MAIN PAGE /
HLAVNÍ STRANA:


English versionGerman version

       

Japhila ww philatelic e-zine . Japhila filatelistický on line magazín
ON LINE MAGAZÍN O FILATELII A SBĚRATELSTVÍ ...
http://www.japhila.cz/


KRÁDEŽ BANKOVEK + SEZNAM MATERIÁLů

 

Reklama:

Filatelie . Dům filatelie Profil . POFIS

 

Svaz českých filatelistů 

 


   POZOR !!!   

VÁŽENÍ PŘÁTELÉ, ZNÁMÍ A KOLEGOVÉ!

Protože některým z Vás nešla otevřít příloha se seznamem odcizeného materiálu a popisem alba, dovolím si Vás s touto zprávou obtěžovat znovu s tím, že příloha je vložena přímo v E-mailové zprávě a ne zvlášť. Děkuji za pochopení a případnou pomoc.

MINULOU NEDĚLI 7. ZÁŘÍ 2003 BĚHEM SBĚRATELSKÉ BURZY V KRÁLOVÉHRADECKÉM ALDISU MI BYL NEZNÁMÝM ZLODĚJEM ODCIZEN CELÝ ALBUM S NÁPLNÍ RŮZNÝCH ČESKOSLOVENSKÝCH, ČESKÝCH A SLOVENSKÝCH PAPÍROVÝCH PLATIDEL, VĚZEŇSKÝCH POUKÁZEK, TUZEXOVÝCH BONŮ APOD. V PŘIBLIŽNÉ PRODEJNÍ HODNOTĚ CCA 93.000 Kč. PŘES OKAMŽITÁ OPATŘENÍ SE ZLODĚJE NEPODAŘILO OBJEVIT, BOHUŽEL NEMÁM ANI TIP, VAROVAL JSEM TEDY ALESPOŇ OSTATNÍ SBĚRATELE PŘED ŠKODNOU V SÁLE.

PROSÍM VŠECHNY, POKUD BY ONÍM ZLODĚJEM BYL NÁHODOU NESBĚRATEL, MŮŽE SE STÁT, ŽE VÁM BUDE NABÍDNUT CELÝ ALBUM JAKO CELEK, PŘÍPADNĚ JEDNOTLIVÉ KUSY. JE MI JASNÉ, ŽE ŠANCE NA NALEZENÍ A NAVRÁCENÍ ODCIZENÉHO MATERIÁLU JE MIZIVÁ, ALE PŘESTO PROSÍM PŘÍPADNÉ POZORNÉ SBĚRATELE A OBCHODNÍKY O BDĚLOST A UPOZORNĚNÍ PŘI PODEZŘENÍ, ŽE JDE O KRADENÉ ZBOŽÍ. V PŘÍLOZE TOHOTO e-MAILU JE SEZNAM ODCIZENÝCH BANKOVEK A POPIS ALBA.

DĚKUJI VŠEM ZA JAKOUKOLI ZPRÁVU A ZÁROVEŇ PROSÍM O ROZŠÍŘENÍ TOHOTO e-MAILU DALŠÍM SBĚRATELŮM A OBCHODNÍKŮM, NA KTERÉ ZNÁTE e-MAILOVÉ ADRESY. STÁT SE TO MŮŽE OPRAVDU KAŽDÉMU !!!!!

SEZNAM ČSL. PAPÍROVÝCH PLATIDEL

(celý velký soubor odcizen i s albem na sběratelské burze v Aldisu Hradec Králové, dne 7. 7. 2003 v 8.45 hod.; přímý svědek pouze 10-tiletá dcera Jana Zvolánková; krádež ihned oznámena hlavnímu pořadateli Josefu Srdínkovi a postupně všem známých sběratelům jako upozornění na zloděje v sále). Děkuji předem za jakékoliv upozornění, zejména kdyby náhodou zlodějem nebyl sběratel a nabízel někde někomu album jako celek. A Vy ostatní – buďte ve střehu, tohle se může stát každému!!!                                                          

Popis alba: úzké, orientované na šířku, velikost zhruba formátu A5, dvoukroužková mechanika s cca 100 celofánovými a polyetylénovými listy, zevnitř šedobílý plast + žlutá samolepka „České bankovky“, povrch  ozdobně prolamovaná žlutohnědá imitace kůže; album původně určen pro fotografie či pohledy. Na každé bankovce byla uvedena měkkou tužkou prodejní cena, a to v pravém horním růžku a na některých ještě stejným způsobem bližší specifikace, např. vydání, lepší série apod.          ….. cena cca 240 Kč

 

