English version

 

German version

            

Japhila ww philatelic e-zine . Japhila filatelistický on line magazín
ON LINE MAGAZÍN O FILATELII A SBĚRATELSTVÍ ...
http://www.japhila.cz/


Důležité sdělení pořadatele veletrhu Sběratel

 

Reklama:

Filatelie . Dům filatelie Profil . POFIS

Svaz českých filatelistů  

V posledních dnech se nás dotázali někteří stálí vystavovatelé co znamená anglicky psaná nabídka (viz obrázek) na zařazení do katalogu v souvislosti s veletrhem Sběratel, kterou obdrželi poštou.

Upozorňujeme všechny, že s rakouskou firmou FAIR GUIDE, která jim nabídku poslala, ani s její iniciativou nemáme vůbec nic společného, a je zcela na vystavovatelích (jejichž adresy si firma patrně obstarala z našich oficiálních katalogů vydávaných ke Sběrateli), zda si na vlastní riziko službu této firmy objednají. V této souvislosti upozorňujeme, aby si zájemci důkladně prostudovali anglický text (především ten vytištěný malými písmeny), kde jsou finanční a výpovědní podmínky.

Naše agentura, jako pořadatel veletrhu Sběratel, rozesílala pouze v březnu oficiální materiály s přihláškou na veletrh (na české vystavovatele pochopitelně česky). Kdo se na veletrh přihlásí, obdrží pak od nás poštou potvrzení, že přihláška byla přijata. V srpnu pak přihlášení vystavovatelé od nás dostanou informaci o umístění ve výstavní hale a fakturu. To je veškerá naše korespondence.

Znovu prohlašujeme, že nikdo a žádná firma nemá od nás pověření, aby cokoli podnikala v souvislosti s veletrhem Sběratel. Pokud jde o tento veletrh, jednejte pouze s námi.

 

PhDr. Jindřich Jirásek                                Ing. Přemysl Kopáček

Progres Partners Advertising, s.r.o., 110 00 Praha 1, Opletalova 55, tel.: 224 234 274
fax: 224 218 312
e-mail: kopacek@ppa.cz  sberatel@pp.cz

http://www.ppa.cz/cz/sberatel

 

      

 

 

 

PROFILY:

Filip de Ferrari

JOSEF HERČÍK A 1. grafická společnost
ONDRÁČEK Miloš, český grafik a rytec
MISTŘI PERA: Pierre MAHÉ & Jean Baptista Phillip Constant MOENS
DÍLA NĚMECKÝCH tvůrců na československých poštovních známkách
LEXIKON českých a slovenských autorů a rytců poštovních známek
KDO JE DĚVČÁTKO Z POŠTOVNÍ ZNÁMKY?, Karel Černý, Česko
MISTR JOSEF HERČÍK, IN MEMORIAM
DÍKY, PANE MOENSI
BOHUMIL HEINZ
FILIP DE FERRARI - Pan Filatelista - Pan Ferrari

Janik Bret (right) and Mr. Henry Hahn (left)
FILATELIE ČESKOSLOVENSKA NA SVĚTOVÉ SCÉNĚ

 


KONTAKT:

Since 17.5.1999
Inet since 17.05.1999 
Last edit: 08.06.2004
ISSN 1212-8945
© 1999-2004 BRETISLAV JANIK
EDITOR & BOARD / VYDAVATEL & REDAKČNÍ RADA