MAIN PAGE /
HLAVNÍ STRANA:


English versionGerman version

       


SVAZ ČESKÝCH FILATELISTů, PRAHA
http://www.japhila.cz/scf 


ČEŠTÍ FILATELISTÉ A "BANGKOK 2003"

 

Reklama:

 

 

   Jediná letošní světová filatelistická výstava pod patronátem FIP s názvem BANGKOK 2003 byla uspořádána v hlavním městě Thajského království s 60 milióny obyvateli, v Bangkoku, v němž žije více než 10 miliónů lidí. 

Naši filatelisté - vystavovatelé tak měli jedinou možnost, aby ve světové soutěži poměřili své síly s více než 600 vystavovateli z 66 zemí světa. Letošní říjnová výstava v Thajsku byla po té loňské v jižné Koreji další "světovou" na asijském kontinentu - a to se na příští rok chystá Mistrovství světa ve filatelii SINGAPORE 2004 v Singapuru a o rok později další světová výstava PACIFIC EXPLORER 2005 v australském Sydney. Tyto asijské výstavy jasně dokazují, že bez finanční podpory a účinné spolupráce poštovní správy s národním filatelistickým svazem není možné žádnou velkou filatelistickou výstavu uspořádat.

Však jsme se o tom přesvědčili letos, když na poslední chvíli, z výše uvedených a jistě i dalších důvodů, ztroskotala Evropská filatelistická výstava ST. PETERSBURG - 300 v ruském Petrohradě. BANGKOK 2003 byl zajištěn díky cílevědomé podpoře Svazu thajských filatelistů a masivní finanční podpoře ze strany Thajské pošty, záštitě populární thajské princezny - filatelistky Maha Chakrí Sirindhorn, i díky nadšení a odhodlanosti neobyčejně početného, odborně i organizačně zdatného týmu thajských filatelistů. Početné organizační výbory a podvýbory byly navíc doplněny o řadu vedoucích i řadových pracovníků Thajské pošty s.r.o., Thajské celní správy, Thajských aerolinií, Thajské cestovní kanceláře a dalších prospěšných organizací. Pojetí i náplň výstavy, která je již v pořadí třetí světovou všeobecnou výstavou v Bangkoku; po první v roce 1983 a druhé v roce 1993, mohou v lecčems sloužit za vzor výstavám evropským, a jistě také naší první EVROPSKÉ výstavě "BRNO 2005". Do Brna se již většina návštěvníků, vystavovatelů, jurymanů i komisařů těší. Navíc jsou přesvědčeni, že BRNO 2005 bude důstojnou, ne-li ještě lepší odpovědí na úroveň výstav v Asii. 

Čeští vystavovatelé, jejichž exponáty do Bangkoku dopravil národní komisař Bedřich Helm, v opravdu těžké, filatelisticky kvalitní konkurenci obstáli. Připomeňme jen, že ve 12 soutěžních třídách byla kromě tří velkých cen (čestné, mezinárodní a národní) udělena 41 velkých zlatých, 129 zlatých a 126 pozlacených medailí. Dále byly uděleny další pozlacené, velké stříbrné, stříbrné, postříbřené i bronzové, ale také 5 potvrzení o účasti.

