MAIN PAGE /
HLAVNÍ STRANA:


English versionGerman version

       

Japhila ww philatelic e-zine . Japhila filatelistický on line magazín
ON LINE MAGAZÍN O FILATELII A SBĚRATELSTVÍ ...
http://www.japhila.cz/


CENZUROVANá DOPISNICE Z BRATISLAVY

 

Reklama:

Filatelie . Dům filatelie Profil . POFIS

Svaz českých filatelistů 

 


  Slovenská dopisnice s natištěnou 50 h známkou byla podána k přepravě z poštovního úřadu Bratislava 1 dne 5. IX. 1939 v 19 hodin. Původně na ni byla nalepena ještě 1 K známka, protože poštovné do ciziny tehdy činilo 1,50 K a dopisnice byla určena adresátce v Terstu, italském přístavním městě. 

Na dopisnici je několik pozoruhodností, které stojí za zmínku. Tak především tato dopisnice byla odeslána pátého dne po vypuknutí druhé svìtové války. Než opustila Slovensko, její obsahovou nezávadnost potvrdil slovenský cenzor tmavofialovým razítkem CENZUROVANÉ v pravém dolním rohu. Adresátka v Terstu už nebyla k zastižení, proto jí dopisnice byla doslána na poštovní schránku P.O.B. 28 v TEL AVIVU, PALESTINA, jak o tom svědčí přepsání adresy. Tam byla dopisnice opět cenzurována, což britský cenzor stvrdil otiskem světlefialového šestiúhelníkového razítka se čtyřřádkovým textem PALESTINE/PASSED BY/CENSOR/T.5. Třetí a poslední cenzuru provedl vojenský cenzor. Ten odlepil korunovou známku, aby se přesvědčil, zda nepřekrývá nějakou zprávu, do prázdného místa tužkou vepsal záznam s vlastní parafou a do pravého horního rohu otiskl datumovkou razítko v tmavofialové barvě OCT – 6 / 1939. Od odeslání dopisnice z Bratislavy právě uplynul jeden měsíc.

CHARLES CHESLOE - VLADIMÍR USTOHAL 
Přetištěno z časopisu © MERKUR REVUE

 

      

 

 

PROFILY:

Filip de Ferrari

LADISLAV FISCHMEISTER - František Beneš   
ENRICO STANKO VRÁZ & JOSEF KOŘENSKÝ, Břetislav Janík   
FRANCOIS FOURNIER - geniální padělatel ke škodě sběratelů, Břetislav Janík   
ARŠÍK "KDE DOMOV MůJ?", Peter Hoffmann, Švédsko   
JOSEF HERČÍK A 1. grafická společnost   
ONDRÁČEK Miloš, český grafik a rytec  
MISTŘI PERA: Pierre MAHÉ & Jean Baptista Phillip Constant MOENS   
DÍLA NĚMECKÝCH tvůrců na československých poštovních známkách
LEXIKON českých a slovenských autorů a rytců poštovních známek
KDO JE DĚVČÁTKO Z POŠTOVNÍ ZNÁMKY?, Karel Černý
MISTR JOSEF HERČÍK, IN MEMORIAM
DÍKY, PANE MOENSI
BOHUMIL HEINZ
FILIP DE FERRARI - Pan Filatelista - Pan Ferrari

 


KONTAKT:

Since 17.5.1999
Inet since 17.05.1999 
Last edit: 26.12.2003
ISSN 1211-8945
© 1999-2003 BRETISLAV JANIK
EDITOR & BOARD / VYDAVATEL & REDAKČNÍ RADA