JAPHILA E-ZINE
MAIN PAGE /
HLAVNÍ STRANA:


English versionGerman version

       


SVAZ ČESKÝCH FILATELISTů, PRAHA
http://www.japhila.cz/scf 


K ČLÁNKU F. BENEŠE VE FILATELII č. 12/2003

 

Reklama:

 

 

   K ČLÁNKU F. BENEŠE VE FILATELII č. 12/2003

1)   Průvodka s leteckou čtrnáctikorunovou známkou I. emise, vyobrazená v článku je opatřena mou pravou znaleckou značkou. Uvěřil jsem bez detailní prohlídky značkám Mrňák a Karásek a připojil jsem svou značku vlastní. Bylo to neprofesionální, mrzí mě to a omlouvám se za to.

2)   Ve středu 17. prosince 2003 jsem navštívil Dům filatelie Profil a požádal JUDr. Beneše o zprostředkování mezi novým nabyvatelem průvodky a mnou, v jehož rámci jsem za stažení průvodky z oběhu nabídl úplnou náhradu aukční ceny i dalších vyvolaných nákladů (včetně úhrady znaleckého posudku JUDr. Beneše). Toto zprostředkování mi bylo na místě přislíbeno a údajný souhlas nového nabyvatele s tímto postupem tlumočen telefonicky téhož dne večer. V pátek dopoledne tj. 19. 12. 2003 mi JUDr. Beneš sdělil, že si věc rozmyslel, že ve zprostředkování nehodlá pokračovat a že doporučuje nechat proběhnout celé reklamační řízení.

3)   Protože nového nabyvatele neznám, opakuji svou nabídku veřejně s tím, že buď jemu nebo firmě Feldman, či Ludvíku Pytlíčkovi, který mi průvodku k ověření předložil, způsobenou škodu nahradím ve shora vymezeném rozsahu.

4)   Dne 5.1.2004 jsem oznámil výkonnému výboru SČF svou rezignaci na funkci předsedy Komise expertů SČF, člena jejího vedení a ředitele Filatelistické zkušebny SČF.

 

V Praze dne 8. ledna 2004

ING. PAVEL PITTERMANN

 

DALŠÍ SOUVISLOSTI:
STANOVISKO VV SČF K PŘÍPADU PRODEJE PADĚLANÝCH CELISTVOSTÍ

 

      

 

 

PROFILY:

NEDOCEŇOVANÉ ZNÁMKY ČESKOSLOVENSKA - Jan Karásek
LADISLAV FISCHMEISTER - František Beneš   
ENRICO STANKO VRÁZ & JOSEF KOŘENSKÝ, Břetislav Janík   
FRANCOIS FOURNIER - geniální padělatel ke škodě sběratelů, Břetislav Janík   
ARŠÍK "KDE DOMOV MůJ?", Peter Hoffmann, Švédsko   
JOSEF HERČÍK A 1. grafická společnost   
ONDRÁČEK Miloš, český grafik a rytec  
MISTŘI PERA: Pierre MAHÉ & Jean Baptista Phillip Constant MOENS   
DÍLA NĚMECKÝCH tvůrců na československých poštovních známkách
LEXIKON českých a slovenských autorů a rytců poštovních známek
KDO JE DĚVČÁTKO Z POŠTOVNÍ ZNÁMKY?, Karel Černý
MISTR JOSEF HERČÍK, IN MEMORIAM
DÍKY, PANE MOENSI
BOHUMIL HEINZ
FILIP DE FERRARI - Pan Filatelista - Pan Ferrari

 

Since 17.5.1999

 

 

NAVRCHOLU.cz