MAIN PAGE /
HLAVNÍ STRANA:


English versionGerman version

       


SVAZ ČESKÝCH FILATELISTů, PRAHA
http://www.japhila.cz/scf 


SEKCE SEVERSKÝCH ZNÁMKOVÝCH ZEMÍ
JE DVACETILETÁ

 

Reklama:

  

 

   Před 20 lety byla založena Sekce severských známkových zemí a stala se součástí tehdejší Komise - nyní Společnosti teritoriální filatelie při SČF. Smysl jednotlivých sekcí byl a do dnešního dne zůstal - sdružovat sběratele se stejným zájmem o určitá teritoria.

V našem případě to jsou sběratelé poštovních známek a dalších dokladů poštovních služeb ve skandinávských zemích - Dánska, Finska, Islandu, Norska, Švédska, Alandů, Faerských ostrovů a Grónska. V nedávné době jsme rozšířili náš zájem i o země u Baltického moře, které jsou svým způsobem blízké severskému teritoriu a to Estonsko, Litvu a Lotyšsko.

Činnost naší sekce je založena na předávání informací z našich teritorií v pravidelně vydávaném Zpravodaji, které svým posledním číslem 75 tvoří solidní knihovničku každého z nás. Kromě odborných článků jsou publikovány nové emise jednotlivých poštovních správ, takže každý z nás má dokonalý přehled o dění v té zemi, která ho zajímá. Do knihovničky teritoriální filatelie přispěli naši členové šesti příručkami Dánska vč. Dánské západní Indie a Městských pošt, dvěma celinami Švédska a dvěma (zatím) známkami Finska.

Kromě toho se nám daří uspořádat dvakrát do roka celostátní setkání naší sekce, jehož náplní je odborná přednáška nad exponátem či sbírkou ze zemí našeho zájmu. Letos na podzim bylo již 40. setkání, které se uskutečnilo dne 22.11.2003.

Při těchto setkáních členů jsou navazována různá přátelská pouta a mnozí si obohatí svou sbírku nejen filatelistickým materiálem, který koluje mezi členy, ale i zkušenostmi při vzájemných konzultacích.

V té době je nás v sekci přes 80 a jsme stále otevřeni pro všechny zájemce o členství a spolupráci. Každý bude srdečně vítán.

  Kontaktní adresa:
  Svaz českých filatelistů
  SSZZ - Jan Mikulčák
  Holečkova 10
  225 07 Praha 5 - Smíchov
  telefon: 257 012 608

U příležitosti 20. výročí založení Sekce severských známkových zemí při odborné společnosti teritoriální filatelie SČF, které se konalo 22.11.2003, bylo předáno vyznamenání zasloužilým členům:
1. stupeň - zlatý odznak - Jan Mikulčák
2. stupeň - stříbrný odznak - Antonín Tachecí in memoriam a Vladimír Zedník
3. stupeň - bronzový odznak - Vladimír Gregor, Miloslav Herzán, MUDr. Radim Holeyšovský, Ing. Josef Kašpar, Ing. Radomír Kopta, PhDr. Andrej Rády, Ing. Květoslav Štika a Ing. Jaroslav Tejkal.

VLADIMÍR ZEDNÍK
za vedení sekce SSZZ

SVAZU ČESKÝCH FILATELISTů 

 

      

 

 

PROFILY:

NEDOCEŇOVANÉ ZNÁMKY ČESKOSLOVENSKA - Jan Karásek
LADISLAV FISCHMEISTER - František Beneš   
ENRICO STANKO VRÁZ & JOSEF KOŘENSKÝ, Břetislav Janík   
FRANCOIS FOURNIER - geniální padělatel ke škodě sběratelů, Břetislav Janík   
ARŠÍK "KDE DOMOV MůJ?", Peter Hoffmann, Švédsko   
JOSEF HERČÍK A 1. grafická společnost   
ONDRÁČEK Miloš, český grafik a rytec  
MISTŘI PERA: Pierre MAHÉ & Jean Baptista Phillip Constant MOENS   
DÍLA NĚMECKÝCH tvůrců na československých poštovních známkách
LEXIKON českých a slovenských autorů a rytců poštovních známek
KDO JE DĚVČÁTKO Z POŠTOVNÍ ZNÁMKY?, Karel Černý
MISTR JOSEF HERČÍK, IN MEMORIAM
DÍKY, PANE MOENSI
BOHUMIL HEINZ
FILIP DE FERRARI - Pan Filatelista - Pan Ferrari

 


KONTAKT:

Since 17.5.1999
Inet since 17.05.1999 
Last edit: 22.08.2004
ISSN 1212-8945
© 1999-2004 BRETISLAV JANIK
EDITOR & BOARD / VYDAVATEL & REDAKČNÍ RADA

 

 

NAVRCHOLU.cz