English version

 

German version

               

Japhila ww philatelic e-zine . Japhila filatelistický on line magazín
ON LINE MAGAZÍN O FILATELII A SBĚRATELSTVÍ ...
http://www.japhila.cz/


MOTÝLI - DALŠÍ VARIANTY
Senzační objev na známce ČR! 

 

Reklama:

Filatelie . Dům filatelie Profil . POFIS

 

Svaz českých filatelistů  


  PŘÍLEŽITOSTNÝ POŠOVNÍ ARŠÍK
    OCHRANA PŘÍRODY - OHROŽENÍ MOTÝLI (WWF)

Letošní květnové číslo měsíčníku Filatelie přineslo informaci o čtyřech variantách populárního aršíku Ochrana přírody – ohrožení motýli (WWF) 2002, Pof. č. A 326/329, spočívajících v kombinaci odlišností vyskytujících se v ofsetovém tisku (červená nebo modrá tečka) a odlišností v postavení jehel perforačního rámce (nevychýlený a vychýlený otvor). 

Nyní severomoravští sběratelé nalezli (a známý badatel dr. M. Arbeit ohlásil) další rozlišovací znak, a to dokonce v kresbě tvořené ocelotiskem! Konkrétně jde o odchylku v kresbě známky 5,40 Kč – Modrásek hořcový, Pof. č. 327, spočívající v chybějící (nebo naopak nechybějící) části rytiny listu nad křídlem motýla. Tato mimořádně výrazná odchylka – která je z hlediska rozsahu dosud zdaleka nejvýraznější (plošně největší) u známek České republiky – jistě bude předmětem dalšího studia badatelů a bude upřesněna její klasifikace. Už teď však můžeme říci, že půjde minimálně o deskovou odchylku, ne-li dokonce o odlišné typy!

Je velmi pravděpodobné, že existuje všech osm variant - kombinací uvedených odlišností (tedy: červená / modrá tečka – nevychýlený / vychýlený perforační otvor – bez / s rytinou listu), dosud však bylo předloženo pouze šest z nich. 

Podrobnější informace o uvedených variantách včetně jejich vyobrazení naleznou zájemci v červencovém čísle časopisu Filatelie, které právě vychází.

ING. FRANTIŠEK BENEŠ, Praha 06.07.2004 

      

PROFILY:

Filip de Ferrari

JOSEF HERČÍK A 1. grafická společnost   
ONDRÁČEK Miloš, český grafik a rytec  
MISTŘI PERA: Pierre MAHÉ & Jean Baptista Phillip Constant MOENS   
DÍLA NĚMECKÝCH tvůrců na československých poštovních známkách
LEXIKON českých a slovenských autorů a rytců poštovních známek
KDO JE DĚVČÁTKO Z POŠTOVNÍ ZNÁMKY?, Karel Černý, Česko
MISTR JOSEF HERČÍK, IN MEMORIAM
DÍKY, PANE MOENSI
BOHUMIL HEINZ  
FILIP DE FERRARI - Pan Filatelista - Pan Ferrari

 


KONTAKT:

Since 17.5.1999
Inet since 17.05.1999 
Last edit: 05.01.2004
ISSN 1211-8945
© 1999-2004 BRETISLAV JANIK
EDITOR & BOARD / VYDAVATEL & REDAKČNÍ RADA