MAIN PAGE /
HLAVNÍ STRANA:


English versionGerman version

       


SVAZ ČESKÝCH FILATELISTů, PRAHA
http://www.japhila.cz/scf 


SČF BILANCUJE A PŘIPRAVUJE SE NA ROK 2004

 

Reklama:

 

 

   Vážení přátelé,

v posledních měsících, zejména v září letošního roku, zabezpečoval sekretariát SČF hodně akcí. Nejúspěšnější propagací filatelie v tuzemsku byla naše účast na Mezinárodním veletrhu Sběratel v Praze, ze zahraničních akcí lze připomenout úspěšné vystoupení našich mladých filatelistů v rakouském Grazu a prezentaci SČF, České pošty, s.p. a společné účasti těchto partnerů na přípravách Evropské výstavy BRNO 2005 při Dni otevřených dveří ve Vídni.

O národní výstavě mladých filatelistů ve Slatiňanech se zmiňují na stránkách Informací SČF (které jsou distribuovány do klubů filatelistů).

Za pomoci České pošty, s.p. v Brně a organizačního výboru výstavy BRNO 2005, zejména členů KF Alfonse Muchy, jsme zrušili sklady výstavních rámů v Praze a přestěhovali je do Brna. Část zařízení je zatím uskladněna ve Žďáru nad Sázavou, v Jihlavě a v Roudnici nad Labem.

Tiskárna SČF je od 1.10.2003 součástí sekretariátu na Smíchově, dochází tak k realizaci plánovaných úsporných opatření. Přesto bychom potřebovali, aby kluby filatelistů posílaly včas platby za členské příspěvky. Měli jsme v závěru roku velká vydání. Výše uvedené stěhování skladů a tiskárny stálo 32.000 Kč, zakoupení nového počítače 55.000 Kč, stěhování sekretariátu ze Žižkova na Smíchov stálo 35.000 Kč - to jsou největší položky, které jsme projednávali na nedávném předsednictvu SČF při schvalování rozpočtu SČF na rok 2004.

Diáře, které jsme rozesílali do KF nebyl zadarmo. Proto jsme žádali naše kluby, aby nám zaslaly úhradu výrobní ceny v platných známkách. Dá se říci, že platby od mnoha KF došly obratem. O tom, kdo dosud dluží, píšeme na jiném místě Informací SČF. Vámi zasílané poštovní známky poslouží k frankování obálek, ve kterých vám pošleme Informace SČF.

Těšíte se na ROČENKU SČF. Připravuje se do tisku tak, aby mohla být prodávána při zahájení Národní výstavy ve Žďáru nad Sázavou. Údaje o KF, které jsme uvedli v Diáři SČF, budou rozšířeny a zaktualizovány. Není to jednoduchá práce, protože některé KF s námi nekomunikují. Z iniciativy Ing. Břetislava Janíka a Ing. Jaroslava Rubišara se na webových stránkách můžete dočíst aktuální informace ze života SČF. Ale nemá každý možnost "surfovat" po internetu, tak hlavním spojením předsednictva SČF a jeho sekretariátu s kluby filatelistů jsou - a ještě dlouho budou - Informace SČF. Měli byste do nich více psát, sdělit ostatním své návrhy na zlepšení práce v KF, propagovat své akce, navrhovat nejlepší a nejaktivnější členy na svazová vyznamenání.

Tisk nových diplomů SČF byl další velkou položkou (35.000 Kč), ale opět můžeme odměňovat vámi navrhované členy za jejich práci. Existují tři stupně diplomů SČF:
3. stupeň - bronzový
2. stupeň - stříbrný
1. stupeň - zlatý

Nejvyšším svazovým vyznamenáním zůstává "Čestné uznání SČF za rozvoj filatelie". 

Všechny návrhy schvaluje předsednictvo SČF. V příštím roce bude zasedat 22.5.2004 ve Žďáru nad Sázavou a 20.11.2004 v Praze. Proto při podávání návrhů na vyznamenání respektujte tyto termíny a návrhy podávejte včas.

