MAIN PAGE /
HLAVNÍ STRANA:


English versionGerman version

       

Japhila ww philatelic e-zine . Japhila filatelistický on line magazín
ON LINE MAGAZÍN O FILATELII A SBĚRATELSTVÍ ...
http://www.japhila.cz/


ČESKÁ ASTRONOMICKÁ SPOLEČNOST
PODPOŘILA PETICI "PETR GINZ"

 

Reklama:

Filatelie . Dům filatelie Profil . POFIS

Svaz českých filatelistů  


  Česká astronomická společnost prostřednictvím svého současného předsedy - Ing. Štěpána Ivana Kováře - podpořila jako celek naši petici za společnou známku české a izraelské poštovní správy s námětem kresby Petra Ginze: "Pohled z Měsíce na planetu Zemi".

Nejen, že jsme tímto kolektivním souhlasným postojem byli poctěni, ale stále více se ukazuje, že nejen česká známka, ale dnes již známky v souběhu by skutečně měly být vydány. Vždyť která jiná známka vznikla takto "odspodu" naprosto přesvědčivě "z přání lidu"? A navíc, ve Vašich mailech se stále častěji ozývají názory, že ne známka, ale jen aršík má dostatečnou plochu, aby alespoň schematicky připomenul všechny souvislosti...

Dovolte nám představit jednu z nejstarších společností na našem území:

Česká astronomická společnost (ČAS) byla založena roku 1917 jako spolek sdružující zájemce o astronomii z nejširších vrstev. Česká (později Československá) astronomická společnost (ČAS) byla založena roku 1917 jako spolek sdružující zájemce o astronomii z nejširších vrstev obyvatelstva. Hlavními cíly Společnosti bylo „... zřízení lidové observatoře astronomické v Praze ..., knihovny a čítárny, přístupné nejširším kruhům ..., šíření a popularizování výsledků moderní astronomie.“ Snaha Společnosti o postavení hvězdárny byla hnacím motorem její činnosti. Většina významných zakládajících členů se popularizací či výukou astronomie zabývala ještě před založením ČAS. Zvláště aktivní v této činnosti byl Ing. Jaroslav Štych, který organizoval astronomické přednášky pro nejširší vrstvy. Několik let před první světovou válkou vydával Jaroslav Štych monistický časopis, ve kterém popularizoval výsledky vědy a zvláště astronomie. Právě Jaroslav Štych koncem roku 1915 založil společně s Josefem Klepeštou soukromý astronomický kroužek, jehož úkolem mělo být po skončení války zřízení České astronomické společnosti. Během roku 1916 se v rámci kroužku setkali Jaroslav Štych, Karel Anděl a Josef Klepešta, kteří byli vůdčími postavami pozdější České astronomické společnosti. Spolu s dalšími pak během léta 1916 vypracovali stanovy, které byly díky vlivu dalšího člena kroužku, barona Artura Krause, v září 1917 místodržitelstvím schváleny. Dne 28. listopadu 1917 byl zvolen ustavující výbor ve složení: Karel Anděl, Josef Klepešta, Karel Novák, Viktor Rolčík, Lida Rolčíková, Jaroslav Štych a Josef Záruba. Ustavující valná hromada se konala 8. prosince 1917 v Náplavní ulici 6 a účastnilo se jí 50 členů. Předsedou byl zvolen profesor Jaroslav Zdeněk. Dalšími funkcionáři Společnosti byli m.j. Karel Novák, Viktor Rolčík, Jaroslav Štych, Karel Anděl, Josef Klepešta. Česká astronomická společnost vydávala od března 1918 do prosince 1919 svůj čtvrtletní Věstník, který byl od r. 1920 nahrazen časopisem Říše hvězd. Časopis vycházel zpočátku v nákladu 600 výtisků. O rok později než Říše hvězd začala vycházet Hvězdářská ročenka. Stejně jako časopis i ročenka vychází dodnes. Prvními knihami, které společnost získala do své knihovny, byly publikace z pozůstalosti profesora Františka Studničky. Počet publikací se postupně zvyšoval z počátečních třiceti na řádově tisíce. Koncem roku 1918 měla bezmála 150 členů. Na první astronomické přednášce se sešlo více než 350 posluchačů. Počátkem 20. let nadšení členů České astronomické společnosti značně polevilo a uvažovalo se dokonce i o zastavení vydávání časopisu. V tomtéž období začaly vycházet nejprve malé, později i významnější publikace v rámci „Knihovny přátel oblohy“, jejímiž duchovními otci byli Josef Klepešta a František Kadavý. Vydavateli těchto knih byla Česká astronomická společnost...  

DĚKUJEME

BŘETISLAV JANÍK, Praha 28.8.2003 

 

      

 

 

PROFILY:

Filip de Ferrari

LADISLAV FISCHMEISTER - František Beneš   
ENRICO STANKO VRÁZ & JOSEF KOŘENSKÝ, Břetislav Janík   
FRANCOIS FOURNIER - geniální padělatel ke škodě sběratelů, Břetislav Janík   
ARŠÍK "KDE DOMOV MůJ?", Peter Hoffmann, Švédsko   
JOSEF HERČÍK A 1. grafická společnost   
ONDRÁČEK Miloš, český grafik a rytec  
MISTŘI PERA: Pierre MAHÉ & Jean Baptista Phillip Constant MOENS   
DÍLA NĚMECKÝCH tvůrců na československých poštovních známkách
LEXIKON českých a slovenských autorů a rytců poštovních známek
KDO JE DĚVČÁTKO Z POŠTOVNÍ ZNÁMKY?, Karel Černý
MISTR JOSEF HERČÍK, IN MEMORIAM
DÍKY, PANE MOENSI
BOHUMIL HEINZ  
FILIP DE FERRARI - Pan Filatelista - Pan Ferrari   

 


KONTAKT:

Since 17.5.1999
Inet since 17.05.1999 
Last edit: 26.12.2003
ISSN 1211-8945
© 1999-2003 BRETISLAV JANIK
EDITOR & BOARD / VYDAVATEL & REDAKČNÍ RADA