English version

 

German version

              

Japhila ww philatelic e-zine . Japhila filatelistický on line magazín
ON LINE MAGAZÍN O FILATELII A SBĚRATELSTVÍ ...
http://www.japhila.cz/


STANOVISKO VEDENÍ SPOLEČNOSTI
SBĚRATELů CELIN
K PŘÍTISKůM NA DOPISNICÍCH

 

Reklama:

Filatelie . Dům filatelie Profil . POFIS

Svaz českých filatelistů

 


  Celiny s přítiskem, vydávané v ČR, rozlišujeme podle vydavatele následujícím způsobem:

1)   Poštovní vydání
- vydavatelem je Ministerstvo dopravy a spojů. Tyto celiny doporučujeme zařazovat do sbírek, exponátů i je uvádět ve všech katalozích.

2)   Poloúřední vydání
- vydavatelem je Česká pošta, s. p. - dodavatelský závod Postfila. Jejich sbírání je možno tolerovat a v katalozích je uvádět jako privátní. Mají povětšině propagační ráz a jsou účelově zaměřeny na filatelisty. Filatelistickou hodnotu mají pouze řádně poštovně použité pro službu odpovídající jejich nominální hodnotě.

3)   Soukromé vydání na objednávku u ČP, s. p. - dodavatelský závod Postfila. Jde o dopisnice s přítisky (některé označeny logem POSTFILA PP), případně dopisnice Poštovního muzea. Tyto materiály Společnost sběratelů celin nedoporučuje ani sbírat, ani vystavovat, aniv uvádět v katalozích. Tyto celiny nejsou vydávány pro poštovní provoz, ale pouze jsou zaměřeny na jejich sběratele. Jejich zakoupení může být motivováno atraktivitou přítisku, nikoliv filatelistickým zájmem o poštovní ceniny. Pokud je přítisk motivován k finanční podpoře filatelistické výstavy, nebo klubu filatelistů, podpoří kupující celiny se soukromým přítiskem tuto činnost. Zároveň si ale musí uvědomit, že si zakoupil suvenýr s filatelistickou hodnotou pohlednice s nalepenou známkou. Důvodem k tomuto příkrému stanovisku je skutečnost, že přítisk objednává, náklad určuje a výrobky prodává soukromník. U celin Poštovního muzea je důvodem omezený prodej vázaný na vstupné do muzea i skutečnost některých velmi nízkých nákladů (např. dopisnice malíře Jetela nebo Maltézského řádu). Tyto dopisnice jsou těžko dostupné pro sběratele z Prahy, natožpak pro ty ze vzdálenějších míst. Dle řádů FIP je tedy považujeme za nežádoucí.

4)   Soukromé vydání vytištěné mimo Postfilu. Kromě důvodů uvedených v bodě 3) zde přistupuje fenomén nekontrolovatelného nákladu i možnosti zachování tiskových desek, a tedy i dalších nekontrolovatelných dotisků.

Záverečná poznámka:
   Kdyby ti, kteří se věnují soukromým přítiskům, věnovali své úsilí i peníze celinám úředně vydaným, mají dnes pěkné sbírky a snad i výstavní exponáty. I běžné dopisnice jsou filatelisticky zajímavé, a to buď svým poštovním použitím, nebo odchylkám v papíru, barvě apod. Každý sběratel celin ví, že některé jsou i velmi vzácné.


Materiály s podobnou tematikou:
Problematika přítisků na českých dopisnicích
Černotisky, příležitostné tisky, výsadní tisky
Vydání dopisnice s přítiskem Internet pro filatelisty

 

      

 

PROFILY:

Filip de Ferrari

JOSEF HERČÍK A 1. grafická společnost   
ONDRÁČEK Miloš, český grafik a rytec  
MISTŘI PERA: Pierre MAHÉ & Jean Baptista Phillip Constant MOENS   
DÍLA NĚMECKÝCH tvůrců na československých poštovních známkách
LEXIKON českých a slovenských autorů a rytců poštovních známek
KDO JE DĚVČÁTKO Z POŠTOVNÍ ZNÁMKY?, Karel Černý, Česko
MISTR JOSEF HERČÍK, IN MEMORIAM
DÍKY, PANE MOENSI
BOHUMIL HEINZ  
FILIP DE FERRARI - Pan Filatelista - Pan Ferrari 

 


KONTAKT:

Since 17.5.1999
Inet since 17.05.1999 
Last edit: 05.01.2004
ISSN 1211-8945
© 1999-2004 BRETISLAV JANIK
EDITOR & BOARD / VYDAVATEL & REDAKČNÍ RADA