MAIN PAGE /
HLAVNÍ STRANA:


English versionGerman version

       

Japhila ww philatelic e-zine . Japhila filatelistický on line magazín
ON LINE MAGAZÍN O FILATELII A SBĚRATELSTVÍ ...
http://www.japhila.cz/


FILATELISTA MAPUJÚCI VOJENSKÝ SVET

 

Reklama:

Filatelie . Dům filatelie Profil . POFIS

 

Svaz českých filatelistů 

 


  Tento materiál je převzat z internetové stránky slovenského ministerstva obrany (protože stránka je rozsáhlá a neumožňuje bohužel přímý link na vybraný segment, přetiskujeme jen jeho malou část s plným odkazem na původní umístění - to je na internetovou domovskou  stranu slovenského ministerstva obrany, která vlastní k textu copyright):

Filatelista mapujúci vojenský svet

O účasti našich vojakov v mierových misiách od skončenia druhej svetovej vojny podnes má zrejme najväčší prehľad nadpráporčík v.v. Jozef Korený z Trenčína. Nie je pritom historik, ale zásluhu na tom má jeho filatelistická záľuba.

"Zbierať známky som začal ako malý chlapec hneď po vojne, " spomína J. Korený, predseda Klubu filatelistov pri Dome armády v Trenčíne. Narodil sa v roku 1938 v Turzovke a v armáde pôsobil u chemikov i v raketovom vojsku od roku 1957 do roku 1993. Spomínať môže napríklad na posádky Znojmo, Havlíčkov Brod či Martin. "Aj ako zberateľa známok ma vždy zaujímali oblasti, kde dochádzalo k zmenám hraníc, politického systému či vzniku nových krajín následkom vojenských operácií," konštatuje vyslúžilec. Napríklad po 2. svetovej vojne bolo Nemecko rozdelené na okupačné zóny. V týchto zónach, ako aj po vzniku dvoch nemeckých štátov, boli ustanovené i poštové úrady a tie mali samozrejme vlastné poštové známky. Tak, ako to bolo po rozpade ZSSR či Juhoslávie, keď sa nástupnícke štáty tiež okamžite prezentovali svetu i svojou známkovou tvorbou.

Misie v zbierke

Jozef Korený na výstavách najčastejšie prezentuje svoju tematickú zbierku, ktorá prostredníctvom poštových známok a listov zachytáva účasť slovenských (pred rokom 1993 česko-slovenských) vojakov v mierových misiách. Výstavu dopĺňa autentickými fotografiami, výstrižkami z novín a základnými faktmi o každej z misií. Niekedy k nej pridá i pôvodnú uniformu či inú súčasť výstroja. V rámci jeho výstav sa môžeme oboznámiť napríklad s mierovými a pozorovateľskými misiami UNPROFOR, UNTAES, UNFICYP i so všetkými ďalšími.

Poštové dokumenty získaval často mimoriadne zložito. Občas mu ich venovali príbuzní našich vojakov. Inokedy mu z misie napísali samotní mierotvorcovia. Niekedy bol spletitý osud samotných listov. Pravda, aj vo filatelistickom svete platí - čím je exponát originálnejší, tým je cennejší. Taký je napríklad list odoslaný z mierovej misie OSN rozhraničujúcej Severnú a Južnú Kóreu. Vtedy, v roku 1953, tam pôsobilo 300 československých vojakov. J. Korený opisuje: "Kórea ešte nemala vlastnú menu ani známky. Listové zásielky, ktoré boli adresované rodičom či manželkám, označila Čínska ľudová armáda pečiatkou vojenskej poľnej pošty. Takto boli listy v prvom období pôsobenia našich vojakov na kórejskom polostrove prepravené do Pekingu. Tam československý vojenský atašé kúpil čínske známky, dolepil ich na listy a až potom boli poslané do Československa."

Výstavy a spolupráca

Prísne tajné zvláštnej dôležitosti - tak sa pred rokom 1989 označovali tie najdôvernejšie materiály. J. Korený ako príslušník raketového vojska bol na styk s nimi preverený, no práve preto mohol o osobnej účasti na medzinárodných filatelistických výstavách iba snívať. Napriek tomu bola súčasť jeho zbierky, tematicky zameraná na britskú kráľovnú Viktóriu (1840 - 1901), už v roku 1976 prezentovaná na svetovej výstave v Miláne. Pred prevratom vystavoval v Poľsku, na Kube, v Maďarsku, bývalom Sovietskom zväze a po celom Československu. V deväťdesiatych rokoch, ako hovorí, sa mu otvorili brány pre kontakt s filatelistickým svetom i na Západ. Najviac si pochvaľuje spoluprácu so susednými Rakúšanmi. Vo Viedni v roku 2000 prezentoval poštové dokumenty Československej poľnej pošty z mobilizácie čs. armády v roku 1938. Vtedy, pri príležitosti výstavy MIL-FILA, zároveň podpísal dohodu o spolupráci medzi klubom filatelistov pri Dome Armády v Trenčíne a Vojenským spolkom zberateľov poštových známok Rakúska. Zároveň ho za predchádzajúcu šesťročnú spoluprácu ocenili rakúskym oficiálnym filatelistickým vyznamenaním. Samozrejme, Rakúšania už vystavovali i v Trenčíne. V roku 1999 sa v Dome armády prezentovali zbierkami zameranými na pôsobenie ich vojakov v mierových misiách.

