MAIN PAGE /
HLAVNÍ STRANA:


English versionGerman version

       

Japhila ww philatelic e-zine . Japhila filatelistický on line magazín
ON LINE MAGAZÍN O FILATELII A SBĚRATELSTVÍ ...
http://www.japhila.cz/


KAM KRÁČÍŠ, SLOVENSKÁ ZNÁMKO?
OFSETOVÁ KULTURA
SLOVENSKÉ ZNÁMKOVÉ TVORBY

 

Reklama:

Filatelie . Dům filatelie Profil . POFIS

Svaz českých filatelistů  


  Když jsem psal článeček SAMOLEPÍCÍ PAPEŽ o kroku zpátky ve slovenské známkové tvorbě, totiž o počátku nové ofsetové etapy a dokonce o vydání státních samolepek k chystané návštěvě papeže na Slovensku, netušil jsem, jak moc velký problém to je a jak daleko se "ofsetová lobby" mezitím dostala. Dokonce je to tak velký problém, že desetiletí známkové tvorby na Slovensku, počítaje v to i tradici společného československého známkového ocelorytinového hodokvasu, je vážně ohroženo. 

Kvůli finančnímu profitu společností, kterým nejde o tradici slovenské známkové tvorby, o vývoj slovenské státně politické kultury, o dosaženou vysokou úroveň slovenské známkové tvorby z hlediska celosvětového srovnání, apod., jsou ochotni přejít k barevnému ofsetu jako k hlavní tiskové technice, protože o peníze jde v první řadě. Tedy o jejich peníze. Dokonce jsou schopni tvrdit, že tím bude SLOVENSKÁ POŠTA "IN". 

Slovenská pošta se začíná obracet na soukromé subjekty a dokonce situace na Slovensku došla tak daleko, že vlivné skupiny mají blízko k prosazení změny "poštovního zákona". Do jaké míry je to pouze neumětelství a do jaké míry je to už tunelování státu to ponecháme Vašim úvahám a slovenským politikům. Každopádně do známkové tvorby na Slovensku se chtěně silně implementoval nechtěný DILETANTISMUS známkové kultury třetího světa.

Slovenská rytecká škola a slovenské OCELOTISKOVÉ známky získaly ve světě mimořádně dobrý zvuk a tradici, že nemůžeme jen tak mávnout rukou, jenom proto, že se nás to už netýká. Ocelorytina je nejkvalitnější známkové vyjádření dosaženého vrcholu zvládnutí tisku a použití ocelorytiny pro známkovou tvorbu je dokladem mimořádné státně propagační vyspělosti. Jen málo států světa má možnost vydávat známky ocelorytinou a dokonce z vlastních autorských zdrojů. Nejen proto chceme dát alespoň prostor názorům, abyste si mozaiku mohli sami doplnit a možná pomohli Slovákům otevřít oči. Toto je příklad událostí, kdy jsem si stoprocentně jist, že jsem velmi rád, že trvalé bydliště mám na západní straně řeky Moravy a že Česká pošta se k podobnému kroku neodhodlala.

V Japhila e-zinu jsem měl lehce ironický článeček k emisi aršíku oslavujícího návštěvu papeže Jana Pavla II. na Slovensku (září 2003). V článku SAMOLEPÍCÍ PAPEŽ jsem uvedl, že nerozumím slovenským specifikům - oblíbené větě, která byla používána celé období do rozdělení společného státu. Měl jsem tím na mysli, že vydávat samolepící známky pro jiný účel než pro automatové známky je ZHůVĚŘILOST, v tomto případě zhůvěřilost státního ražení. Tím hůře, že samolepící známky vycházejí na počest příjezdu hlavy katolického státu! Docela jsem nechápal, jak se k tomu mohli propůjčit významní slovenští známkoví tvůrci - Jozef Baláž a Martin Činovský.

Odpověď Martina Činovského na sebe nenechala dlouho čekat, mimo jiné píše...

"...už viac sa mi, ako profesionálovi ublížiť nedá"...

Reakce Martina Činovského vše uvedla na pravou míru a jsem rád, že jsem se v názoru na něj nezklamal. Byl totiž jednoduše Slovenskou poštou oklamán, Jozef Baláž byl také oklamán. Zajímavým aspektem však je, že podle chystané změny zákona to bude neměnné právo vydavatelského subjektu - tedy SLOVENSKÉ POŠTY, protože ministerstvo od toho údajně oficiálně dává ruce pryč a chce ponechat volné pole působnosti SLOVENSKÉ POŠTĚ, tedy poskytovateli tzv. UNIVERZÁLNÍ SLUŽBY. Kuriózně působí, že se SLOVENSKÁ POŠTA tváří, jako by již zákon platil, přitom se zákon teprve připravuje k novelizaci:

K bodu 21: 
"Vzhľadom na prechod vydavateľských činností vo veciach známok na poskytovateľa univerzálnej poštovej služby sa navrhuje zmena písmena c). Ministerstvo bude schvaľovať len námety poštových známok s označením “Slovensko” alebo “Slovenská republika” prípadne doplnených o symbol Európskych spoločenstiev; obstarávanie ich tlače a ich distribúcia a používanie bude na poskytovateľovi univerzálnej poštovej služby."

