JAPHILA E-ZINE
MAIN PAGE /
HLAVNÍ STRANA:


English versionGerman version

       


SVAZ ČESKÝCH FILATELISTů, PRAHA
http://www.japhila.cz/scf 


STANOVISKO VV SČF K PŘÍPADU PRODEJE PADĚLANÝCH CELISTVOSTÍ

 

Reklama:

 

 

   Výkonný výbor SČF posoudil a zvážil:

1)   Soubornou zprávu mimořádné komise předsednictva SČF k případu padělaných dopisů (viz článek J. Stupky v časopisu Filatelie).

2)   První případ zveřejnění výskytu značek svazových znalců na padělaných celistvostech popsaný v časopisu Filatelie č. 9/1997, se stanoviskem SČF ve Filatelii č. 12/1997, str. 26.

3)   Další uveřejněné případy popsané Jiřím Stupkou v časopisu Filatelie č. 4/2002 a číslo 4/2003.

4)   Obsáhlé články JUDr. Ing. Beneše Františka, CSc. s kritickým přístupem ke svazovým znalcům ve Filatelii č. 11/2003 a č. 12/2003 včetně ohlasů v Listárně Filatelie, zejména kritický pohled čtenáře J. Dvořáka na nesprávný postup Ing. Pavla Pittermanna, který své chybné atesty č. 62 – 64 z roku 1997 uznal, ale veřejnost před nimi nevaroval.

Ze všech dostupných textů a předložených závěrů a důkazů nevyplývá, že by na celistvostech otištěné znalecké značky nebo atesty zhotovené Ing. Janem Karáskem a Ing. Pavlem Pittermannem byly padělané, nebo že by celistvosti nebyly přímo označeny uvedenými svazovými znalci jako autentické.

V návaznosti na povinnost ochraňovat sběratele před padělateli poštovních známek a dalšího filatelistického materiálu a spolupracovat s příslušnými orgány při odhalování padělatelů (viz § 5 Stanov SČF) – a s ohledem na vážnost situace, rozhodl výkonný výbor SČF dočasně pozastavit činnost komise expertů SČF jako poradního orgánu předsedy SČF, a to s okamžitou platností.

V souvislosti s pozastavením činnosti komise expertů SČF rozhodl VV SČF pozastavit dočasně i výkon funkce jejího předsedy Ing. Pavla Pittermanna, a to rovněž s okamžitou platností.

VV SČF rovněž rozhodl dočasně pozastavit činnost Zkušebny SČF a neobnovit mandátní smlouvu s jejím ředitelem Ing. Pavlem Pittermannem.

Po dobu dočasného pozastavení činnosti Komise expertů SČF a Zkušebny SČF bude služby v této oblasti organizačně zabezpečovat tajemník SČF. Znalci SČF mohou vykonávat případnou znaleckou činnost v rozsahu stanoveném jejich jmenovacím dekretem a na vlastní odpovědnost.  

V Praze dne 30.12.2003

Za správnost: 
Mgr. Jaroslav  MALEČEK
tajemník
SVAZU ČESKÝCH FILATELISTů

 

DALŠÍ SOUVISLOSTI:
K ČLÁNKU  F. BENEŠE  VE  FILATELII  č. 12/2003

 

      

 

 

JAPHILA E-ZINE
PROFILY:

NEDOCEŇOVANÉ ZNÁMKY ČESKOSLOVENSKA - Jan Karásek
LADISLAV FISCHMEISTER - František Beneš   
ENRICO STANKO VRÁZ & JOSEF KOŘENSKÝ, Břetislav Janík   
FRANCOIS FOURNIER - geniální padělatel ke škodě sběratelů, Břetislav Janík   
ARŠÍK "KDE DOMOV MůJ?", Peter Hoffmann, Švédsko   
JOSEF HERČÍK A 1. grafická společnost   
ONDRÁČEK Miloš, český grafik a rytec  
MISTŘI PERA: Pierre MAHÉ & Jean Baptista Phillip Constant MOENS   
DÍLA NĚMECKÝCH tvůrců na československých poštovních známkách
LEXIKON českých a slovenských autorů a rytců poštovních známek
KDO JE DĚVČÁTKO Z POŠTOVNÍ ZNÁMKY?, Karel Černý
MISTR JOSEF HERČÍK, IN MEMORIAM
DÍKY, PANE MOENSI
BOHUMIL HEINZ
FILIP DE FERRARI - Pan Filatelista - Pan Ferrari

 


Since 17.5.1999