V příštím roce budeme diskutovat na stránkách Informací SČF o budoucnosti filatelie. Členové předsednictva už se vyjadřovali k otázkám:
1. Jak a čím udržet zájem stávajících členů a jak omezit dosavadní pokles členské základny?
2. Jak a čím získat zájem mladé generace a veřejnosti o filatelii?
3. Jakými dodatečnými finančními zdroji naplnit rozpočet SČF, aby nemusel být zvyšován členský příspěvek?
4. Jakou odbornou činností lze zvýšit zájem stávajících členů SČF o filatelii; jsou výstavy nutností? (Že ano se shodli všichni členové předsednictva SČF), pomáhá SČF dostatečně svým členům expertní činností, poradenskou službou, přednáškami, knihovnickými službami, Písemnou nabídkovou soutěží, prostřednictvím internetu, Informacemi SČF a dalšími aktivitami? Jak spolupracují kluby filatelistů s minimalizovaným sekretariátem SČF? Znají a využívají KF své členy předsednictva SČF?

Odpovědi na tyto otázky budeme zveřejňovat na stránkách Informací SČF od 1. čísla příštího roku. Zveřejníme i Vaše nejzajímavější návrhy a připomínky.

Protože jsem odpovědným redaktorem Informací SČF, uvítal bych vaši spolupráci na jejich tvorbě. Nemám tolik času, abych navštěvoval burzy a sledoval, jak se neinformovaní filatelisté nechávají "šálit" při nákupech známek a dalších, mnohdy nefilatelistických materiálů. Na to byste měli upozorňovat vy.

Mne zcela nedávno překvapila nabídka na titulní straně Filatelie. Pět aršíků "Rybiček" s vyvíjejícím se nedotiskem v dolní části za 1.998 Kč! Díky informaci z odborného filatelistického tisku jsem si mohl stejnou sestavu koupit u přepážky na hlavní poště v Jindřišské ulici za nominální cenu 310 Kč. Bohužel, včasné informace mají mnohdy velkou cenu... A podobných případů bych mohl uvést více. My máme své Informace, využívejme jich proto k informovanosti. V opačném případě budeme neustále doplácet na svou nevědomost.

Vážení přátelé, protože se blíží vánoční svátky a těšíme se na vstup do nového roku 2004, tak mi dovolte, abych jménem sekretariátu SČF i jménem svým popřál klidné svátky, pevné zdraví a pohodu, poděkoval vám za dosavadní spolupráci a vyslovil naději, že budeme i nadále společně rozvíjet a chránit naši filatelii, nádhernou, čistou a tolik potřebnou pro relaxaci fyzických a hlavně duševních sil.

Mgr. JAROSLAV MALEČEK
tajemník

SVAZU ČESKÝCH FILATELISTů 

 

      

 

 

PROFILY:

NEDOCEŇOVANÉ ZNÁMKY ČESKOSLOVENSKA - Jan Karásek
LADISLAV FISCHMEISTER - František Beneš   
ENRICO STANKO VRÁZ & JOSEF KOŘENSKÝ, Břetislav Janík   
FRANCOIS FOURNIER - geniální padělatel ke škodě sběratelů, Břetislav Janík   
ARŠÍK "KDE DOMOV MůJ?", Peter Hoffmann, Švédsko   
JOSEF HERČÍK A 1. grafická společnost   
ONDRÁČEK Miloš, český grafik a rytec  
MISTŘI PERA: Pierre MAHÉ & Jean Baptista Phillip Constant MOENS   
DÍLA NĚMECKÝCH tvůrců na československých poštovních známkách
LEXIKON českých a slovenských autorů a rytců poštovních známek
KDO JE DĚVČÁTKO Z POŠTOVNÍ ZNÁMKY?, Karel Černý
MISTR JOSEF HERČÍK, IN MEMORIAM
DÍKY, PANE MOENSI
BOHUMIL HEINZ
FILIP DE FERRARI - Pan Filatelista - Pan Ferrari

 


KONTAKT:

Since 17.5.1999
Inet since 17.05.1999 
Last edit: 22.08.2004
ISSN 1212-8945
© 1999-2004 BRETISLAV JANIK
EDITOR & BOARD / VYDAVATEL & REDAKČNÍ RADA

 

 

NAVRCHOLU.cz