ODCIZENO BYLO:

ČSR - kolkované RU-koruny 1919
10 K 1915, 1- (240); 20 K 1913/1.vyd., 2 (220); dtto 2.vyd., 1-(550) 
... celk. 1.010 Kč  

ČSR - l. rep. 1919-1939
1 K 1919, sér. do 100, 1- (90); nad 200, 1 (130) – 2x; 5 K 1919, 2-2- (370-270) 
10 K 1919, sér. O, 2- (2.200); 20 K 1919, sér. P, 3 (550); 50 K 1919, 3- (2.500); 100 K 1919, oficiální replika, N (220)    
100 K 1920, 1 písmeno, 3 (1.900); 5 K 1921, sér. 5, stav 3-3- (230-190); sér. 7, stav 2-2- (320-270) 
20 K 1926, 2 písmena, N-1 (160-80); dtto sp., N (100) – 2x; 10 K 1927, sér. P, 1- (750); dtto sér. B, sp., N (300)  
50 K 1929, 1 písmeno, 2 (420); dtto 2 písm., sp., N (170) – 2x 
100 K 1931/2. vyd., sp., N (220) – 2x   
1 K b.d. (1938) mobilizační, 1-650)                                                              ….. celk. 12.810 Kč  

Protektorát Čechy a Morava 1939-1945 
1 K b.d. (1938), ruční a strojní přetisk, 1- (90-140) 
5 K b.d. (1938), strojní přetisk, stav 3, malé vytržení na straně (660); dtto ruční přetisk, 1 (490)
1 K b.d. (1940), všechny série ABCDH, N-1 (celk. 430); sér. D, sp., N (40) 
5 K b.d. (1940), sér. A, 1- (60); dtto sér. B, perf. NEPLATNÉ, N (130) 
50 K 1940, sp., N (160); 10 K 1942, sér. A, 1 (90); dtto sér.N, perf. NEPLATNÉ, 0- (140); dtto sér. Nb, 1- (170) 
20 K 1944, sér. H, 1- (120); dtto sér. G, sp., N (100); 50 K 1944, 1 (330); dtto sp., N (200)
.. celk. 3.350 Kč   

Slovenský štát - přetisky 1939 

100 K 1931/přetisk Slov.štát, 2.vyd., 2 (2.200); dtto sp., 2 (1.700)  
….. celk. 3.900 Kč  

Slovenský štát 1939-1945 
10 Ks 1939, 2 čísla, 1-3 (220-80); dtto sp., N (120)  
20 Ks 1939, 2 čísla, sp.+4 otvory, 2-2-3 (230-140-120); perf. jen 4 otvory, 3 (140) – 2x 
100 Ks 1940/l.vyd., 1 číslo, 1-2 (160-120); dtto sp., 1 (80); 100 Ks 1940/2. vyd., 1 číslo, sp., N-1 (130-90); dtto 2 čísla, sp., 1- (390); 50 Ks 1940, 3 (90); dtto sp., N (120) – 2x 
20 Ks 1942, var. tmavý a světlý papír, 2 čísla, sp., N (á130)
10 Ks 1943, 2 čísla, vod.A, sp., N-1- (130-80); dtto vod.B, sp., N (130) – 2x; dtto vod. C, sp., 1 (190) 
5 Ks b.d. (1945), sér. A,D, sp., N (110) – obě 2x
….. celk. 3.850 Kč

Emise b.d. 1944 (tzv. „sovětské poukázky“)
1 K, 0- (40) – 3x; dtto sp., N (30) – 2x; 5 K podtisk vodorovný, sp., N (60) – 2x; 5 K, podtisk svislý, 2 (100); dtto sp., N (140); 20 K, běžný číslovač 6b, sp., 0- (70) – 2x; 20 K, lepší číslovač 8, 1-2 (280-220)  
100 K, čísl. 6b, sp., N-0 (100-80); 100 K, lepší číslovač 8, 1- (590)
….. celk. 1.950 Kč

Kolkované peníze na Slovensku 1945 
100 Ks 1940/1.vyd., 1 číslo, 1 (260); dtto sp., N (120); 100 ks 1940/2.vyd., 2 čísla, sp., N (400); 100 K 44, sp., N (180) 
2.000 K 1945, 2 čísla, vod. A, sp., N-0-1  (300-280-230)
….. celk. 1.770 Kč

