MAIN PAGE /
HLAVNÍ STRANA:


English versionGerman version

       

Japhila ww philatelic e-zine . Japhila filatelistický on line magazín
ON LINE MAGAZÍN O FILATELII A SBĚRATELSTVÍ ...
http://www.japhila.cz/


ZA SLOVENSKOU ZNÁMKOU DO INDIE

 

Reklama:

Filatelie . Dům filatelie Profil . POFIS

 

Svaz českých filatelistů 

 


   Návšteva známeho výtvarného umelca z Dillí Naresha Kapuriu na Art Filme v Trenčianskych Tepliciach a neskôr u niekoľkých výtvarníkov v Bratislave priniesla svoje ovocie v podobe výstavy Martina Činovského v Dillí. Nekaždodenná prezentácia známkovej tvorby nášho  vynikajúceho výtvarníka a jeho grafík mala svoje miesto začiatkom septembra v prestížnej Art Junction Gallery v hoteli Intercontinental Grand.

Výstavu otváral príhovorom a zapálením tradičnej indickej lampy Veľvyslanec SR v Indii Ladislav Volko s manželkou spolu so známym podnikateľom a členom parlamentu Lalit Surim a jeho manželkou. Naše známková tvorba je známa vo svete a aj výstava pritiahla pozornosť nielen mnohých umelcov, ale i podnikateľov, členov diplomatického zboru, parlamentu, publicistov a médií. Zúčastnení obdivovali detailné spracovanie tém a nemalú pozornosť venovali grafickej tvorbe  M. Činovského. Svojim spôsobom výstava pootvorila okno na Slovensko a znova sa potvrdila známa pravda, že cez umenie a kultúru je možné pritiahnuť biznismenov a zvýšiť záujem o krajinu. Z tvorby zaujali portréty našich prezidentov M. Kováča a R. Schustera, ako i portréty osobností, napr. A. Dubčeka, podľa ktorého bude pomenovaná ulica v Dillí. Slovensko-francúzska známka M. R. Štefánika, ako i portréty A. De´Saint Exupéryho, Ch. Sofera, W. Kempelena, Ľ. Štúra, A. Hlinku a ďalších sú inšpiráciou k otázkam o Slovensku. Detailné spracovanie historických objektov, z ktorých mnohé sú vpísané do zoznamu UNESCO - Spišský hrad, Vlkolínec, Jaskyňa Domica, Budatín, Krásna Hôrka a mnoho, mnoho ďalších prekvapili Indov hrdých na svoju umeleckú tvorbu miniatúr, ktorá je známa precíznosťou a jemnosťou tvaru. Najmä pracovníci Poštového múzea v Dillí ocenili klasickú ryteckú prácu, o ktorej vedia, že má u nás vysokú úroveň. Keďže vedeli, že M. Činovský prednáša tento odbor na VŠVU, prejavili záujem o eventuálne vyslanie na štúdium tohto odboru indických študentov. Surrealistické vízie, snové meditácie v úžasnom prevedení Majstra  Činovského našli zase svojich obdivovateľov medzi indickými výtvarnými umelcami, kritikami a galeristami. Riaditeľ Múzea moderného umenia R. Lohan nadviazal na predchádzajúce rozhovory s Veľvyslancom SR v Indii L. Volkom o vzájomnej reprezentačnej výmene tvorby súčasných výtvarných umelcov obidvoch krajín. Po podpísaní Plánu kultúrnych výmen, ktorý sa má uskutočniť čoskoro, by to nemal byť problém. Návštevníkov výstavy na vernisáž pozývala pozvánka s krátkou charakteristikou tvorby autora a k dispozícii bolo mimoriadne vydanie magazínu Bureau Times na 72 stranách kriedového papiera celé venované Slovensku. Pre veľký záujem o výstavu M. Činovského, Art Junction Gallery predĺžila jej trvanie o dva týždne, čo sa v Dillí nestáva často, pretože  priestory nepatria k lacným artiklom.

Výstava vrchovato naplnila záujem Veľvyslanectva SR a kurátora výstavy Naresha Kapuriu – priblížiť nevšedné a ojedinelé  kvalitné umenie známkovej tvorby a grafík tentoraz z dielne Majstra M. Činovského a tak poukázať na vyspelosť stredoeurópskej krajiny medzi Dunajom a Tatrami.

J. E. LADISLAV VOLÁK, INDIE
   

      

 

 

PROFILY:

LADISLAV FISCHMEISTER - František Beneš   
ENRICO STANKO VRÁZ & JOSEF KOŘENSKÝ, Břetislav Janík   
FRANCOIS FOURNIER - geniální padělatel ke škodě sběratelů, Břetislav Janík   
ARŠÍK "KDE DOMOV MůJ?", Peter Hoffmann, Švédsko   
JOSEF HERČÍK A 1. grafická společnost   
ONDRÁČEK Miloš, český grafik a rytec  
MISTŘI PERA: Pierre MAHÉ & Jean Baptista Phillip Constant MOENS   
DÍLA NĚMECKÝCH tvůrců na československých poštovních známkách
LEXIKON českých a slovenských autorů a rytců poštovních známek
KDO JE DĚVČÁTKO Z POŠTOVNÍ ZNÁMKY?, Karel Černý
MISTR JOSEF HERČÍK, IN MEMORIAM
DÍKY, PANE MOENSI
BOHUMIL HEINZ  
FILIP DE FERRARI - Pan Filatelista - Pan Ferrari   

 


KONTAKT:

Since 17.5.1999
Inet since 17.05.1999 
Last edit: 26.12.2003
ISSN 1211-8945
© 1999-2003 BRETISLAV JANIK
EDITOR & BOARD / VYDAVATEL & REDAKČNÍ RADA