English version

 

German version

              

Japhila ww philatelic e-zine . Japhila filatelistický on line magazín
ON LINE MAGAZÍN O FILATELII A SBĚRATELSTVÍ ...
http://www.japhila.cz/


FILATELIE VE ŠVÉDŠTINĚ (3)

 

Reklama:

Filatelie . Dům filatelie Profil . POFIS

 

Svaz českých filatelistů  


  Děkujeme mnohým z Vás, že jste reagovali na moji výzvu, zda FILATELIE 6/1967 existuje ve švédštině nebo zda je to fikce. Nebudu uvádět Vaše jednotlivé názory, většinou šlo o seriozní stanoviska ve stylu - "Já tuto Filatelii nemám a nikdy jsem ji neviděl, ale proč byste si ji vymýšlel?"...

Blíží se sice okurková sezóna, ale skutečně nemívám ve zvyku si něco vymýšlet. Stačilo podívat se na BIBLIOGRAFIE PERIODICKÉ FILATELISTICKÉ LITERATURY Z ÚZEMÍ ČESKÉ REPUBLIKY OD ROKU 1869 DO ROKU 2004 a tam s datem poslední aktualizace (17. 2. 2004), je zmínka o tomto "unikátu" filatelistické literatury. Je to ale rovněž "vydedukovatelné": Rok 1967 byl rokem, kdy podobný "exces" mohl nakrásně vzniknout - země se blížila k Pražskému jaru a společnost si pomalu zvykala na jiné - až do té doby nemožné - akce a věci, jako je například československý filatelistický časopis s propagačním výtiskem ve švédštině. Na druhé straně, nešlo (podle mých informací) o rovnocenné vydání, aby jej obdrželi všichni předplatitelé - bylo určeno především pro cizinu - tedy pro samotnou výstavu jako propagační číslo a jeho výskyt na našem území jistě není unikátní, ale řekněme vzácnější.

Pozdější doba, zase již nepřála podobným zajímavostem a tak se k podobným vydavatelským činům vrátili až svými propagačními výtisky vydavatelé bulletinů světových výstav PRAGA (Dánko, Finsko...).

Československý filatelistický časopis FILATELIE tedy skutečně existuje ve švédštině, jak se můžete sami přesvědčit z kompletních scanů. Kvůli autentičnosti a dvoubarevnosti není zvolena "pérovka" ale (300 dpi) barevné reprodukce. Paradoxně ilustrace vycházejí v menší kvalitě než například scanované celistvosti v Japhila aukci. A tak, abych se očistil jako případný mystifikátor (žádné emoce, vše v dobrém), přináším plné znění FILATELIE 6/1967 ve švédštině:

     

     

     

         

Představu o tomto mimořádném vydavatelském počinu Vám to však dá. Přesvědčili jste se snad, že nejsem počítačový plagiátor (skutečně bych něco podobného velmi jednoduše napodobit uměl, "jediný problém by byl se smysluplnými texty ve švédštině, kterou opravdu neumím"). Mnozí z Vád víte, co máte shánět, jste-li jako já maximalisté, vzniká nám totiž problém - kde Filatelii 6/1967 skutečně sehnat, "abych měl Filatelii kompletní?". To už je však individuální problém. Nemyslím ale, že tomu česká filatelistická veřejnost propadne masově. Přece jenom je to souběžné propagační číslo - výtisk Filatelie - který není automatickou součástí kompletního ročníku. To jenom někteří z nás, prostě tento výtisk mít  m u s í , protože by jim chybělo pomyslné "políčko". Navrhuji všem mě podobným: dejte si bezplatný inzerát do Japhily a možná se někdo "smiluje" ve Váš prospěch a tohoto v podstatě reklamního "exota" se vzdá.

Všem, kdo spolupracovali - mnohokráte děkuji za Vaši aktivitu - bez zpětné odezvy se dělá jakékoliv periodikum (i on-linové) těžko!

BŘETISLAV JANÍK 

      

PROFILY:

Filip de Ferrari

JOSEF HERČÍK A 1. grafická společnost   
ONDRÁČEK Miloš, český grafik a rytec  
MISTŘI PERA: Pierre MAHÉ & Jean Baptista Phillip Constant MOENS   
DÍLA NĚMECKÝCH tvůrců na československých poštovních známkách
LEXIKON českých a slovenských autorů a rytců poštovních známek
KDO JE DĚVČÁTKO Z POŠTOVNÍ ZNÁMKY?, Karel Černý, Česko
MISTR JOSEF HERČÍK, IN MEMORIAM
DÍKY, PANE MOENSI
BOHUMIL HEINZ  
FILIP DE FERRARI - Pan Filatelista - Pan Ferrari

 


KONTAKT:

Since 17.5.1999
Inet since 17.05.1999 
Last edit: 22.08.2004
ISSN 1211-8945
© 1999-2004 BRETISLAV JANIK
EDITOR & BOARD / VYDAVATEL & REDAKČNÍ RADA