MAIN PAGE /
HLAVNÍ STRANA:


English versionGerman version

       

Japhila ww philatelic e-zine . Japhila filatelistický on line magazín
ON LINE MAGAZÍN O FILATELII A SBĚRATELSTVÍ ...
http://www.japhila.cz/


OLYMPSPORT 39
ČESKOSLOVENSKÁ
, ČESKÁ A SLOVENSKÁ
FOTBALOVÁ RAZÍTKA (1935-2002)

 

Reklama:

Filatelie . Dům filatelie Profil . POFIS

Svaz českých filatelistů  

 

  Knihovnička Olympsportu číslo 39 má číslo 2a - 36. ročníku (!) agilní skupiny sběratelů známek na téma olympijské a sportovní filatelie.


Klikněte na náhled

Autor Stanislav Kamenický píše v úvodu: "Tímto novým svazkem z edice knihovniček Olympsportu bych rád přispěl malým dílem k oslavám 100 let českého fotbalu, které proběhly v roce 2001. Jak je určitě známo, první české fotbalové razítko bylo používáno už v roce 1935 a první slovenské razítko v roce 1939. Přesto naši filatelisté a hlavně sběratelé námětu kopaná ještě nemají k dispozici kompletní přehled našich fotbalových razítek, kterých bylo do konce roku 2002 vydáno neuvěřitelných 117. První zmínky o fotbalových příležitostných razítkách najdeme v roce 1947 v brožurce F. Novotného Československá příležitostná razítka 1919-1947, dále pak vydal POFIS v roce 1957 Přehled příležitostných čs. razítek 1945-1957. Poslední významnou prací je šestidílný katalog V. nebeského vydaný v roce 1971 Příležitostná a propagační razítka 1919-1969. Při vší úctě k autorovi je však přehled sportovních razítek neúplný a fotbal je zpracován pouze částečně. V některých případech se dalo opřít o zahraniční katalogy. V poslední době to byla vynikající práce G. Siniho Speciální katalog fotbalových razítek vydaný v roce 1996. Čs. fotbal je uceleně zpracován na straně 240-44. Tyto zahraniční katalogy jsou pro většinu našich sběratelů z různých důvodů nedostupné. Preoto jsem se rozhodl tuto mezeru vyplnit. Katalog je zpracován jako monografie a ke každému razítku jsou zvlášť uvedeny podrobnější údaje. A tak nakonec doufám, že tato moje další fotbalová knihovniča bude přijata se zájmem a pochopením a také budu vděčný za případné připomínky a doplňky".

ING. JAROSLAV PETRÁSEK 

 

      

 

 

PROFILY:

LADISLAV FISCHMEISTER - František Beneš   
ENRICO STANKO VRÁZ & JOSEF KOŘENSKÝ, Břetislav Janík   
FRANCOIS FOURNIER - geniální padělatel ke škodě sběratelů, Břetislav Janík   
ARŠÍK "KDE DOMOV MůJ?", Peter Hoffmann, Švédsko   
JOSEF HERČÍK A 1. grafická společnost   
ONDRÁČEK Miloš, český grafik a rytec  
MISTŘI PERA: Pierre MAHÉ & Jean Baptista Phillip Constant MOENS   
DÍLA NĚMECKÝCH tvůrců na československých poštovních známkách
LEXIKON českých a slovenských autorů a rytců poštovních známek
KDO JE DĚVČÁTKO Z POŠTOVNÍ ZNÁMKY?, Karel Černý
MISTR JOSEF HERČÍK, IN MEMORIAM
DÍKY, PANE MOENSI
BOHUMIL HEINZ
FILIP DE FERRARI - Pan Filatelista - Pan Ferrari

 


KONTAKT:

Since 17.5.1999
Inet since 17.05.1999 
Last edit: 26.12.2003
ISSN 1211-8945
© 1999-2003 BRETISLAV JANIK
EDITOR & BOARD / VYDAVATEL & REDAKČNÍ RADA
 

 

 

NAVRCHOLU.cz