MAIN PAGE /
HLAVNÍ STRANA:


English versionGerman version

       

Japhila ww philatelic e-zine . Japhila filatelistický on line magazín
ON LINE MAGAZÍN O FILATELII A SBĚRATELSTVÍ ...
http://www.japhila.cz/


50 LET
ČESKOSLOVENSKÉ FILATELISTICKÉ SPOLEČNOSTI VE VELKÉ BRITÁNII

 

Reklama:

Filatelie . Dům filatelie Profil . POFIS

Svaz českých filatelistů 

 


    Jednoduchým příležitostným poštovním razítkem s datem 17. 10. 2003 připomíná Česká pošta s.p. krásně kulaté výročí sběratelů formovaných již půl století z britských ostrovů.

Jak se můžeme dočíst například i ve Forschungs-Berichte aus der TSCHECHOSLOWAKEI PHILATELIE (tedy téměř totožné organizace ze Spolkové republiky Německo) historii tohoto krajanského spolku i historii Československa představila již od 22.-24.5.2003 v Londýně Československá filatelistická společnost ve Velké Británii. 140 panelů instalovaných ve foyeru velvyslanectví České republiky byla zatím jejich největší prezentací.  
Společnost má nyní podle předsedkyně Lindy Bosworth z Galadineru zhruba 200 členů. Historie klubu nebyla přímočará, jako nebyla přímočará státnost naší země. Soudobí členové se zaměřují hlavně na československé, české a slovenské poštovní známky. 

V dlouhé historii společnosti nelze zapomenout na začátky: ve Velké Británii vznikla společnost ve válečném roce 1942. V začátcích sdružoval Čechy a Slováky, uprchlé z Protektorátu a Slovenského štátu.

Řada panelů na jubilejní výstavě, konaná pod záštitou velvyslanců obou zemí (český velvyslanec byl patrně nejmladším velvyslancem všech dob - 41 let !), zachycuje právě těžké období konce I. republiky, válečné a poválečné období. 

Československé jednotky byly v Británii organizovány se vším všudy. Měly vlastní a regulérní vojenský poštovní úřad, poštmistra (jedním z nejvýznamnějších nich byl Oldřich Večerek) a měly povolení královské pošty, aby samy razítkovaly vojenskou poštu razítky vlastní výroby - tedy razítky gumovými. Dnes bychom řekli příležitostnými kašety. 

Jedna z dalších výstav československých známek (hlavně sbírka George Pearsona) byla uspořádána v roce 1953 v Královské filatelistické společnosti. Již tehdy se zrodil nápad založit klub, který právě slaví 50. výročí. Společnost vydává svůj ofsetový malonákladový magazín "CZECHOUT". Internetová stránka společnosti.

Japhila byla v roce 1999 poctěna nečekanou, ale vítanou návštěvou předního činovníka klubu z Velké Británie, doslova pár týdnů poté, co spustila svůj on-line magazín Japhila.

Svaz českých filatelistů se rozhodl udělit v letošním roce Československé filatelistické společnosti ve Velké Británii čestné ocenění. O této společnosti si tedy na Japhila e-zinu jistě ještě dočtete. 

Blahopřejeme!

BŘETISLAV JANÍK, Praha 11.9.2003 

      

 

 

PROFILY:

Filip de Ferrari

LADISLAV FISCHMEISTER - František Beneš   
ENRICO STANKO VRÁZ & JOSEF KOŘENSKÝ, Břetislav Janík   
FRANCOIS FOURNIER - geniální padělatel ke škodě sběratelů, Břetislav Janík   
ARŠÍK "KDE DOMOV MůJ?", Peter Hoffmann, Švédsko   
JOSEF HERČÍK A 1. grafická společnost   
ONDRÁČEK Miloš, český grafik a rytec  
MISTŘI PERA: Pierre MAHÉ & Jean Baptista Phillip Constant MOENS   
DÍLA NĚMECKÝCH tvůrců na československých poštovních známkách
LEXIKON českých a slovenských autorů a rytců poštovních známek
KDO JE DĚVČÁTKO Z POŠTOVNÍ ZNÁMKY?, Karel Černý
MISTR JOSEF HERČÍK, IN MEMORIAM
DÍKY, PANE MOENSI
BOHUMIL HEINZ  
FILIP DE FERRARI - Pan Filatelista - Pan Ferrari 

 


KONTAKT:

Since 17.5.1999
Inet since 17.05.1999 
Last edit: 08.06.2004
ISSN 1212-8945
© 1999-2004 BRETISLAV JANIK
EDITOR & BOARD / VYDAVATEL & REDAKČNÍ RADA