MAIN PAGE /
HLAVNÍ STRANA:


English versionGerman version

       

Japhila ww philatelic e-zine . Japhila filatelistický on line magazín
ON LINE MAGAZÍN O FILATELII A SBĚRATELSTVÍ ...
http://www.japhila.cz/


FILATELISTÉ VE FRÝDKU-MÍSTKU
SE SCHÁZEJÍ JIŽ STO LET

 

Reklama:

Filatelie . Dům filatelie Profil . POFIS

Welcome

Svaz českých filatelistů  

 

   FRÝDEK-MÍSTEK – Filatelisté působí ve Frýdku-Místku již sto let.
Podle někdejšího dlouholetého člena našeho klubu filatelistů 07-09 ve Frýdku-Místku Františka Kachela, který se narodil roku 1893, se vyskytovali se filatelisté ve Frýdku již v roce 1905. Pravidelně se scházeli a vyměňovali si známky i zkušenosti. František Kachel uvedl několik jmen tehdejších filatelistů: Dr. Praschivka, ing. Steinberg, ing. Gabušek, Elzer a Kozlowský. V písemných vzpomínkách uvedl, že dospělých sběratelů poštovních známek bylo asi 15 a chlapců – školáků, jeho dvanáctiletých vrstevníků osm až deset.

Před sto lety sbírali frýdečtí filatelisté především poštovní známky rakouské, někteří též uherské a jen ve výjimečných případech známky evropských států. Dospěli si objednávali potřebné známky u různých obchodníků v Ostravě a v Praze. Chlapci sbírali levnější známky použité – razítkované. Získávali je výměnou a někdy si je kupovali v papírnickém obchodě u firmy s pravděpodobným názvem Kolčařik, která sídlila v místě dnešní třídy T. G. Masaryka. Již před 1. světovou válkou se frýdečtí filatelisté pravidelně scházeli. Během válečných let činnost ustala a obnovení se dočkala po vzniku Československé republiky, kdy hlavně po roku 1920 v tehdejších městech Frýdku a Místku se začaly organizovat filatelistické spolky a společnosti. Členové sbírali především československé poštovní známky a také se zajímali o doklady poštovního provozu. Do roku 1939 se scházeli filatelisté a příznivci filatelie v restauracích a kavárnách v obou městech. V této době se o sbírání poštovních známek začala více zajímat i školní a studentská mládež. Sbírala hlavně náměty – faunu a flóru, ale také o známky exotických zemí, jejichž dostupnost se vzhledem k širokému obchodnímu styku výrazně zlepšila. I za 2.světové války v letech 1939 až 1945 spolková činnost formálně ustala, ale mnozí příznivci filatelie se nadále scházeli v místních restauracích pod hlavičkou Stolní společnost Františka Kachela.
Po válce vznikly na území Frýdku-Místku dva samostatné filatelistické kluby, které založili Karel Čecháček, František Kachel, František Zvolský, František Útrata a další aktivní filatelisté. Tento stav trval do roku 1949, kdy na slučovací schůzi obou spolků se spojily v jeden s názvem Klub českých filatelistů v Místku“. Jeho předsedou byl zvolen František Zvolský a klubovní místnost byla zřízena v tehdejším Sokolském pavilonu v místeckém parku. Později změnil klub organizační označení na KF 07-09 Frýdek-Místek a vstoupil do svazku Závodního klubu ROH Slezanu ve Frýdku-Místku, v němž setrval až do roku 1977. Následně klub získal novou klubovní místnost v salonku restaurace Ještěr v Místku, patřící spotřebnímu družstvu Jednota. S touto organizaci uzavřel smlouvu o vzájemné spolupráci s podmínkou, že klub filatelistů uspořádá v jejich učňovském středisku ročně čtyři až šest besed o filatelii. Spolupráce trvala až do května roku 2002, kdy byla restaurace zrušena. Proto od června téhož roku se scházejí místečtí filatelisté v salonku restaurace Lidový dům na ulici Františka Čejky v Místku.

Koncem roku 1980 se část členů filatelistického klubu v Místku rozhodla založit pro frýdeckou část města nový, samostatný klub filatelistů, který následně obdržel organizační číslo KF 07-12. Klub začal vyvíjet svou činnost v Domě kultury Válcoven plechů ve frýdecké části města a jeho prvním předsedou se stal Jan Macura. V současné době tento klub působí v klubovně důchodců v Sadové ulici ve Frýdku a jeho předsedou je Antonín Volný.