Londýnská emise b.d. 1945
5 K, perf. „S“, N (70) – 3x; 20 K, perf. perf. „S“, 2 (50); 50 K, sp., N (130); dtto perf. „S“, 1- (120); 100 K, 1-1-2 (120-50-30), dtto perf. 3 MD, N (120) – 2x; dtto perf. „S“, 2- (60); 500 K, 1- (550); dtto perf. 3 MD, N (550); 1.000 K, 2-2- (140-110); dtto perf. „S“, 2 (110)
.. celk. 2.470 Kč 

Republika 1945-1953
100 K 1945, sér. B, 3 MD, N (90); dtto sér. C, perf. „S“, N (140) – 2x; dtto sér. N, 2 (260)    
1 K b.d. 1946 nevydaná, N (160) – 3x; dtto perf. 3 MD, N (160)  
500 K 1946, 1 písm. sér., 1- (140); dtto 3 MD, N (150); dtto perf. „S“, N (200) – 2x; 2 písm. sér., 2- (160) 
50 K 1948, 1 číslo, 1- (380); 2 čísla, 1-1- (300-230); dtto perf. „S“, 1-1- (140-120) 
5 K 1949, sér. 5, 1- (110); sér. A13+38, 0-0- (40); sér. A130, 0- (40) 
20 K 1949/l. vyd.,sér. A, 3 MD, N (80) – 2x; dtto 2.vyd., sér. B, 3 MD, N (80); sér. B, perf. „S“, N (120) – 2x 
10 K 1950, 2 písmena, 1 (30); dtto perf. S“, N (70) – 2x 
50 K 1950/1.vyd., sér. A, 1 (110); dtto perf. 3 MD, N (90); dtto 2.vyd./sér. B, 3 MD (90); sér. B, perf. „S“, N (130) – 2x    
….. celk. 4.720 Kč 

Měnová emie 1953 (tzv. „ruské vyd.“ - tisk Goznak Moskva)
1 K, N (80); 3 K, N (140); 5 K, N (140); 10 K, N (160); 25 K, N (290); 50 K, N (240)  
- kompletní sada 1,3,5,10,25,50 a 100 Kčs 1953, ruská, neperforovaná, N (1.200) – 2x
.... celk. 3.450 Kč

Měnová emise 1953 (tzv. „české vyd.“ - tisk STC Praha)
1 K, N (60); 3 K,  N (120); 5 K, N-1-2 (120-60-40); dtto 3 MD, N (80); 10 K, N-0-1- (140-110-70); 25 K, N (230) – 2x; 50 K, N (200); 100 K, N (220)
- kompletní sada 1,3,5,10,25,50 a 100 Kčs 1953, česká, neperforovaná, N (1.000) – 2x 
….. celk. 3.680 Kč 

Období 1958-1992
25 K 1958, starý znak, N (320) – 2x; dtto perf. 3 MD, N (250)  
10 K 1960, sér. H, mokrý měditisk, 2- (250); sér. E, 0 (80); sér. L, N (100) – 2x; sér. S, N-0-1 (100-70-50)
3 K 61, N (70) – 2x; 5 K 61, N-0- (70-60); 25 K 1961, nový znak, sér. E, 2 (550); dtto sér. sér. Q, N (240) – 2x
100 K 1961, sér. C - mokrý měditisk (typ Bajer 98A), 2 (330); dtto sér. T a Z (typ Bajer 98B), 1- (á190); dtto sér. G a X  (typ Bajer 98D), 2 (á120); 50 K 1964, sér. A, 2- (450); dtto sér. N, stav N (240) – 2x 
20 K 70, sér. F,H,L,M, stav N (100) – celk. 8x  
500 K 1973, sér. U,W,Z, stav N (á550); dtto stav 2 (á180); 1.000 K 1985, sér. C, N-1 (1.100-550)
10 K 1986, sér. J, P,V, stav N (70) – celk. 6x; 50 K 1987, sér. F, N (140) – 2x; vzácná sér. I, N (360) – 2x 
20 K 1988, sér. E, H, stav N (90) – celk. 4x; 100 K 1989 Gottwald, sér. A, N (220) 
….. celk. 11.680 Kč   

Kubánská krize 1961-62: POZOR !!! - Kolkované 10,50 a 100 Kč 1953, stav N (komplet. sada 3 ks 9.900,- Kč; jiné nominály kolkovány nebyly) - kolkované bankovky vzoru 1953 z přísně utajované operace Ministerstva vnitra a ÚV KSČ v období kubánské krize 1961-62; měly sloužit v mezidobí měnové reformy, než budou vydána nová, již připravovaná platidla vzoru 1962 - tj. další pokus komunistů o ožebračení národa, ke kterému nakonec nedošlo a kolky byly opět tajně úředně skartovány (dochovaly se pouze 3 archy po 100 ks kolků od každého nominálu u jednoho z účastníků tajné akce). VZÁCNÉ !!! 
….. celk. 9.900 Kč

