MAIN PAGE /
HLAVNÍ STRANA:


English versionGerman version

       

Japhila ww philatelic e-zine . Japhila filatelistický on line magazín
ON LINE MAGAZÍN O FILATELII A SBĚRATELSTVÍ ...
http://www.japhila.cz/


HANS WAGNER
- FILATELISTICKÁ OSOBNOST

 

Reklama:

Filatelie . Dům filatelie Profil . POFIS

Svaz českých filatelistů 

 

   Pozoruhodnou postavou světových filatelistických dějin je sběratel, publicista a funkcionář Johannes WAGNER, známější jako Hans Wagner.


klikněte na náhled

Narodil se 18. září 1852 ve Wittenberku. Po maturitě se věnoval vojenské kariéře, nakonec však vojenské sukno opustil.

Pro nás je důležitější jeho "filatelistický" životopis. První album si jedenáctiletý Hans zhotovil sám, o přísunu známek se starali jeho známí a přátelé. Brzy měl kompletní sbírku známek staroněmeckých států (měl jich na dvanáct set kusů). Neuvěřitelné se zdá jeho vyprávění, jak tehdy známky kupoval. Třeba basilejské holubice získal po pěti groších, další, dnes již nedostupné známky byly takřka zadarmo, mnohdy nedosahující ani této zmíněné taxy.

Epizodky jeho sběratelské vášně měly však i smutné konce. To jednou vzal Wagner své album s kompletním Německem do školy. Jeden ze spolužáků byl z nich tak vykulen, že si je prohlížel i o hodině řečtiny. Byl přistižen profesorem. Ten okamžitě poznal co zabavil, a Wagnerův drahocenný poklad se zdál navždy ztracen.

Jen velká náhoda a štěstí mu dopomohlo zpět k jeho známkám. Bylo to zhruba o deset let později, kdy byl, již jako oficír, přidělen do privátu právě k nepoctivému řečtináři. Jistě nebylo těžké navléci věci tak, aby nic netušící vnuk ukázal dědovy známky. Wagner i po letech bezpečně poznal jednotlivé kusy své sbírky a nebylo pro - nyní již oficíra - Wagnera nic lehčího, než donutit profesora vrátit zcizený majetek.

Wagner měl jistě při vojančině mnoho možností věnovat se plně zálibě. Dostal se do Skandinávie, navštívil Švýcarsko, Francii, Itálii. Dokonce se vypravil na cestu kolem světa. Pro Wagnera to znamenalo cenný zdroj budoucí literárně sběratelské práce a mnohé přírůstky do sbírek.

Wagner brzy začal spolupracovat s odborným tiskem, ale převážně s "Illustriertes Briefmarken-Journalem" lipských bratrů Senfů.

Byl plodným autorem, který psal zejména o svých poznatcích z ciziny, např. o poštovnictví v Číně, o soukromých poštovních známkách, o bulharské polní poště, o známkách Lucemburska. Pouštěl se i do filatelistické propagandy a metodiky, např. články o sbírání známek mezi mládeží, o prvořadém motivu sbírání známek pro radost a nikoli pro peníze, o filatelii a vlastivědě apod.


klikněte na náhled Wagnerova Ex Libris

U Wagnera musíme ocenit i jeho organizátorské vlohy, nezbytné pro řízení spolkové činnosti. Mnoho let pracoval v roli předsedy Spolku německy mluvících sběratelů poštovních známek a Spolku sběratelů soukromých poštovních známek. Byl duší mnoha filatelistických dnů, pořádaných nejen v Mainzu, kde tehdy bydlel. Mimochodem víte, že 4. filatelistický den německy mluvících sběratelů  se konal v Praze?
     1.   18.08.1889         Mainz
     2.   09.-10.08.1890   Frankfurt nad Mohanem
     3.   20.-22.06.1891   Drážďany
     4.   09.-11.07.1892   Praha
     5.   02.-04.09.1893   Berlín
     6.   15.-16.07.1894   Kiel
     7.   14.-15.07.1895   Mannheim
     8.   20.-22.06.1896   Kolín nad Rýnem

Těžko jsou dnes dostupné Wagnerovy filatelistické svazky. Tak např. filatelistická knihovna v Mnichově na počátku 90. let minulého století vlastnila pouze jednu Wagnerovu studii z oblasti Německa a jím obsazených území. Byla to "Nummern-Verzeichnis der zur Entwerthung der Freimarken anzuwendenden Stempel für das Grosshertzogthum Baden". A tím jejich Wagner končil.

