MAIN PAGE /
HLAVNÍ STRANA:


English versionGerman version

       

Japhila ww philatelic e-zine . Japhila filatelistický on line magazín
ON LINE MAGAZÍN O FILATELII A SBĚRATELSTVÍ ...
http://www.japhila.cz/


USNESENÍ ZE 7. SCHůZE PŘEDSEDNICTVA SČF
KONANÉ 22. 11. 2003 V PRAZE

 

Reklama:

Filatelie . Dům filatelie Profil . POFIS

Svaz českých filatelistů 

 

  USNESENÍ ZE 7. SCHůZE PŘEDSEDNICTVA SČF KONANÉ 22. 11. 2003 V PRAZE

A)   Předsednictvo SČF projednalo a vzalo na vědomí:

Zprávy předsedy ing. Brendla, místopředsedů ing. Běloubka a ing. Vaníčka, které byly předloženy písemně,

- zprávu o činnosti sekretariátu SČF a zdůvodnění návrhu rozpočtu SČF na rok 2004 přednesenou tajemníkem Mgr. Malečkem,

- zprávu předsedy revizní komise PhMr. Beneše,

- zprávu mimořádné komise předsednictva SČF k objasnění některých údajů obsažených v článku Jiřího Stupky ve Filatelii č.4/2003, zpracovanou a přednesenou ing. Škaloudem,

- rezignaci Ing. Leopolda Lišky na člena výkonného výboru SČF.

 

B)   Předsednictvo SČF schválilo:
1) Udělení vyznamenání SČF „Za rozvoj filatelie“:

- paní Marii Svobodové k životnímu jubileu a za propagaci filatelistických akcí výtvarnými návrhy a dalšími uměleckými aktivitami,

- Ing. Břetislavu Janíkovi za dlouholetou propagaci SČF na internetových stránkách,

- Ivanu Vápenkovi za aktivity v sekci sběratelů skautských známek a Olympsportu,

- Anně Jenčíkové – propagátorce filatelie na Podřipsku a k jejímu životnímu jubileu,

- Ing. Vítězslavu Houškovi – bývalému šéfredaktoru časopisu Filatelie,

- Radomíru Koldovi za jeho dlouholetou a  prospěšnou práci v KF Plzeň,

- Antonínu Odvárkovi ze Slatiňan za dlouholeté aktivity na úseku práce s mladými filatelisty.     

2) Udělení diplomů na „Zlaté odznaky SČF“:

- Členům předsednictva SČF a neúnavným propagátorům filatelie na Moravě Ing. Miloši Přidalovi a Jiřímu Šilhavíkovi,

- Františku Popovi – hospodáři bývalého Střediska filatelistických služeb SČF a úspěšnému vystavovateli,

- Jaroslavu Štěpánovi – předsedovi org. výboru Mezinárodní výstavy ve Žďáru nad Sázavou,

- Františku Lněničkovi – předsedovi org. výboru Mezinárodní výstavy Euregia Egrensis v Karlových Varech,

- Janu Mikulčákovi – knihovníku SČF, úspěšnému vystavovateli a zakladateli sekce severských známkových zemí,

- Stanislavu Boříkovi za dlouholetou činnost ve funkci předsedy KF 03-13 Plzeň a za činnost s mládeží,

- Karlu Konečnému, Miloslavu Vlčkovi a Zdeňku Šupolovi z KF 06 – 05 Kroměříž za obětavou práci ve výboru a dalších funkcích,

- Vladimíru Šulcovi – dlouholetému předsedovi Sekce známkových zemí Ruska a SSSR,

- Jaroslavu Němcovi  z KF 05-31 Dobruška za dlouholetou a obětavou práci ve funkci novinkáře,

- Ing. Jiřímu Pokornému – členu výboru KF 00-100 Praha k 80. narozeninám a za dlouholetou a obětavou práci v KF a předsednictvu SČF,

- Jaroslavu Pokornému – bývalému předsedovi KF 00-01 Praha k jeho 80. narozeninám a za obětavou práci ve výboru KF,

- Mgr. Bohumilu Bubeníčkovi – dlouholetému předsedovi KF 06-05 v Kroměříži,

- Josefu Tauchmannovi – dlouholetému předsedovi KF 05-86 v Nové Pace.

