Inet since 17.05.1999
Last edit:  26.01.2008

ISSN 1212-8945
©
Břetislav Janík
1999-2007


E-ZINE CONCERNING PHILATELY AND OTHER COLLECTING INTERESTS ...
ON LINE MAGAZÍN O FILATELII A SBĚRATELSTVÍ ...
http://www.japhila.cz/

   

    
          
       

Poslední poloautomatický třídicí stroj
IPF 80/D u nás

         
 

EXPONET FORUM

VYZKOUŠEJTE:
DOMOVSKÁ STRÁNKA

Díky úsilí Ing. Miloslava Fencla z Pardubic můžeme uveřejnit následující krátkou informaci o jeho návštěvě pracoviště poloautomatického třídicího stroje IPF 80/D na poště Pardubice 2. Díky p. Zdechovanovi, který exkurzi zajistil, můžeme reprodukovat také několik fotografií tohoto stroje.

Připomeňme, že stroje IPF 80/D z produkce tehdejší NDR (Německé demokratické republiky) byly od roku 1984 instalovány na šestnácti našich přepravních uzlech (viz Mechanizace a automatizace pošty č. 55-56, str. 31). Pracovaly také na poštách v NDR. Starší model polo-automatického třídicího stroje byl vyobrazen dokonce na poštovní známce NDR ke Dni poštovní známky 1963 (Michel č. 998).

Protože zásilky zpracované u nás poloautomatickými třídicími stroji nenesou žádné "stopy" zpracování (ani kód, ani označení stroje nebo operátora, jak je časté u obdobných strojů v zahraničí), je činnost těchto strojů filatelisticky obtížně dokumentovatelná. Přímo lze doložit vlastně jen poškození zásilek při strojovém zpracování, pokud bylo na zásilce potvrzeno příslušným razítkem.

Stejný stroj, jako je na poště Pardubice 2, je prý ještě v Ostravě. Stroj v Pardubicích však dosud pracuje. Tedy spíše vypomáhá o Vánocích, Velikonocích a v době většího množství zásilek.

Technická kapacïta stroje je 7.000 kusů roztříděných zásilek za hodinu. Té však nikdy nebylo dosaženo, protože limitujícím prvkem je člověk a jeho zručnost odečítat PSČ a na klávesnici předávat povely k třídění. Jen jednou bylo dosaženo výkonu 5.000 kusů za hodinu díky obzvláště schopné pracovnici, která dokázala číst PSČ ještě před tím, než došla zásilka na místo čtení. Tedy s jakýmsi předstihem. Jinak je průměr kolem 3.000 roztříděných zásilek za hodinu.

Klávesnice stroje má 100 klapek, které směrují zásilky do příslušných přihrádek. Klávesnice je dělena na polovinu - doprava jsou čísla 1-50, doleva 51-100. Tady jistě nezaškolený pracovník nemůže dosáhnout vysokého výkonu bez chyb.

Na fotografiích vidíme klávesnici, přihrádky a podávací zařízení stroje IPF 80/D.

       

       

Klikněte na náhled

       

 

       

       

Klikněte na náhled

         
       

       

Klikněte na náhled

         
       

       

Klikněte na náhled

         
       

       

Klikněte na náhled

       

 

        Materiál byl otištěn ve zpravodaji Mechanizace a automatizace pošty 4(112)/12 z roku 2007.
         
       
        Zajímavé materiály:
        ::   Poštovní poplatky na balíkových průvodkách
        ::   Provizorní používání československých poštovních známek změnou funkce, dělením a vyplácení v hotovosti
        ::   Celistvosti prvního dne
        ::   Poplatek 2f Uherské královské pošty
        ::   Dosílané poštovní zásilky
        ::   Celinové dopisnice Hradčany 15h s přetiskem SO 1920
        ::   Doplatné zúčtované v hotovosti
        ::   Poštovní korespondence osvobozená od poštovného
        ::   Uherské doplatní známky použité jako čs. předběžné nebo souběžné
        ::   Rakouské doplatní známky použití jako čs. předběžné nebo souběžné
        ::   Neznámá československá mezinárodní balíková průvodka
        ::   Nouzové použití čs. doplatní známky emise I. výpotřební vydání jako známky výplatní
        ::   Trojjazyčné poštovní formuláře použité na našem území po 28. říjnu 1918
        ::    Kdy vyšla první československá balíková průvodka?
        ::    Mimořádný doklad poštovního provozu - tiskopis č. 435A (I-1929)
        ::    Miroslav Štefek a Jan Kypast: E-Katalog celistvostí Československo 1918 - 1939
        ::    Exponet forum

 
       

    


 

 

   Since 17.5.1999