Kritika a návrhy

Uznávaný filatelista oceňuje práve výbornú spoluprácu a ústretovosť Domu armády v Trenčíne. Zároveň si však neodpustí kritiku rezortu. Samozrejme - v oblasti filatelie: "Vojsko by stálo pár halierov, keby pre každú našu skupinu, ktorá odchádza do misie, boli pripravené príležitostné korešpondenčné lístky. Vojaci by ich posielali domov, pričom by tak robili reklamu armáde - a zároveň by bola na svete filatelistická zaujímavosť. Takto to funguje u Rakúšanov, Nemcov, Francúzov a ďalších, " porovnáva. Hovorí, že by sme mali častejšie vydávať lístky vojenskej poľnej pošty s prítlačou. Napríklad pri príležitosti medzinárodných cvičení. Respektíve by podľa neho bolo dobré, keby sme sa so Slovenskou poštou vedeli dohodnúť na originálnych príležitostných pečiatkach. O podobných zvláštnostiach potom, okrem iného, píšu v celom rade filatelistických časopisov doma i vo svete. Pritom oceňuje v tomto smere snahu, hoci niekedy márnu, plk. Miroslava Ondráša, ktorý je z rezortu vyčlenený na pôsobenie v rámci Slovenskej pošty.

J. Korený tiež dodáva, že sa blíži 10 rokov Armády SR. "Okrem kozmonauta plk. Ivana Bellu, čo bol ale špecifický prípad, slovenské vojsko ešte nebolo prezentované na žiadnej poštovej známke," prízvukuje. Uvažuje, či by vedenie nášho rezortu nemohlo zalobovať v tomto smere o ústretovosť u partnerov z rezortu dopravy, pôšt a telekomunikácií. Uvedomuje si totiž, že vydaniu každej známky predchádza zdĺhavý schvaľovací proces... Hovorí aj o absencii definovania poľnej pošty v poštovom zákone, o žiaducej prezentácii vojenských poľných pôšt v Poštovom múzeu v Banskej Bystrici či o možných tematických výstavách.

Nadpráporčík v.v. Jozef Korený vlani o. i. získal striebornú medailu z výstavy Žilinfila 2001, kde prezentoval zbierku z misií OSN. Práve za bezkonkurenčné filatelistické zmapovanie našich mierových misií, systematickú archiváciu a prezentáciu s nimi súvisiacich dokumentov, ako aj za dôstojnú prezentáciu aktivít Armády Slovenskej republiky bol v marci medzi nominovanými finalistami tohtoročného Vojenského činu roka.

Text a foto Pavol VITKO
   

      

 

 

PROFILY:

LADISLAV FISCHMEISTER - František Beneš   
ENRICO STANKO VRÁZ & JOSEF KOŘENSKÝ, Břetislav Janík   
FRANCOIS FOURNIER - geniální padělatel ke škodě sběratelů, Břetislav Janík   
ARŠÍK "KDE DOMOV MůJ?", Peter Hoffmann, Švédsko   
JOSEF HERČÍK A 1. grafická společnost   
ONDRÁČEK Miloš, český grafik a rytec  
MISTŘI PERA: Pierre MAHÉ & Jean Baptista Phillip Constant MOENS   
DÍLA NĚMECKÝCH tvůrců na československých poštovních známkách
LEXIKON českých a slovenských autorů a rytců poštovních známek
KDO JE DĚVČÁTKO Z POŠTOVNÍ ZNÁMKY?, Karel Černý
MISTR JOSEF HERČÍK, IN MEMORIAM
DÍKY, PANE MOENSI
BOHUMIL HEINZ  
FILIP DE FERRARI - Pan Filatelista - Pan Ferrari   

 


KONTAKT:

Since 17.5.1999
Inet since 17.05.1999 
Last edit: 08.06.2004
ISSN 1211-8945
© 1999-2003 BRETISLAV JANIK
EDITOR & BOARD / VYDAVATEL & REDAKČNÍ RADA