"Nejnižší" stupeň mezinárodní medaile, který si naši filatelisté z Bangkoku přivezli, byla medaile stříbrná - to je výborné a o něčem to svědčí. Rozhodně výsledky potvrzují odpovědnost vystavovatelů za seriozní přípravu exponátů do světové soutěže. Potvrzují také snahu, aby i filatelistická úroveň exponátů byla v rámci možností na výši. A do třetice: vystavovatelé do svých exponátů stále více promítají i sumu získaných znalostí a vlastního studia a bádání. Dosaženými výsledky dávají i příklad těm, kteří ještě s vytvořením exponátu váhají. Nebo snad ještě mají pochybnosti, zda jejich exponát, který si odnesl velkou stříbrnou nebo dokonce pozlacenou medaili z národní filatelistické výstavy, již dosáhl mezinárodní úrovně a měli by jej tudíž představit na mezinárodní či "jednorámových", jež se v Bangkoku jako nový experiment staly "hitem". Samozřejmě, že ne každý člen SČF chce být vystavovatelem, tj. chce ukázat výsledky své tvořivé a často i badatelské činnosti v podobě pěti- či osmirámového exponátu na veřejnosti a "vydat jej všanc" kritickému pohledu jury. Přesto je těchto filatelistických "odvážlivců" rok od roku více, jak dokazuje zejména počet nových vystavovatelů na výstavách v České republice - z těch úplně posledních si připomeňme výstavy OSTROPA 2003 v Jihlavě a MLADÉ SLATIŇANY 2003, určené naši mladým nadějím. Solí filatelie jsou však i ti naši kolegové a přátelé, kteří známky, kolky, poštovní razítka na výstřižcích i na celistvostech, R-nálepky, poštovní celiny úřední i privátní, cenné nálepky APOST, známkové sešitky a obálky 1. dne vydání, známky s perfiny a další zajímavosti "JEN" sbírají a třídí a uchovávají je v tichu a klidu svých domovů pro potěšení své, své rodiny i svých přátel. Často pomáhají zachraňovat poštovní materiály, které by jinak byly pro filatelii ztraceny. Jiní naši kolegové zase nacházejí radost z objevování filatelistických zajímavostí. zvláštností, z jejich studia, aby pak o jejich existenci informovali nejen filatelistickou veřejnost - a jsme u našich publicistů, novinářů, autorů odborných o populárních příruček, zpravodajů, katalogů, apod. FILATELIE totiž nezištně nabízí nám všem možnost potěšení a radosti v té oblasti filatelie, pro kterou se sami a svobodně rozhodneme.

Podobně se i naši vystavovatelé v Bangkoku rozhodli, zda budou soutěžit v oblasti filatelistických exponátů, v oblasti filatelistické literatury, na poli mládežnické filatelie nebo se podílet na experimentu, zvaném jednorámové exponáty. Pozlacenou medaili (80 bodů) získal Jindřich Vomela z Brna za "Poštovní historii města Brna", velkou stříbrnou medaili (75 bodů) obdržel Leopold Liška z Holešova za klasické "Rakousko 1850-1867", stříbrnou medaili (72 body) získal Petr Radosta z Horního Slavkova za nejklasičtější ze všech klasických možností, za "Velkou Británii 1840-1873" . Petrovi musíme poděkovat nejen za to, že si zvolil tak nesdnadný úkol, náročný filatelisticky i finančně, ale že na exponátu nepřetržitě pracuje a stále hledá možnosti jeho dokonalejší prezentace i zkvalitnění jeho obsahu.

