Inet since 17.05.1999
Last edit:  26.01.2008

ISSN 1212-8945
©
Břetislav Janík
1999-2008


E-ZINE CONCERNING PHILATELY AND OTHER COLLECTING INTERESTS ...
ON LINE MAGAZÍN O FILATELII A SBĚRATELSTVÍ ...
http://www.japhila.cz/

   

    
          
       

Neobvyklé letecky přepravené zásilky

       

Miroslav Štefek a Jan Kypast

 

EXPONET FORUM

Zajímavosti a vzácnosti
československých celistvostí z let 1918 – 1939 (16)

         
 

VYZKOUŠEJTE:
DOMOVSKÁ STRÁNKA

     

Historii letecké pošty od 70. let 19. století až do zániku Československé první republiky v březnu 1939 lze rozdělit do několika období, které se liší jak z hlediska používané letecké techniky, tak i z hlediska způsobu jejího praktického použití ve vztahu k poštovní přepravě. Rozdílné jsou i způsoby filatelistické dokumentace těchto období.

 

1.      období průkopnické (konec 19. st. a počátek 20. st.)

Patří sem různé (většinou soukromé a nepravidelné) lety balónů, vzducholodí a letadel na našem území. Filatelistická dokumentace je jen nepřímá, např. texty osobní korespondence, propagační kašety, atp.

2.      využití letectva pro válečné účely (období 1. světové války)

Vznik leteckých a balónových vojenských útvarů dokladovaných útvarovými razítky polních pošt. Začíná nepravidelná kurýrní přeprava vojenské a diplomatické pošty letadly. Do tohoto období taky patří vznik první regulérní letecké pošty přes naše území, linka Budapešť – Vídeň – Krakov – Lvov – Kyjev (záložní letiště v Olomouci) provozované do listopadu 1918. Na této lince byla postupně povolena přeprava i civilních zásilek.

3.      vojenské letectvo po vzniku ČSR (konec 1918 a rok 1919)

Se vznikem ČSR vznikají již 30. 10. 1918 také čs. ozbrojené letecké síly se sídlem na letišti ve Kbelích. Některé lety přepravují i poštu, většinou jen jednorázově a soukromě. Od 8. do 28. 10. 1919 byla provozována pravidelná vojenská letecká linka na trase Bratislava – Lučenec – Užhorod, která přepravovala především vojenskou a úřední korespondenci a částečně i soukromou korespondenci (ta nesměla být označována jako letecká pošta).

4.      první období čs. letecké pošty (léto 1920 až jaro 1921)

Věstník MPT č.35 z 12. 8. 1920 oznámil zahájení pravidelné letecké přepravy na linkách Praha – Paříž (mezipřistání ve Štrasburku) a Praha – Varšava a zároveň vydání tří leteckých příplatkových známek. První zásilky byly po řadě problémů přepraveny až 14. 10. 1920. Období je charakteristické nespolehlivým provozem, vysokými leteckými příplatky a z toho plynoucím nezájmem veřejnosti.

5.      druhé období čs. letecké pošty (jaro 1921 až rok 1928)

Již 1. 4. 1921 dochází k výraznému snížení leteckých příplatků, jsou otevírány další linky zejména v Evropě a zvyšuje se provozní spolehlivost linek. Postupně jsou otevírány kombinované linky do Asie, Afriky a Ameriky. Vyšší hustota a spolehlivost těchto spojů přitahuje větší zájem veřejnosti.

6.      třetí období čs. letecké pošty (léta 1929 až 1939)

Dochází k širokému rozvoji letecké přepravy v rámci celého světa. Firemní a soukromá korespondence výrazně převažuje, letecká pošta se stává běžnou součástí poštovního provozu.

Kromě listovních zásilek je možno letecky posílat i balíky a peněžní poukázky. Od roku 1935 je přípustné zasílat leteckou poštou i novinové zásilky, u nichž bylo poštovné uhrazeno výplatními a do některých zemí i novinovými známkami, zatímco letecký příplatek známkami leteckými či výplatními. Tyto doklady jsou však velmi vzácné.

V následující ukázce celistvostí přinášíme letecky přepravenou poštovní poukázku a letecky přepravený novinový rukáv, obojí do ciziny.

         
       

       

Klikněte na náhled

       

       

Klikněte na náhled

        Československá mezinárodní poštovní peněžní poukázka přepravená letecky, odeslaná z pošty Vrútky 8. 8. 1938 do Francie. Frankovaná československou výplatní známkou 3 Kč Hrady, krajiny a města II. Ve Francii zúčtován poplatek 1f francouzskou výplatní známkou. Na zadní straně příchozí razítko Paris 10. 8. 1938. Základní sazba za poukázání peněz činila v V. TO 1,50 Kč, příplatek za každých 100 Kč 0,50 Kč, letecký příplatek 1 Kč, tj. celkem 3 Kč.
         
       

       

Klikněte na náhledy

        Novinová páska na jeden kus novin s přílohou s přítiskem Hlas Národní obrany odeslaná letecky z Prahy 15. 5. 1937 do Bělehradu v Jugoslávii. Novinové výplatné uhrazeno československými novinovými známkami 5h Sokol v letu a 2h Holubice v letu. Letecký příplatek za tiskovinu ve výši 50h uhrazen čs. výplatní známkou 50h Portréty.
         
       

Literatura:

1.      Jan Klim, Vladimír Schödelbauer – Československo 1918-1939, Specializovaný katalog známek a celistvostí, Merkur-revue, Brno 2002
2.      Petr Horka – Československá letecká pošta 1918 – 1939, Praha 1997
3.      časopis Merkur Revue 4/2005, Brno 2005
4.      E-katalog celistvostí Československo 1918 – 1939, uveřejněný na internetu na stránkách http://www.japhila.cz/hof/0064/index0064a.htm jako jeden z exponátů virtuální výstavy EXPONET

         
       
        Podobné materiály:
        ::   Poštovní poplatky na balíkových průvodkách
        ::   Provizorní používání československých poštovních známek změnou funkce, dělením a vyplácením v hotovosti
        ::   Celistvosti prvního dne
        ::   Poplatek 2f Uherské královské pošty
        ::   Dosílané poštovní zásilky
        ::   Celinové dopisnice Hradčany 15h s přetiskem SO 1920
        ::   Doplatné zúčtované v hotovosti
        ::   Poštovní korespondence osvobozená od poštovného
        ::   Uherské doplatní známky použité jako čs. předběžné nebo souběžné
        ::   Rakouské doplatní známky použití jako čs. předběžné nebo souběžné
        ::   Neznámá československá mezinárodní balíková průvodka
        ::   Nouzové použití čs. doplatní známky emise I. výpotřební vydání jako známky výplatní
        ::   Trojjazyčné poštovní formuláře použité na našem území po 28. říjnu 1918
        ::    Kdy vyšla první československá balíková průvodka?
        ::    Mimořádný doklad poštovního provozu - tiskopis č. 435A (I-1929)
        ::    Miroslav Štefek a Jan Kypast: E-Katalog celistvostí Československo 1918 - 1939
        ::    Exponet forum

 
       

    


 

 

   Since 17.5.1999