MAIN PAGE /
HLAVNÍ STRANA:


English versionGerman version

       

Japhila ww philatelic e-zine . Japhila filatelistický on line magazín
ON LINE MAGAZÍN O FILATELII A SBĚRATELSTVÍ ...
http://www.japhila.cz/


Karel Poláček: FILATELISTA

 

Reklama:

Filatelie . Dům filatelie Profil . POFIS

Svaz českých filatelistů 

 

   "Mám bratrance ve Venezuele -"

  Sotva byla pronesena tato slova, vyskočil od sousedního stolu jakýsi pán, přitočil se k panu Ducbabovi a podával mu ruku.

  "Tudíž!" vzkřikl. "Moje jméno je Tudíž, když dovolíte."

  "Pozdrav Bůh, pane Tudíž odpověděl pan Ducbaba dobromyslně. "Posaďte se u mne, aspoň nám bude veseleji. Já jsem Ducbaba, soukromník na odpočinku. To se nám dělá hezky, co?"

  "Hezky, hezky," odpověděl pan Tudíž nervózně, "jste zdejší pane?"

  "Jsem z venkova. narodil jsem se v Podole, ale jsem v Praze už nějakých čtyřicet let. Tak jsem jako opravdový Pražák, hehe. Moje rodičové měli tam nějaké hospodářství. Nás bylo pět. Tři kluci a dvě holky." Pan Ducbaba počal rozvláčně vypravovati o své rodině. Jsa zřejmě rád, že našem posluchače, nepozoruje, že jeho soused netrpělivě poposedá na židli, zajíždí si do vlasů a čistí nervózně svůj skřipec.

  "Račte míti též nějakého bratrance?" otázal se kvapně, aby přerušil proud vypravování.

  "Copak o to," odvětil pan Ducbaba, "nás je celý houf. To máme: Fridolín, syn po nebožtíkovi strejčkovi Matějovi, co si vzal Mariánku Čižinských, má tady nějakou živnost, už jsem ho neviděl léta Páně, pořád si říkám, musíš se k němu vypravit, co asi pořád dělá, on je takový tlustý a náramný milovník kanárů, pak je tu Vojtěch, ale je to takový nemluva náramný, s tím není žádné pojednání -"

  "A v cizině neračte mít nikoho z přátelstva?"

  "I jo, přece Adolfek, pajdavý Adolfek, on je moc špatný na nohy, ten je až někde u Plzně. Je minářem, ten už bude mít nějaká léta. Naposledy jsme se viděli v letech devadesátých o svatém Janě -"

  "Já myslím někdo v cizině, takhle v Americe, například ve Venezuele ..."

  "I dejte pokoj," zachmuřil se náhle pan Ducbaba, "ani mně na něho nevzpomínejte. To je člověk, no darmo mluvit. Ostatně řekněte sám, kdyby byl pořádný člověk, potřeboval by jezdit do Venezuely?"

  "No proč ne, vždyť tam mohou být snad také slušní lidé -"

  "Co vás napadá, to by musela být leda nějaká zvláštnost," odvětil prudce pan Ducbaba, "a jestli by se vyskytl mezi nimi nějaký lepší člověk, tak ho mezi sebou nestrpí. Na takové mají zákony, jak jsem slyšel."

  "To je právě to. Z dobré rodiny, to je pravda. Kdepak naše rodina! Ptejte se na ni, kde chcete, každý bude samá chvála. My měli velikou vážnost mezi lidmi. Nebožtík pan Dunda, on uměl výtečně hrát bulku, ale byl moc dušný, pořád se říkalo, že tu dlouho mezi námi nebude, ale bylo mu přece osmdesát let, když zemřel, měl moc slavný funus, to bylo nějakých věnců, ten vždycky říkal -"

  "Ale v té Venezuele -"

  "Ani mně o ní nevypravujte, o té Sakrabónii, abych neklel. Jak o ní slyším, mám špatné sny. To je země, ve které nepanuje žádná solidnost. Každou chvíli můžete číst v novinách, že tam zase vybuchla nějaká sopka, nebo veliký vítr se udělal nebo řádí všelijaké nemoci anebo revoluce, copak to smí být? A ti Venezueláci nemluví spolu jinak nežli s nožem nebo revolverem v ruce -"

  "A váš bratranec -"

  "Můj bratranec je lump," zašeptal pan Ducbaba, ohlížeje se na všechny strany. "Ve-li-ký lump, budiž Bohu žalováno," dodal, zdvihnuv významně prst.

