MAIN PAGE /
HLAVNÍ STRANA:


English versionGerman version

       

Japhila ww philatelic e-zine . Japhila filatelistický on line magazín
ON LINE MAGAZÍN O FILATELII A SBĚRATELSTVÍ ...
http://www.japhila.cz/


KDO TO VYTVOŘIL?
ZA 3 MĚSÍCE MOHOU BÝT "PT 19a, 19b" VAŠE

 

Reklama:

Filatelie . Dům filatelie Profil . POFIS

Svaz českých filatelistů 

 


   Nebudeme se ptát co to je? Asi to pozná každý, ale spíše, který český nebo slovenský autor věnující se známkové tvorbě, skutečně vlastnoručně vytvořil tuto poměrně zdařilou koláž?


Pro zvětšení klikněte na náhled

Podmínky účasti:
Odpověď přijímáme formou korespondenčního lístku nebo v obálce s natištěnou známkou (!!!)
odeslané s odpověďmi na adresu:

          Japhila
          Rezlerova 289
          109 00 Praha 10

nejpozději do 12. prosince 2003 (otisk poštovního razítka) s Vaším tipem. Pokud bude Vaše volba správná, bude vámi zaslaný korespondenční lístek (či odpověď zaslaná v celinové obálce!!!) zařazen do veřejného slosování přibližně k datu výročí Dne československé poštovní známky 2003. Termín přímého losování bude v Japhila e-zinu upřesněn, stejně jako výsledky soutěže.

V platném hlasovacím lístku musí být k výše zobrazené koláži uvedeno:

1. Vaše plné jméno a příjmení

2. Vaše platná adresa včetně PSČ

3. jméno a příjmení autora této koláže (podle Vašeho názoru) a
     správná odpověď na otázku: 
     a) autorem byl výtvarník
(navrhovatel známek)
     b) autorem byl rytec známek
     c) autor byl navrhovatel i rytec poštovních známek

4. od kdy (zhruba rok a měsíc) čtete Japhila e-zine (délka čtenářské věrnosti nemá nejmenší váhu na výherní preference), eventuálně sdělení, že ji vidíte poprvé.

Minulý čas formulovaný v otázce číslo 3 nenaznačuje, že autor již nežije - je vztažen ke skutečnosti, že koláž je stará přibližně 15 let. 

Nesprávné odpovědi do slosování zařazeny nebudou a současně propadají adresátovi. Adresát žádné zásilky nevrací odesilateli.

Veřejně vylosovaný vítěz a autor správných odpovědí 1 až 3, současně s uvedením jakékoliv pravdivé odpovědi na nesoutěžní otázku číslo 4, obdrží obě varianty příležitostného tisku PT 19A a PT 19B zdarma v cenném psaní - vše na náklady vydavatele e-zinu. 

V případě, že dojde k odeslání cenného psaní na Vámi uvedenou adresu výherce a zásilka nebude na této adrese v úložní době vyzvednuta (bude vrácena odesilateli) nemá již výherce nárok na opětovné doručení. Touto situací výhra pozbývá platnosti. Doručením spárvných odpovědí nevzniká nárok na výhru.

Více odpovědních lístků se správnou odpovědí a v samostatných zásilkách zvyšuje Vaši šanci na výhru. Na odpovědi (včetně správných) zaslané jinou formou než formou korespondenčního lístku nebo platné celiny (včetně vložené odpovědi do celinové obálky) nebude brán zřetel a z losování budou vyloučeny.

Vaše eventuální dotazy týkající se pravidel soutěže a převzaté s předstihem pro Vaši platnou odpověď v termínu do 10.12.2003 zodpovím i mailem: janik@japhila.com 

PŘEJI VÁM HODNĚ ŠTĚSTÍ.

BŘETISLAV JANÍK, Praha 12. 9. 2003 

      

 

 

PROFILY:

Filip de Ferrari

LADISLAV FISCHMEISTER - František Beneš   
ENRICO STANKO VRÁZ & JOSEF KOŘENSKÝ, Břetislav Janík   
FRANCOIS FOURNIER - geniální padělatel ke škodě sběratelů, Břetislav Janík   
ARŠÍK "KDE DOMOV MůJ?", Peter Hoffmann, Švédsko   
JOSEF HERČÍK A 1. grafická společnost   
ONDRÁČEK Miloš, český grafik a rytec  
MISTŘI PERA: Pierre MAHÉ & Jean Baptista Phillip Constant MOENS   
DÍLA NĚMECKÝCH tvůrců na československých poštovních známkách
LEXIKON českých a slovenských autorů a rytců poštovních známek
KDO JE DĚVČÁTKO Z POŠTOVNÍ ZNÁMKY?, Karel Černý
MISTR JOSEF HERČÍK, IN MEMORIAM
DÍKY, PANE MOENSI
BOHUMIL HEINZ  
FILIP DE FERRARI - Pan Filatelista - Pan Ferrari   

 


KONTAKT:

Since 17.5.1999
Inet since 17.05.1999 
Last edit: 26.12.2003
ISSN 1211-8945
© 1999-2003 BRETISLAV JANIK
EDITOR & BOARD / VYDAVATEL & REDAKČNÍ RADA