MAIN PAGE /
HLAVNÍ STRANA:


English versionGerman version

       

Japhila ww philatelic e-zine . Japhila filatelistický on line magazín
ON LINE MAGAZÍN O FILATELII A SBĚRATELSTVÍ ...
http://www.japhila.cz/


ČESKÁ HUDBA 2004
POSTAVY Z ČESKÝCH OPER

 

Reklama:

Filatelie . Dům filatelie Profil . POFIS

Svaz českých filatelistů 

 

   Příležitostné poštovní známky

 


klikněte na náhled

Katalogové číslo: 0397-0399
Datum vydání: 5. 5. 2004
Nominále: a) 6,50 Kč
b) 8,00 Kč
c) 10,00 Kč
Tiskové listy: á 50 ks známek
Rozměr obrázku známky: 23 x 40 mm
Výtvarný návrh: Renáta Fučíková
Rytina: Jaroslav Tvrdoň
Způsob tisku známky: a) rotační ocelotisk v barvě černé kombinovaný tříbarevným hlubotiskem v barvě okrové, červené a hnědé
b) rotační ocelotisk v barvě černé kombinovaný tříbarevným hlubotiskem v barvě šedozelené, červené a zelené
c) rotační ocelotisk v barvě černé kombinovaný tříbarevným hlubotiskem v barvě růžové, červené a červenohnědé
Námět známek: a) BEDŘICH SMETANA 1824-1884: DALIBOR
Bedřich Smetana dlouho tvořil pouze instrumentální hudbu. teprve po návratu ze Švédska (1861) zahájil svoji skladatelskou činnost spojenou s textem. Dalibor je třetí Smetanovou operou, která byla uvedena v květnu 1868. Libreto k ní napsali Josef Wenzig a Ervín Špindler. Opera vzbudila hned po premiéře velký odpor. Oficiální kritika ji prohlásila za napodobeninu Wagnera a nepochopila, že melodika opery je odvážná a nezvyklá, ale ryze česká. Staré pověsti o rytíři, jehož ve vězení nouze naučila housti, se znovu ujaly v době romantismu a české obrození si vzalo postavu legendárního rytíře za symbol hudebnosti národa. Ve zpracování opery je však Dalibor spíše bojovníkem, který věrné přátelství a svůj spor s nejvyšší mocí hájí i za cenu vlastního života. na známce je figurální portrét B. Smetany, v pozadí postavy z jeho opery: Dalibor a Milada.

b) ANTONÍN DVOŘÁK 1841-1904: JAKOBÍN
Antonín Dvořák je spolu s B. Smetanou nejvýraznější osobností české hudby 19. stol. Jeho tvorba se vyznačuje hudební vynalézavostí, která ve své době neměla srovnání. Ačkoliv takřka celé Dvořákovo dílo prošlo světem, jeho operní tvorba zůstala za jeho života až na malé výjimky vyhrazena pouze českému jevišti. Opera Jakobín na libreto Marie Červinkové-Riegrové mělo premiéru v únoru 1889. Je dílem Dvořákova uměleckého mistrovství, v němž dokázal sevřít árie a uzavřená hudební čísla do celkového rámce díla a dramaticky je funkčně začlenit. Znamenitá postava maloměstského kantora-muzikanta i se serenádou, kterou zkomponoval, patří k tomu nejlepšímu, co Dvořák vytvořil. na známce je figurální portrét A. Dvořáka, v pozadí je v dolní části známky dvojice postav - hraběcí syn Bohuš se svou ženou Julií, v horní části kresba intrikánského purkrabího Filipa.

c) LEOŠ JANÁČEK 1854-1928: JEJÍ PASTORKYŇA
Leoš Janáček musel dlouho zápasit o uznání svého uměleckého díla. Svérázný způsob jeho projevu, jadrnost hudební řeči a její intonace, novost a harmonická originalita i neobyčejná citová síla proniká všemi jeho skladbami. Dnes jsou hrány a vydávány u nás i v cizině, kde mají velký ohlas. Opera Její Pastorkyňa, Janáčkova nejvýznačnější skladba na libreto G. Preissové, se hrála poprvé v lednu 1904 v Národním divadle v Brně. Teprve po 12 letech ji uvedlo i Národní divadlo v  Praze. Nejpodstatnějším přínosem v Její pastorkyni je hluboký lidský záběr, který chápe osudy člověka, jeho konflikty i to, že člověk je formován celým svým prostředím a společností. Na známce jsou za figurálním portrétem L. Janáčka dvě postavy z Její pastorkyně: Jenůfa a její milý Števa.

  

   

Způsob tisku FDC: a-c) jednobarevný ocelotisk z ploché desky v barvě černé
Námět FDC: a) Milada přinášející v přestrojení za chlapce Daliborovi do vězení housle
b) Bohuš a Julie vstupující do zámeckého parku
c) Jenůfa s kostelničkou
Kat. č. Nominále  /  *  /  O  /  FDC  /  NL
0397 6,50 Kč / 6,50 / 3,50 / 16,50 / 8,50
0398 8,00 Kč / 8,00 / 4,00 / 18,00 / 10,00
0399 10,00 Kč / 10,00 / 5,00 / 20,00 / 12,00

Česká pošta, s.p., OZ DOS, POSTFILA 
 

 

      

 

 

PROFILY:

NEDOCEŇOVANÉ ZNÁMKY ČESKOSLOVENSKA - Jan Karásek 
LADISLAV FISCHMEISTER - František Beneš   
ENRICO STANKO VRÁZ & JOSEF KOŘENSKÝ, Břetislav Janík   
FRANCOIS FOURNIER - geniální padělatel ke škodě sběratelů, Břetislav Janík   
ARŠÍK "KDE DOMOV MůJ?", Peter Hoffmann, Švédsko   
JOSEF HERČÍK A 1. grafická společnost   
ONDRÁČEK Miloš, český grafik a rytec  
MISTŘI PERA: Pierre MAHÉ & Jean Baptista Phillip Constant MOENS   
DÍLA NĚMECKÝCH tvůrců na československých poštovních známkách
LEXIKON českých a slovenských autorů a rytců poštovních známek
KDO JE DĚVČÁTKO Z POŠTOVNÍ ZNÁMKY?, Karel Černý
MISTR JOSEF HERČÍK, IN MEMORIAM
DÍKY, PANE MOENSI
BOHUMIL HEINZ
FILIP DE FERRARI - Pan Filatelista - Pan Ferrari

 


KONTAKT:

Since 17.5.1999
Inet since 17.05.1999 
Last edit: 24.05.2004
ISSN 1212-8945
© 1999-2004 BRETISLAV JANIK
EDITOR & BOARD / VYDAVATEL & REDAKČNÍ RADA
 

 

 

NAVRCHOLU.cz