  "Ale to snad přece ne," divil se pan Tudíž.

  "Už je to takové. Už jako dítě vyváděl nedovolené kousky. To se ani nedá vypovědět. nebožtík pan děkan říkával: Ten kluk nemusí se bát utopení - na něho čeká šibenice. A když potom byl už na universitě, hrával vždycky s panem děkanem bulku. Ó, to si ho pan děkan moc pochvaloval. Kluk miliónská, vypravoval, bulku zná jako nějaký probošt. Kde to nabral? Taková otevřená hlava! A přece na gymnáziu nebyl zrovna vynikající žák."

  "Dopisujete si s ním někdy?"

  "Bůh uchovej a opatruj!" vzkřikl ustrašeně pan Ducbaba, "to bych si dal!"

  "No, vždyť je to vaše vlastní krev -" domlouval mu pan Tudíž.

  "Ne a tisíckrát ne," mával odmítavě rukou pan Ducbaba, "ani kdybyste mi platil nevímco!"

  Pan Tudíž narovnal si skřipec, utřel si s čela pot, přisunul židli blíže, a nakloniv se důvěrně k panu Ducbabovi, pravil:

  "Podívejte se ... My jsme přece rozumní lidé ... Snad se dohovoříme. Já jsem filatelista."

  "No, z toho si nic nedělejte," chlácholil ho pan Ducbaba, "jen když jste jinak ... Pročpak ne, já nic neříkám, jsou takoví blázni ... Jako ta panička odnaproti, ta má největší radost, když můžete vekslovat služky. Tuhle se mně chlubila, že za minulý měsíc jich měla sedmadvacet. A na Malé Straně bydlí starý pán, ten zase sbírá starožitná šamrlata. Čím starší, tím prý lepší. Už toho má plný byt i sklep i půdu - Jsou to nápady, pro pána krále! Ostatně nemusíme jít tak daleko - vedle nás bydlí nějaký pan Taussig, ten zase si schovává výstřižek z novin ze šestnáctého roku, jak tam stojí psáno, jak císař Karel držel v osvobozených Černovicích velkou řeč a jak povídal, že to tamějším židům nikdy nezapomene, že jako drželi s ním. Říká pan Taussig, že to bude mít jednu velkou historickou cenu. - Jak říkám, jsou všelijaké nápady, co mají lidé -"

  "Ó, kdybyste věděl, jaká je to krása, sbírati známky!" zvolal lyricky pan Tudíž. "Když si tak večer usednu ke svému albu, tu zapomenu na celý svět ... Věříte-liž." pokračoval se zraky zvlhlými nadšením, "že už mám pět tisíc známek, a každou jinou? A mezi nimi jsou některé rarity, které by nedělaly nečest nejproslulejším sbírkám! - Co však je to všecko platno." pokračoval po chvíli zasmušile, "modrý Mauritius z roku 1847 nedostanu. - Ne - ne, netěšte mne - není to nic platné. Já to vím, nutno se odevzdati do vůle boží. - Avšak," zařval chraptivě, udeřiv pěstí do stolu, "proč nemám mít 7 centavos Venezuelu z roku 1888? Proč, ptám se, proč?"

  "To bych také rád věděl," odpověděl bojácně pan Ducbaba.

  "Takový mizerný Hejhálek," pokračoval pan Tudíž s rostoucím hněvem, "je něčím u financů, takový přizrzlý, každý se mu směje, ten má mít celou sérii z roku 1888, a já ne? Copak takový zrzavý člověk tomu vůbec rozumí? Ale nejen to považte, jaké má štěstí takový neouroda: on má dokonce československou šedesátku, co má třetí zoubek odshora špičatý místo kulatý. Co byste tomu řekl?"

  "Jojo, to je tak obyčejně," podotkl pan Ducbaba filosoficky, "takový ne podobný člověk mívá štěstí. To máte zrovna tak, jako jsou někteří lidé, kteří nedovedou otevříti pokladnu. Tuhle jsem vám byl v jedné bance, stálo tam u kasy asi deset lidí, pořád se u toho motají, já se na to koukám a povídám: Jděte od toho pryč -"

  "Ale já se nepoddám," prohlásil pan Tudíž pevně, "a tu Venezuelu musím dostat, kdybych pro ni měl běžet pěšky..."

