MAIN PAGE /
HLAVNÍ STRANA:


English versionGerman version

       

Japhila ww philatelic e-zine . Japhila filatelistický on line magazín
ON LINE MAGAZÍN O FILATELII A SBĚRATELSTVÍ ...
http://www.japhila.cz/


DOKLADY KOREJSKÉ VÁLKY Z 50. LET

 

Reklama:

Filatelie . Dům filatelie Profil . POFIS

Svaz českých filatelistů 

 


  Před lety jsem zakoupil několik filatelistických dokladů občanské války na korejském poloostrově, kde se proti sobě vymezily dva politické systémy a vznikly dva suverénní státy - Jižní Korea a Korejská lidově demokratická republika. Československá armáda působila v tzv. demilitarizovaném pásmu pod praporem OSN a odsud pochází všechny níže zobrazené dokumenty.

V současné době se vedou usilovná politická jednání, aby se Česko opět vložila do dialogu mezi zúčastněnými stranami. Podobné filatelistické doklady doby tedy mohou vznikat i nadále.

Stručně z historie konfliktu:
V noci na 25. června 1950 překročila jihokorejská vojska na třech místech 38. rovnoběžku. Překročení bylo vyvrcholením více než 3 000 incidentů v letech 1948-50, které se v uvedené oblast odehrály
Již 27. června 1950 vydal severoamerický prezident Harry Truman rozkaz americkému válečnému loďstvu a letectvu, aby poskytly jihokorejské armádě pomoc. Kromě USA se vojenského konfliktu zúčastnila: Velká Británie, Francie, Austrálie, Belgie, Kanada, Kolumbie, Etiopie, Řecko, Lucembursko, Nizozemí, Nový Zéland, Filipíny, Thajsko, Jihoafrická republika a Turecko.
Po třech letech bojů bylo uzavřeno příměří ve třech místech, kde válečný konflikt vznikl - na 38. rovnoběžce (stalo se tak 27.7.1953)
Po příměří byla vytvořena "Dozorčí komise neutrálních států" složena ze Švédska, Švýcarska, Polska a Československa, která měla dohlížet na plnění podmínek příměří. V červnu 1956 americké vojenské úřady v Jižní Koreji ukončily činnost inspekčních skupin Dozorčí komise na území Jižní Koreje.
27. července 1953 podepsal severokorejský generál Nam Ir a americký generál William Harrison Dohodu o zastavení palby a odchodu vojsk od neutrální zóny zřízené po obou stranách fronty a probíhající přibližně podél 38. rovnoběžky.
Tento stav trvá dosud, přestože v posledních měsících je na obou stranách patrné oživení vzájemných vztahů a setkání na nejvyšší úrovni.  

Dostaly se mi do rukou doklady, které díky neznalosti korejštiny neumím přečíst. V dnešní době vím, že bych zašel v centru města do internetové kavárny, kterou provozují Korejci žijící trvale v Praze, ale v minulosti tato možnost nebyla. A tak jsem se kdysi obrátil jak na Svaz severokorejských filatelistů;

tak na Velvyslanectví v tehdejším Československu. Svaz korejských filatelistů odpověděl, že neví proč chci po nich překlad a velvyslanectví nepovažovalo za nutné na můj doporučený dopis vůbec reagovat.

   

  

  
 

Z výše popsaných důvodů jsou krásně zachované doklady již bez komentáře.
 

BŘETISLAV JANÍK, Praha 4.11.2003 

 

      

 

 

PROFILY:

Filip de Ferrari

LADISLAV FISCHMEISTER - František Beneš   
ENRICO STANKO VRÁZ & JOSEF KOŘENSKÝ, Břetislav Janík   
FRANCOIS FOURNIER - geniální padělatel ke škodě sběratelů, Břetislav Janík   
ARŠÍK "KDE DOMOV MůJ?", Peter Hoffmann, Švédsko   
JOSEF HERČÍK A 1. grafická společnost   
ONDRÁČEK Miloš, český grafik a rytec  
MISTŘI PERA: Pierre MAHÉ & Jean Baptista Phillip Constant MOENS   
DÍLA NĚMECKÝCH tvůrců na československých poštovních známkách
LEXIKON českých a slovenských autorů a rytců poštovních známek
KDO JE DĚVČÁTKO Z POŠTOVNÍ ZNÁMKY?, Karel Černý
MISTR JOSEF HERČÍK, IN MEMORIAM
DÍKY, PANE MOENSI
BOHUMIL HEINZ 
FILIP DE FERRARI - Pan Filatelista - Pan Ferrari

 


KONTAKT:

Since 17.5.1999
Inet since 17.05.1999 
Last edit: 26.12.2003
ISSN 1211-8945
© 1999-2003 BRETISLAV JANIK
EDITOR & BOARD / VYDAVATEL & REDAKČNÍ RADA