MAIN PAGE /
HLAVNÍ STRANA:  


ON LINE DENÍK O FILATELII A SBĚRATELSTVÍ ...
http://www.japhila.cz/


POZOR NA ZDÁNLIVÉ RARITY!

 

Reklama:

Vítejte / Welcome

 

Svaz českých filatelistů  

 

   Patřím mezi sběratele československých známek a přidružených státních útvarů, jednak historických (Protektorát a Slovenský Štát), tak i novodobých (Česká Republika).

 

Nedávno se mi do ruky dostal neupotřebený exemplář známky POFIS č. 344 – Plzeň s dvojřádkovým šikmým přetiskem „Slovenský štát 1939“. Jelikož patřím mezi pokročilé sběratele této naší společné historie, nahlédl jsem do katalogu Trojan, vydaného v roce 1995, kde Slovenská přetisková série obsahuje 22 známek. Série byla vydávána postupně a to v období od 21. 3. 1939 až do 8. 4. 1939. Z 50 h hodnot jsou zde zastoupeny známky dvě a to: č. 8 – Edvard Beneš (Pof. 301) – zelená (mimo jiné jsou též známy dva typy – jako u čs. známek) a č. 9 – Milan Rastislav Štefánik (Pof.  346) – zelená. Po přečtení dalších informací v katalogu – např. o kuponech a blocích kuponů hodnot 4 Kč, 5 Kč, 10 Kč, o přetiscích převrácených, či posunutých, jsem nalezl poznámku, že existuje také přetisk na československé známce č. 245 (50 h Košice). Z této informace jsem si logicky vyvodil, že by tyto dvě známky 50 h Košice (č. 245) a 50 h Plzeň (č. 344) mohli být použity pro přetisk též společně, vždyť vyšly jako společná série v roce 1938.

K přetisku. Ten byl na známkách série použit jednak HT technikou pro známky č. 2 – č. 12 a č. 21 – č. 23 a KT technikou č. 13 – č. 20. U přetisku je známo 13 druhů padělků, které lze velmi snadno rozlišit. U nalezeného exempláře jsem si však nebyl jist, jde–li o padělek či raritu a proto jsem požádal svého známého, aby známku předložil k prozkoumání znalcům. Učinil tak na veletrhu Sběratel, kde oslovil dva renomované znalce. Oba tito znalci nezávisle na sobě konstatovali, že se jedná o padělek přetisku a jde navíc tedy o neexistující přetisk.

Z tohoto případu plyne ponaučení pro všechny sběratele, že je lepší mít jistotu, než se opíjet zdánlivou představou o exempláři, který raritou není. Dva znalci by se přece nemýlili – to je hodně malá pravděpodobnost.

T. Fijala 

e-mail: gumm@seznam.cz   /  http://www.tomfijala.cz

 

      

 

 

PROFILY:

LADISLAV DVOŘÁČEK - František Beneš
NEDOCEŇOVANÉ ZNÁMKY ČESKOSLOVENSKA - Jan Karásek

LADISLAV FISCHMEISTER - František Beneš
ENRICO STANKO VRÁZ & JOSEF KOŘENSKÝ, Břetislav Janík
FRANCOIS FOURNIER - geniální padělatel ke škodě sběratelů, Břetislav Janík
ARŠÍK "KDE DOMOV MůJ?", Peter Hoffmann, Švédsko
JOSEF HERČÍK A 1. grafická společnost
ONDRÁČEK Miloš, český grafik a rytec
MISTŘI PERA: Pierre MAHÉ & Jean Baptista Phillip Constant MOENS
DÍLA NĚMECKÝCH tvůrců na československých poštovních známkách
LEXIKON českých a slovenských autorů a rytců poštovních známek
KDO JE DĚVČÁTKO Z POŠTOVNÍ ZNÁMKY?, Karel Černý
NĚMECKÉ MĚSTEČKO NA SLOVENSKÉM ARŠÍKU? Gerhard Batz
MISTR JOSEF HERČÍK, IN MEMORIAM
DÍKY, PANE MOENSI
BOHUMIL HEINZ
FILIP DE FERRARI - Pan Filatelista - Pan Ferrari

 


KONTAKT:

Since 17.5.1999
Inet since 17.05.1999 
Last edit: 20.11.2004
ISSN 1212-8945
© 1999-2004 BRETISLAV JANIK
EDITOR & BOARD / VYDAVATEL & REDAKČNÍ RADA
 

 

 

NAVRCHOLU.cz