3) Udělení diplomů na „Stříbrné odznaky SČF“:

- Na návrh odborných společností: Antonínu Tachecímu, Vladimíru Zedníkovi, Františku Málkovi, Ing. Josefu Zigmundovi, Václavu Kopeckému, Ing. Ladislavu Ondruškovi, Jiřímu Šilhanovi, Antonínu Šmídovi a Janu Starcovi,

- na návrh VV SČF Josefu Novákovi – předsedovi org. výboru Mezinárodní výstavy OSTROPA 2003,

- Marii Žůrkové z KF 06-05 Kroměříž za dlouholetou práci s mladými filatelisty,

- MVDr. Václavu Svobodovi – za aktivní činnost ve funkci předsedy výstavní komise SČF,

- Karlu Hůlkovi, předsedovi KF Náchod za dlouholetou práci,

- Josefu Čepkovi, bývalému předsedovi KF Brandýse nad Orlicí za dlouholetou práci,

- Miroslavu Líčmanovi, členu výboru klubu v Jaroměři za dlouholetou aktivní práci,

- Vladislavu Trohořovi, členu výboru klubu ve Dvoře Královém za dlouholetou aktivní práci,

- Pavlovi Pecháčkovi, předsedovi klubu ve Svitavách za dlouholetou aktivní práci,

- Miroslavu Potůčkovi, jednateli klubu v Rovensku pod Troskami za aktivní práci,

- Stanislavu Kalousovi ze Žamberka, k životnímu jubileu a za aktivní práci.

4) Udělení diplomů na „Bronzové odznaky SČF“

- Martinu Tůmovi – národnímu komisaři za aktivní účast v přípravách a průběhu výstavy OSTROPA 2003,

- pánům: Josefu Horákovi, Jánu Kulišiakovi, Miroslavu Jirotkovi, JUDr. Otakaru Synečkovi, Igoru Teplickému, Janu Vávrovi, Fedoru Zarevúckému, Vladimíru Gregorovi, Miloslavu Herzánovi, MUDr. Radimu Holeyšovskému, Ing. Josefu Kašparovi,  PhDr. Andreji Rádymu, Ing. Květoslavu Štikovi a Ing. Jaroslavu Tejkalovi na návrh odborných společností SČF,

- Mgr. Ladislavu Bedřichovi, Josefu Manskutovi, Miroslavu Kotkovi, Otakaru Marešovi a MUDr. Petru Müllerovi – na návrh KF 06-05 Kroměříž,

- Ing. Jiřímu Markovi, CSc. – členu výkonného výboru STF SČF,

- MUDr. Jaromíru Klikovi – úspěšnému vystavovateli a publicistovi ze sekce Evropa, který se dožívá dne 25.2.2004 85. let,

- Tomáši Podhajskému, členu výboru klubu v Červeném Kostelci za aktivní práci,

- Václavu Bařtipánovi, členu výboru klubu v Červeném Kostelci za aktivní práci,

- Evženu Čermákovi, jednateli klubu ve Dvoře Králové nad Labem za aktivní práci,

- Vladimíru Hrázkému, členu výboru klubu ve Dvoře Králové nad Labem za aktivní práci,

- Jiřímu Albrechtovi, členu výboru klubu v České Skalici za aktivní práci ve Sdružení,

- Vladimíru Janečkovi, předsedovi klubu ve Dvoře Králové nad Labem za aktivní práci,

- Ing. Milanu Kudrnáčovi, předsedovi klubu v Pardubicích za aktivní práci,

- Ing. Janu Podhajskému, členu výboru klubu v Červeném Kostelci za aktivní práci,

- Josefu Marešovi, za aktivní práci ve Sdružení,

- Miroslavu Kalabzovi, vedoucímu KMF, členu výboru klubu v Pardubicích za aktivní práci,

- Evě Lupoměské z Chrudimi za členství ve vedení regionální skupiny PH,

- JUDr. Miroslavu Keprtovi, členu klubu v Žamberku za obětavou pomoc klubu,

- Ing. Janu Hrdinovi, Ing. Jiřímu Koukalovi a Emilu Pelikánovi, členům KF Žďár nad Sázavou za dlouholetou aktivní činnost v klubu.

5) Rozpočet SČF na rok 2004 včetně plánovaných výstav:

- Žďár nad Sázavou – 21.5 – 23.5. 2004 s dotací SČF ve výši - 50.000,- Kč (gestor MVDr. Václav Svoboda)

- Mladá Příbram – 24.6. – 27.6. 2004 - 20.000,-Kč (gestor Mgr. Jaroslav Maleček)

- AEROSPACE Vysoké Mýto – 5.10. – 10.10. 2004 - 5.000,- Kč   (gestor PhMr. Vladislav Beneš)

- SCOUTFILEX Praha – 15.10. – 17.10. 2004  - 5.000,-Kč   (gestor Ing. Josef Běloubek),

- SBĚRATEL – 10.-12.9.2004 - 5.000,-Kč (gestor Ing. Lumír Brendl)

   včetně aktivit komise mládeže a účasti našich vystavovatelů na zahraničních výstavách:

- ESPANA 2004 ve Valencii (květen)

- Mistrovství světa ve filatelii SINGAPORE 2004 spolu s kongresem FIP (na rozhraní měsíců (srpen – září)

- ÖVEBRIA 2004 v Neuklostenburgu (květen)

6) Konání valné hromady SČF v prosinci roku 2005 v Jihlavě a  pověřilo tajemníka SČF zajistit jednací sál a ubytování pro delegáty.

7) Harmonogram pro zpracování záměrů rozvoje SČF v příštím volebním období.

