English version

 

German version

       

Japhila ww philatelic e-zine . Japhila filatelistický on line magazín
ON LINE MAGAZÍN O FILATELII A SBĚRATELSTVÍ ...
http://www.japhila.cz/


PETICE  PRO SPOLEČNOU ZNÁMKU V  "mfDNES" 

 

Reklama:

Filatelie . Dům filatelie Profil . POFIS

Svaz českých filatelistů  


   V úterý 15. července 2003 vyšel na druhé straně celostátního deníku (a přímo v celostátní části deníku - který má individuální jen regionální přílohy a některé lokálně závažné materiály) článek redaktora Mladé fronty DNES Karla Pacnera - článek o naší Petici za společnou českou a izraelskou poštovní známku s Petrem Ginzem.

Ve druhé části redaktor Pacner píše o souběžné akci pražské židovské komunity, která v dohodě s námi kontaktuje paní Chavu Pressburger (sestru Petra Ginze a známou izraelskou výtvarnici), aby udělila souhlas s vydáním známek s motivem kresby měsíční krajiny.

Nepochybujeme o tom, že nakonec se známka povede a skutečně vyjde, zejména, bude-li mít své vlivné přímluvce. Nicméně, po vzájemné dohodě, postupujeme koordinovaně a souběžně. Podle dohody s panem Leo Pavlátem, ředitelem Pražského Židovského muzea se při jednání s Českou poštou s.p. opřou o naši petici, kterou již podepsala řada osobností veřejného života, lékaři, vědci i lídé, které příběh jak Petra Ginze, tak osádky raketoplánu Columbia silně oslovil.

Je škoda, že se zatím k akci přihlásilo poměrně málo filatelistů, ale na druhé straně je pro petici ta nejméně vhodná chvíle - tzv. "okurková sezóna" je pro filatelisty právě v době dovolených.

Protože Petice bude mít dlouhodobější charakter, bude nakonec zajímavé, kolik se podaří soustředit podpůrných podpisů.

Na druhé straně jestliže věřím, že se nám v Česku tuto známku nakonec vydat podaří, zbývá otázka, jak se na tuto iniciativu bude dívat poštovní správa Izraele. I když si dovedu představit, že známka by vyšla alespoň u nás, přece jenom většího důrazu, dopadu a mezinárodního ohlasu by vzbudila známka obou poštovních správ. Naši partneři z pražské Židovské obce, ale i státní úředníci Ministerstva informatiky (kam pošta oborově patří), však jistě znají způsob, jakým s izraelskou poštovní správou o společném vydání mohou jednat. 

Dovolte mi, v této chvíli, abych z tohoto místa (redakčního "postu") upřímně poděkoval všem, kteří až dosud své jméno na důkaz souhlasu s emisním počinem přidali, anebo ještě přidají. V úctě Váš

BŘETISLAV JANÍK, Praha 15.07.2003 

 

      

PROFILY:

Filip de Ferrari

LADISLAV FISCHMEISTER - František Beneš   
ENRICO STANKO VRÁZ & JOSEF KOŘENSKÝ, Břetislav Janík   
FRANCOIS FOURNIER - geniální padělatel ke škodě sběratelů, Břetislav Janík   
ARŠÍK "KDE DOMOV MůJ?", Peter Hoffmann, Švédsko   
JOSEF HERČÍK A 1. grafická společnost   
ONDRÁČEK Miloš, český grafik a rytec  
MISTŘI PERA: Pierre MAHÉ & Jean Baptista Phillip Constant MOENS   
DÍLA NĚMECKÝCH tvůrců na československých poštovních známkách
LEXIKON českých a slovenských autorů a rytců poštovních známek
KDO JE DĚVČÁTKO Z POŠTOVNÍ ZNÁMKY?, Karel Černý
MISTR JOSEF HERČÍK, IN MEMORIAM
DÍKY, PANE MOENSI
BOHUMIL HEINZ  
FILIP DE FERRARI - Pan Filatelista - Pan Ferrari   

 


KONTAKT:

Since 17.5.1999
Inet since 17.05.1999 
Last edit: 26.12.2003
ISSN 1211-8945
© 1999-2003 BRETISLAV JANIK
EDITOR & BOARD / VYDAVATEL & REDAKČNÍ RADA