Wagnerovy zásluhy o filatelii byly a dosud ceněny jsou. Byl prakticky uznán ještě za svého života natolik, jak se to podaří málokomu. Vedení spolku pro nauku o poštovních známkách v Mainzu založilo tradici propůjčování medailí za zásluhy ve filatelii - medaili Hanse Wagnera ve stříbře.

Poprvé byla udělena dr. Ludwigu Königovi za příkladnou filatelistickou činnost a organizační zásluhy při pořádání filatelistických dnů. Stal se jejím majitelem v roce 1909.

Mezi dalšími velikány tehdejší filatelie, jimž bylo ocenění propůjčeno, byl justiční rada a činorodý filatelistický autor Emil Pauli. Obdržel ji v roce 1913 spolu s architektem Ernestem Vicenzem, velkým sběratelem hamburských městských známek a publicistou, který měl ve zdůvodnění napsáno - "filatelista činu".

Čtvrtým vyznamenaným byl Viktor Suppantschitsch, bývalý senátor vrchního soudu ve Vídni, nositel Lindenbergovy medaile. Wagnerova mu byla udělena 31. října 1918, u příležitosti 80. narozenin, jako nejvýznamnějšímu znalci filatelistické literatury. Následuje řada jmen, vzpomeňme z nich snad ještě obchodníka známkami, vydavatele a redaktora "Deutsche Briefmarke-Zeitung" Huga Kr6tzsche, který ji získal v roce 1920. Wagnerovo stříbro bylo propůjčeno i Ludwigu Hesshaimerovi, vídeňskému profesoru, malíři a grafikovi. Stalo se tak v roce 1928 s odůvodněním "za zásluhy o filatelii".


klikněte na náhled medaile Hanse Wagnera

Na lícní straně medaile je poprsí Wagnerovo. Ve směru pohledu zobrazeného je reliéfně vystouplou versálkou jméno HANS, mezi temenem a levým ramenem příjmení WAGNER. na rubové straně, po okraji: VOM VEREIN FÜR BRIEFMARKENKUNDE MAINZ - GESTIFTET 22. 4. 1909 (= od spolku pro nauku o poštovních známkách v Mainzu - založeno 22. 4. 1909). Uprostřed vavřínového věnce upřesňuje další text: FÜR HERVORRAGENDE PHILATELISTISCHE BETÄTIGUNG (= za vynikající filatelistickou činnost).

Bronzový odlitek této medaile je uchován v kabinetu mincí ve Wagnerově Mainzu.

Wagnerova medaile je podnes jedním z nejreprezentativnějších vyznamenání v rámci mezinárodní filatelie.

Hans Wagner, čestný člen několika filatelistických svazů, uzavřel svoji knihu života ve vysokém věku 88 let. Stalo se tak 21. července 1940 ve Frankfurtu nad Mohanem.

BŘETISLAV JANÍK

II. doplněné vydání

 

      

 

 

PROFILY:

NEDOCEŇOVANÉ ZNÁMKY ČESKOSLOVENSKA - Jan Karásek 
LADISLAV FISCHMEISTER - František Beneš   
ENRICO STANKO VRÁZ & JOSEF KOŘENSKÝ, Břetislav Janík   
FRANCOIS FOURNIER - geniální padělatel ke škodě sběratelů, Břetislav Janík   
ARŠÍK "KDE DOMOV MůJ?", Peter Hoffmann, Švédsko   
JOSEF HERČÍK A 1. grafická společnost   
ONDRÁČEK Miloš, český grafik a rytec  
MISTŘI PERA: Pierre MAHÉ & Jean Baptista Phillip Constant MOENS   
DÍLA NĚMECKÝCH tvůrců na československých poštovních známkách
LEXIKON českých a slovenských autorů a rytců poštovních známek
KDO JE DĚVČÁTKO Z POŠTOVNÍ ZNÁMKY?, Karel Černý
MISTR JOSEF HERČÍK, IN MEMORIAM
DÍKY, PANE MOENSI
BOHUMIL HEINZ
FILIP DE FERRARI - Pan Filatelista - Pan Ferrari

 


KONTAKT:

Since 17.5.1999
Inet since 17.05.1999 
Last edit: 24.05.2004
ISSN 1212-8945
© 1999-2004 BRETISLAV JANIK
EDITOR & BOARD / VYDAVATEL & REDAKČNÍ RADA

 

 

NAVRCHOLU.cz