  "To máte dobře. Jen se nepoddávejte," povzbuzoval ho pan Ducbaba.

  "A vy, pane Ducbabo, musíte mi k tomu dopomoci."

  "Já?" ulekl se pan Ducbaba, "jak já bych -"

  "Pane Ducbabo," zaprosil pan Tudíž chvějícím se hlasem, "podívejte se ... přece nebudete chtít udělat člověka nešťastným nadosmrti, já ... na mou duši, znám vás teprve chvilku a už jsem si vás zamiloval, jako bratra, buďte tak dobrý a napište tomu vašemu bratranci, aby mi poslal sérii Venezuely z roku 1888 a vůbec i jiné známky, vždyť já mu to milerád zaplatím -"

  "Psát tou lumpovi!" rozhořčil se pan Ducbaba, "pane, vám udělám všecko na světě, poněvadž vidím, že jste člověk charakterní, ale tohle? ne - ne, a kdybyste se rozkrájel - ne!"

  "Ježíši Kriste!" zaúpěl pan Tudíž, "padám před vámi na kolena, smilujte se - takový hejhálek, kdybyste ho znal, on je takový bohem zanedbaný, a - a takovou sbírku, ne - já to nepřežiji -"

  "Ale, co je to všechno platné, drahý pane. Vy žádáte ode mne věc neslýchanou! - Já mu napíši, a on mi potom přijde se svojí Indiánkou a Indiánčaty na krk, kdo to jakživ slyšel?"

  Hosté v restauraci U přítele Jakuba se velmi divili, proč ti páni u toho stolu vzadu tolik křičí, a proč buší pěstí do stolů, a posílali pana vrchního, aby se podíval, co se to děje.

  A když se v půlnoci restaurace U přítele Jakuba uzavírala, všiml si kolemjdoucí, že vyšli ze dveří dva hosté, vedoucí se pod paží, kteří velmi hlučně spolu rozmlouvali.

  Z policejního raportu: Strážník Václav Cenc hlásí, že kolem jedné hodiny uslyšel náhle silné plesknutí, provázané slovy: "Ty, že tomu bratranci nenapíšeš? Tak zhyň, podlý zrádče, a jdi do háje!" Když pak jmenovaný strážník přikvapil na místo zločinu, nenalezl tam nikoho. Strážník soudí, že vrah hodil svoji oběť do Vltavy, čímž vysvětluje ono silné plesknutí. Policie zahájila po pachateli usilovné pátrání.

 

 

      

 

 

PROFILY:

NEDOCEŇOVANÉ ZNÁMKY ČESKOSLOVENSKA - Jan Karásek 
LADISLAV FISCHMEISTER - František Beneš   
ENRICO STANKO VRÁZ & JOSEF KOŘENSKÝ, Břetislav Janík   
FRANCOIS FOURNIER - geniální padělatel ke škodě sběratelů, Břetislav Janík   
ARŠÍK "KDE DOMOV MůJ?", Peter Hoffmann, Švédsko   
JOSEF HERČÍK A 1. grafická společnost   
ONDRÁČEK Miloš, český grafik a rytec  
MISTŘI PERA: Pierre MAHÉ & Jean Baptista Phillip Constant MOENS   
DÍLA NĚMECKÝCH tvůrců na československých poštovních známkách
LEXIKON českých a slovenských autorů a rytců poštovních známek
KDO JE DĚVČÁTKO Z POŠTOVNÍ ZNÁMKY?, Karel Černý
MISTR JOSEF HERČÍK, IN MEMORIAM
DÍKY, PANE MOENSI
BOHUMIL HEINZ
FILIP DE FERRARI - Pan Filatelista - Pan Ferrari

 


KONTAKT:

Since 17.5.1999
Inet since 17.05.1999 
Last edit: 31.12.2007
ISSN 1211-8945
© 1999-2008 BRETISLAV JANIK
EDITOR & BOARD / VYDAVATEL & REDAKČNÍ RADA

 

 

NAVRCHOLU.cz