8) Složení organizačního výboru výstavy AEROSPACE Vysoké Mýto 2004:

- předseda: Ing. Petr Fencl,          

- gestor SČF: PhMr. Vladislav Beneš,

- členové: Ladislav Katzer, Luboš Sodomka, Milan Zítek, Václav Šraut, Jan Sobotka, JUDr. Miloslav Šilar a Jiří Kadavý

9)  Složení jury těchto výstav:

Národní výstava MLADÁ  PŘÍBRAM - 24.–27.6. 2004

Složení jury:
- předseda: Mgr. Václav Špatný
- tajemník: RNDr. Zdeněk Töpfer, CSc.
- členové: RNDr. Zdeněk Okáč, František Dvořáček, PaedDr. Josef Šolc
- pozorovatelé: Ing. David Schiller a Karel Vávra

AEROSPACE  Vysoké Mýto - 5.–10.10 2004

Složení jury:
- předseda: MUDr. Bedřich Helm
- tajemník: Ing. Walter Müller
- člen: Ing. Julius Cacka

SCOUTFILEX  Praha - 15.–17.10. 2004

Složení jury:
- předseda: Ing. Walter Müller
- tajemník: Ing. Julius Cacka
- člen: Ing. Jaroslav Petrásek

Národní výstava ve ŽĎÁŘE  NAD  SÁZAVOU - 21.–23.5. 2004

Složení jury:
- předseda: Ing. Walter Müller
- tajemník: Mgr. Jaroslav Maleček
- členové: Ing. Vít Vaníček, Jindřich Zronek, Ing. Jaroslav Petrásek, Ing. Julius Cacka, Jiří Šilhan, Ing. Ladislav Ondruška, PaedDr. Josef Šolc, Mgr. Václav Špatný a RNDr. Zdeněk Töpfer, CSc.
- pozorovatelé: RNDr. Zdeněk Okáč a Jan Starec

Výstava jednorámových exponátů v rámci Mezinárodního veletrhu SBĚRATEL: 10. -12.9.2004

Účast kvalifikovaných exponátů z České republiky, Rakouska a Německa. Každá země má možnost vystavit šest exponátů, jejichž bodové hodnocení se bude sčítat, a to i v dalších ročnících.

Složení jury: 
- Ing. Walter Müller
- Ing. Pavel Pittermann
- Ing. Vít Vaníček

10) Termíny zasedání předsednictva SČF: 22.5. 2004 - Žďár n/S, 20.11. 2004 - Praha

11) Jmenování Ing. Ladislava Ondrušky jurymanem teritoriální filatelie.

12) Kooptování Františka Lněničky za člena výstavní komise SČF.

13) Udělení čestných diplomů klubům filatelistů 06-07 Vyškov, 06-40 VYSOČINA v Jihlavě a 06-68 Náměšť nad Oslavou za dlouholetou aktivní činnost.

 

C)  Předsednictvo SČF ukládá:

1) členům výkonného výboru zapojit do diskuze všechny kluby filatelistů prostřednictvím Informací SČF – počínaje prvním číslem roku 2004,

2) výkonnému výboru SČF vydat ročenku SČF do 22. května 2004,

3) výkonnému výboru  SČF přešetřit právní vztah k vydávání MONOGRAFIÍ československých známek a projednat s firmou POFIS další spolupráci při jejím vydávání,

4) výkonnému výboru uzavřít záležitost s výstavním materiálem uskladněným v Jiříkovicích na zasedání VV SČF dne 6.12.2003.

 

Zapsal: RNDr. Zdeněk Okáč  
Praha 22.11.2003

SVAZ ČESKÝCH FILATELISTů 

 

      

 

 

PROFILY:

LADISLAV FISCHMEISTER - František Beneš   
ENRICO STANKO VRÁZ & JOSEF KOŘENSKÝ, Břetislav Janík   
FRANCOIS FOURNIER - geniální padělatel ke škodě sběratelů, Břetislav Janík   
ARŠÍK "KDE DOMOV MůJ?", Peter Hoffmann, Švédsko   
JOSEF HERČÍK A 1. grafická společnost   
ONDRÁČEK Miloš, český grafik a rytec  
MISTŘI PERA: Pierre MAHÉ & Jean Baptista Phillip Constant MOENS   
DÍLA NĚMECKÝCH tvůrců na československých poštovních známkách
LEXIKON českých a slovenských autorů a rytců poštovních známek
KDO JE DĚVČÁTKO Z POŠTOVNÍ ZNÁMKY?, Karel Černý
MISTR JOSEF HERČÍK, IN MEMORIAM
DÍKY, PANE MOENSI
BOHUMIL HEINZ
FILIP DE FERRARI - Pan Filatelista - Pan Ferrari

 


KONTAKT:

Since 17.5.1999
Inet since 17.05.1999 
Last edit: 26.12.2003
ISSN 1211-8945
© 1999-2003 BRETISLAV JANIK
EDITOR & BOARD / VYDAVATEL & REDAKČNÍ RADA
 

 

 

NAVRCHOLU.cz