ČR - kolkované čsl. bankovky 1993

100 K 1961, sér. P (typ CZ-1c), 1 (450); dtto sér. G (typ CZ-1d), 1- (290); dtto sér. G (typ CZ-1e), N (350) – 2x; 500 K, N-2 (850-350); 1.000 K, lepený kolek, N-1- (1.400-650); 1.000 K 85, tištěný kolek, N (1.700)         
.. celk. 6.390 Kč

ČR od 1993 (platné bank. vše ve sbírkové kvalitě „N“) 
SÉRIE „A“ - 20 K 94 (100); 50 K 93 (150); 100 K 93 (300); 200 K 93, typ Kčs (350); 200 K 93, typ Kč (650); 500 K 93 (750); 2.000 K 96 (2.300) 
SÉRIE „B“ - 50 K 94 (120); 200 K 96 (280); 500 K 95 (670); 1.000 K 93 (1.300); 2.000 K 99 (2.200)   
SÉRIE „C“ - 50 K 97 (80); 100 K 97 (140); 200 K 98 (250); 500 K 97 (600); 1.000 K 96 (1.200)
SÉRIE „D“ - 50 K 97 (70); 100 K 97 (130); 1.000 K 96 (1.150)
SÉRIE „Z“ - náhrada za zmetky - 100 K 93, 1- (350)     
.. celk. 13.140 Kč 

Tuzex - 0,50 TK 1983/IV, 1 (50); 0,50 TK II/1989, N (60) – 2x; 1 TK I/1989, N-0-1 (60-50-40); 5 TK 1979/II, 1 (240); 10 TK VI/1989, 2 natrž. (280); 50 K V/89, 1 (600); 100 TK V/1990, 0 (1.300); 100 TK II/1992, 2- (550)

Čsl. vězeňské aj. poukázky - 10 haléřů, 1 K, 2 K - vše ústavní vězeňská platidla, N (300-400-500); 1 Kčs-poukázka na odběr výstroje Sbor nápravné výchovy 1973, N (220); „25“ - pouk. na odběr výstroje Min. vnitra, b.d., N (300); HLADOVÁ KORUNA-DAR SSSR, propagační platidlo vzoru 1 Kč 1953, shazované z balónů Američany nad územím ČSSR v r. 1953, tisk USA, 2 (330) 
.. celk. 5.340 Kč 

 SLOVENSKO - kolkované 1993: 20 K 1988, sér. H, N (140); 50 K 1987, sér. F, N (180); 500 K 1973, sér. U, 2 (400) 
SR od 1993: 20+50+100 Sk 1993/A, stav N (70-100-180) – vše 2x; 20+50+100 Sk 1993, stříbrný miléniový přetisk „2000“, N + infoleták (celk. 990); 200 Sk 99, N (240)                        
….. celk. 2.650 Kč  

CELKEM BYLO ODCIZENO ZBOŽÍ V PŘIBLIŽNÉ PRODEJNÍ HODNOTĚ:    92.300 Kč !!!

JIŘÍ ZVOLÁNEK, PARDUBICE, TELEFON 605 146 731; 466 264 062 

   

      

 

 

PROFILY:

LADISLAV FISCHMEISTER - František Beneš   
ENRICO STANKO VRÁZ & JOSEF KOŘENSKÝ, Břetislav Janík   
FRANCOIS FOURNIER - geniální padělatel ke škodě sběratelů, Břetislav Janík   
ARŠÍK "KDE DOMOV MůJ?", Peter Hoffmann, Švédsko   
JOSEF HERČÍK A 1. grafická společnost   
ONDRÁČEK Miloš, český grafik a rytec  
MISTŘI PERA: Pierre MAHÉ & Jean Baptista Phillip Constant MOENS   
DÍLA NĚMECKÝCH tvůrců na československých poštovních známkách
LEXIKON českých a slovenských autorů a rytců poštovních známek
KDO JE DĚVČÁTKO Z POŠTOVNÍ ZNÁMKY?, Karel Černý
MISTR JOSEF HERČÍK, IN MEMORIAM
DÍKY, PANE MOENSI
BOHUMIL HEINZ  
FILIP DE FERRARI - Pan Filatelista - Pan Ferrari   

 


KONTAKT:

Since 17.5.1999
Inet since 17.05.1999 
Last edit: 26.12.2003
ISSN 1211-8945
© 1999-2003 BRETISLAV JANIK
EDITOR & BOARD / VYDAVATEL & REDAKČNÍ RADA