Ve třídě filatelistické literatury se do hodnotící listiny zapsal velkou pozlacenou medailí (87 bodů) za knihu ze zlatého fondu světové filatelistické literatury "Československé známky a jejich padělky 1918-1939" Jan Karásek z Brna, za níž obdržel již několik vysokých mezinárodních ocenění. Stejný autor pak získal ještě velkou stříbrnou medaili (77 bodů) za další publikaci, "Vzácnosti a zajímavosti čs. poštovních známek". Je jen škoda,, že na výstavu zřejmě nedorazila zajímavá elektronická podoba "Filatelie do kapsy" Jaroslava Punčocháře z Brna, jež mohla být naším dalším "želízkem v ohni". Ve třídě mládeže si vybojoval, řečeno sportovní terminologií, stříbrnou medaili (71 bod) Jiří Šrámek za tematický exponát "Historie letectví". Nakonec ponechávám experimentální, prémiovou třídu JEDNORÁMOVÝCH EXPONÁTů, jež na návštěvníky, vystavovatele i jurymany učinila velký dojem. V soutěži zde bylo hodnoceno neuvěřitelných 126 kvalifikovaných jednorámových exponátů. Za ty nejlepší byly udělovány jen tři stupně medailí: zlaté, stříbrné a bronzové, podobně jako při sportovním klání na olympiádách. Dosažené hodnocení a zejména docílené počty bodů budou v registru jednorámových exponátů evidovány odděleně do doby, kdy kongres FIP v roce 2004 o této třídě rozhodne kladně. Nás proto potěší, že oba naše jednorámové exponáty se v závěrečném hodnocení pohybovaly na úrovni zlaté medaile, tj. na pomezí 90 bodů. Zlatou medaili (a 90 bodů) nakonec získal Antonín Šmíd z Prahy za "Privátní stanice pražské potrubní pošty" pro jejich nevšední, zajímavý poštovně-historický materiál. Stříbrnou medaili (za 88 bodů), když mu jen o pouhé dva body "unikla" zlatá, obdržel Miroslav Langhammer z Prahy za "Automatizaci doporučených zásilek v Československu a České republice". Myslím, že vystoupení českých vystavovatelů v Bangkoku bylo velmi úspěšné a patří jim všem naše blahopřání.

Na závěr snad ještě patří připomenout, že k výstavě vydala Thajská pošta řadu atraktivních známek, aršíků, obálek 1. dne, dopisnic a různých zajímavostí včetně filatelistického pasu. K nejzajímavějším však nepochybně patřila příležitostná poštovní razítka se zajímavými obrazovými motivy, vydaná ke každému z výstavních dnů (viz jeho vyobrazení). K tomu malá poznámka. Jedno z těchto příležitostných razítek je věnováno MEZINÁRODNÍMU DNI PSANÍ DOPISů, zatímco denní výstavní razítko je věnováno MEZINÁRODNÍMU TÝDNU PSANÍ DOPISů. Thajská pošta, stejně jako pošty asijských zemí, USA a Španělska, dobře ví, že v současné éře ELEKTRONICKÉ POŠTY a mobilních telefonů s NABÍDKOU SMS a MMS, je nezbytné vést mládež i dospělé aspoň čas od času k psaní dopisů a pohlednic. Proto ta poměrně masivní propagace dnů i týdnů psaní dopisů, na něž nalepíme atraktivní poštovní známky a nedáme jim zahynouti. 

Ing. LUMÍR BRENDL
předseda
SVAZU ČESKÝCH FILATELISTů

 

      

 

 

PROFILY:

NEDOCEŇOVANÉ ZNÁMKY ČESKOSLOVENSKA - Jan Karásek
LADISLAV FISCHMEISTER - František Beneš   
ENRICO STANKO VRÁZ & JOSEF KOŘENSKÝ, Břetislav Janík   
FRANCOIS FOURNIER - geniální padělatel ke škodě sběratelů, Břetislav Janík   
ARŠÍK "KDE DOMOV MůJ?", Peter Hoffmann, Švédsko   
JOSEF HERČÍK A 1. grafická společnost   
ONDRÁČEK Miloš, český grafik a rytec  
MISTŘI PERA: Pierre MAHÉ & Jean Baptista Phillip Constant MOENS   
DÍLA NĚMECKÝCH tvůrců na československých poštovních známkách
LEXIKON českých a slovenských autorů a rytců poštovních známek
KDO JE DĚVČÁTKO Z POŠTOVNÍ ZNÁMKY?, Karel Černý
MISTR JOSEF HERČÍK, IN MEMORIAM
DÍKY, PANE MOENSI
BOHUMIL HEINZ
FILIP DE FERRARI - Pan Filatelista - Pan Ferrari

 


KONTAKT:

Since 17.5.1999
Inet since 17.05.1999 
Last edit: 22.08.2004
ISSN 1212-8945
© 1999-2004 BRETISLAV JANIK
EDITOR & BOARD / VYDAVATEL & REDAKČNÍ RADA

 

 

NAVRCHOLU.cz