V § 11 ods. 1 písmeno c) znie: 
„c) vykonáva štátny dohľad nad vydávaním a používaním poštových známok a poštových celín (§ 38),“ 
- subjektom štátného dohľadu je ministerstvo, Slovenská pošta trvá na vypustení tohto znenia. 
- uvedené písm. c) bolo vypustené. 
- pripomienka bola predmetom rozporového konania.

Martin Činovský nám k novému kontroverznímu aršíku Slovenské pošty k chystané návštěvě papeže Jana Pavla II. na Slovensku dále píše:

"Pošta tlačí známku pápeža ako hárček (s fotkou) ofsetom a v Anglii - samolepku. Napriek tomu, že v emisnom pláne bola rotačná ocelotlač, napriek podpísanému návrhu ministrom pre rytinu, napriek tomu, že už rytina bola urobená a tlač bola objednaná v PTC, napriek tomu, že realizačná komisia ofsetový hárček nedoporučila. Idu až tak daleko, že už vopred dodržuju vlastnú novelu Poštového zákona, kde má byť zrušený státny dohľad nad vydávaním cenín a vydavateľom bude Slovenská pošta, ktorá sa ide privatizovať - monopol. Realizačná komísia ma už nachystané odvolávacie dekrety. Emisný plán na buducí rok je zamerne prázdny. Nejde len o známky, je to v rámci celkovej "koncepcie" privatizacie štátneho podniku."

Zjistili jsme, že vznik samolepícího aršíku s papežem realizuje společnost ENTERPRISE, s.r.o. Kdo je společnost Enterprise a jaké má vazby na Slovenskou poštu nevíme. 

Je sice pravda, že Jozef Baláž a Martin Činovský jsou autoři známky, ale SLOVENSKÁ POŠTA v rozporu s dobrými mravy a bez souhlasu autorů použila návrh na ocelorytinu na ofsetový aršík. A to i přesto, že rytina je hotová a předaná, tisk byl objednán v Poštovní tiskárně cenin Praha (teprve dodatečně zrušen). SLOVENSKÁ POŠTA vše svévolně změnila.

Z výše uvedeného vyplývá, že ani úspora financí v tom není, protože rytina už došla do stadia zhotovení a předání tiskárně. Návrh i rytina musí být uhrazena autorům a odložena jako nerealizovaná do archivu, současně se připravuje návrh a grafická realizace znova - ofsetový tisk nepotřebuje liniovou rozkresbu a vlastní rytinu do ocelové desky.

Někdo možná bude muset jednou zdůvodnit proč obešel slovenského ministra (pokud ministr sám nezměnil názor), proč "byla obejita" realizační skupina slovenské známkové tvorby... 

Vše záleží na stavu slovenské společnosti: někdo v budoucnu bude muset možná vysvětlit, proč vrhá cenné bohatství dosažené slovenské známkové kultury a tvorby o desetiletí zpátky, do doby kdy platilo "účel světí prostředky" (v tomto případě asi "peníze světí prostředky"). I když v případě státních samolepek s námětem hlavy katolické církve půjde o soudobé kvalitní ofsetové produkty odpovídající třetímu tisíciletí, slovenská známková tvorba se technologicky tímto návratem k ofsetové technologií vrací na úroveň ranného socialismu, kdy známky byly zaměnitelné s nálepkami na tatranské ovčí sýry nebo játrové paštiky. Už tomu "papežskému" aršíku chybí jen lesklý obal ze staniolu. 

KOMU TO PROSPÍVÁ?

BŘETISLAV JANÍK, Praha 31.8.2003 

OBDOBNÉ NÁZORY:
CUI BONO? ANTON KULHÁNEK
KAM KRÁČAŠ, SLOVENSKÁ ZNÁMKO? JOZEF TEKEĽ
A JE TO TU... ŠTEFAN PLŠKO
NALEPÍTE ZNÁMKU JABLKOVÚ ALEBO HRUŠKOVÚ?   

 

      

 

 

PROFILY:

Filip de Ferrari

LADISLAV FISCHMEISTER - František Beneš   
ENRICO STANKO VRÁZ & JOSEF KOŘENSKÝ, Břetislav Janík   
FRANCOIS FOURNIER - geniální padělatel ke škodě sběratelů, Břetislav Janík   
ARŠÍK "KDE DOMOV MůJ?", Peter Hoffmann, Švédsko   
JOSEF HERČÍK A 1. grafická společnost   
ONDRÁČEK Miloš, český grafik a rytec  
MISTŘI PERA: Pierre MAHÉ & Jean Baptista Phillip Constant MOENS   
DÍLA NĚMECKÝCH tvůrců na československých poštovních známkách
LEXIKON českých a slovenských autorů a rytců poštovních známek
KDO JE DĚVČÁTKO Z POŠTOVNÍ ZNÁMKY?, Karel Černý
MISTR JOSEF HERČÍK, IN MEMORIAM
DÍKY, PANE MOENSI
BOHUMIL HEINZ  
FILIP DE FERRARI - Pan Filatelista - Pan Ferrari   

 


KONTAKT:

Since 17.5.1999
Inet since 17.05.1999 
Last edit: 26.12.2003
ISSN 1211-8945
© 1999-2003 BRETISLAV JANIK
EDITOR & BOARD / VYDAVATEL & REDAKČNÍ RADA