Klub filatelistů ve Frýdku-Místku uspořádal každoročně několik klubových propagačních výstavek a ročně jednu až dvě větší oblastní výměnné schůzky. Větší filatelistické výstavy byly klubem uspořádány celkem čtyřikrát a vždy vydal výstavní katalogy.

V říjnu 1973 uspořádal Oblastní výstava poštovních známek v Závodním klubu ROH Slezanu ve Frýdku-Místku. V dubnu 1981 se konala Oblastní výstava poštovních známek v prostorách frýdeckého zámku. Při této příležitosti byla zde v provozu poštovní přepážka a používáno příležitostní poštovní razítko. V soutěžních třídách bylo vystaveno a hodnoceno celkem 92 exponátů, z toho počtu vystavovali mladí filatelisté 44. Výstavu shlédlo více než 1700 návštěvníků, z čehož byla asi polovina mládeže.

V dubnu 1985 se konala Krajská filatelistická výstava v Okresním vlastivědném muzeu v prostorách frýdeckého zámku a opět zde byla v provozu příležitostní poštovní přepážka. V soutěžních třídách bylo vystaveno celkem 78 exponátů, z toho 32 vystavovali mladí filatelisté. Návštěvníků přišlo 4091, z toho mládeže přes tři tisíce. V březnu 1989 byla uspořádána další Krajská výstava poštovních známek ve velkém sále a přilehlých místnostech závodu 07 Slezanu, a to při příležitosti 50. výročí zahájení ozbrojeného odporu místecké posádky proti fašistické okupaci Místku. Po celou dobu výstava fungovala dočasná poštovní přepážka a bylo používáno příležitostní poštovní razítko. Výstavu shlédlo 3596 návštěvníků. Od roku 1989 až do současné doby pracují filatelistické kluby v Místku a ve Frýdku v rámci Svazu českých filatelistů. U obou jsou činné kroužky mladých filatelistů. Ke stoletému výročí filatelie ve Frýdku-Místku, vydává místecký klub Almanach, který bude představen veřejnosti v týdnu od 30. května do 3. června letošního roku v Lidovém domě v Místku.

Česká pošta bude užívat pro všechny zásilky – i pro objednávky na poště Frýdek-Místek 738 01 od poloviny května 2005 až do konce roku 2005 přítisk při výplatním stroji „100 let filatelie ve Frýdku-Místku“. Dále bude tato pošta používat rovněž i pro objednávky R-nálepku s přítiskem „220 let pošty“ a to od poloviny května 2005 do vypotřebování.

Místečtí filatelisté rádi přivítají zájemce o filatelii na svých klubovních schůzkách, které se konají každý čtvrtek odpoledne v salonku restaurace Lidový dům.

JOSEF BARTOŠ

Pro Japhilu se svolením šéfredaktora Regionu Frýdecko-Místecko (VLP), pana René Stejskala.

 

      

 

 

PROFILY:

NEDOCEŇOVANÉ ZNÁMKY ČESKOSLOVENSKA - Jan Karásek 
LADISLAV FISCHMEISTER - František Beneš   
ENRICO STANKO VRÁZ & JOSEF KOŘENSKÝ, Břetislav Janík   
FRANCOIS FOURNIER - geniální padělatel ke škodě sběratelů, Břetislav Janík   
ARŠÍK "KDE DOMOV MůJ?", Peter Hoffmann, Švédsko   
JOSEF HERČÍK A 1. grafická společnost   
ONDRÁČEK Miloš, český grafik a rytec  
MISTŘI PERA: Pierre MAHÉ & Jean Baptista Phillip Constant MOENS   
DÍLA NĚMECKÝCH tvůrců na československých poštovních známkách
LEXIKON českých a slovenských autorů a rytců poštovních známek
KDO JE DĚVČÁTKO Z POŠTOVNÍ ZNÁMKY?, Karel Černý
MISTR JOSEF HERČÍK, IN MEMORIAM
DÍKY, PANE MOENSI
BOHUMIL HEINZ
FILIP DE FERRARI - Pan Filatelista - Pan Ferrari

 


KONTAKT:

Since 17.5.1999
Inet since 17.05.1999 
Last edit: 20.04.2005
ISSN 1212-8945
© 1999-2005 BRETISLAV JANIK
EDITOR & BOARD / VYDAVATEL & REDAKČNÍ RADA
 

 

 

NAVRCHOLU.cz