MAIN PAGE /
HLAVNÍ STRANA:

English versionGerman version

       

Japhila ww philatelic e-zine . Japhila filatelistický on line magazín
ON LINE MAGAZÍN O FILATELII A SBĚRATELSTVÍ ...
http://www.japhila.cz/


SPOLEČNOST PRO ODBORNOU LITERATURU SČF

 

Reklama:

Filatelie . Dům filatelie Profil . POFIS

Welcome

Svaz českých filatelistů 

 

   Předsednictvo Svazu českých filatelistů na svém zasedání dne 20. 11. 2004 schválilo založení nové odborné společnosti - Společnosti pro odbornou literaturu SČF - a schválilo i její stanovy.

Společnost pro odbornou literaturu SČF (dále také "společnost" nebo "SOL") bude sdružovat členy SČF, kteří působí v oblasti filatelistické literatury nebo mají o tuto oblast zájem. Filatelistickou literaturou rozumíme knihy, katalogy, příručky, monografie, sborníky, časopisy, odborné zpravodaje, a to jak v tištěné, tak v elektronické podobě včetně internetových magazínů a prezentací.

Společnost se chce stát platformou pro setkávání a spolupráci vydavatelů, autorů, potencionálních autorů a dalších zájemců o filatelistickou literaturu. Proto bude pořádat setkání, na nichž si budou moci členové otevřeně pohovořit o filatelistické literatuře, objasnit si technické problémy, ekonomické otázky a vše, co souvisí s tvorbou, vydáváním a distribucí. Úkolem SOL bude i pomoc začínajícím autorům a vydavatelům, vyhledávání kontaktů mezi autory a vydavateli, "evidence" rukopisů, autorských a vydavatelských záměrů atd.

SOL bude svým členům zajišťovat informace o vydávané filatelistické literatuře a bude se snažit získat pro své členy výhodnější podmínky při nákupu či půjčování literatury. SOL bude usilovat o spolupráci s veřejnými knihovnami, v jejichž fondech se nachází filatelistická literatura, zpočátku především s knihovnou SČF, Poštovního muzea, případně i velkých filatelistických klubů, aby evidence těchto fondů byla dostupná na oficiálních internetových stranách SČF.

Společnost bude také spolupracovat s Mezinárodní asociací filatelistických novinářů (AIJP) a bude podporovat individuální členství svých členů v AIJP.

SOL nebude od svých členů vybírat členské příspěvky (s případnou výjimkou členských příspěvků SČF) a nebude vyvíjet žádnou vlastní hospodářskou činnost. Se svými aktivitami bude SOL seznamovat veřejnost prostřednictvím internetových stránek SČF, filatelistických časopisů a zpravodajů, případně v dalších sdělovacích prostředcích.

Ustavující valná hromada Společnosti pro odbornou literaturu SČF se uskuteční v sobotu 5. března 2005 od 10 hodin v jídelně Domu filatelie, Klimentská 6, Praha 1.

Zájemci o členství ve Společnosti pro odbornou literaturu SČF se mohou přihlásit u tajemníka přípravného výboru Pavla Aksamita, Klimentská 6, Praha 1, telefon 224 810 900. Současně je tímto zveme na ustavující valnou hromadu společnosti.

Pavel Aksamit
 

Tento materiál byl otištěn současně ve Filatelii 1/2005/43-44

 

      

 

 

PROFILY:

LADISLAV DVOŘÁČEK - František Beneš
NEDOCEŇOVANÉ ZNÁMKY ČESKOSLOVENSKA - Jan Karásek

LADISLAV FISCHMEISTER - František Beneš
ENRICO STANKO VRÁZ & JOSEF KOŘENSKÝ, Břetislav Janík
FRANCOIS FOURNIER - geniální padělatel ke škodě sběratelů, Břetislav Janík
ARŠÍK "KDE DOMOV MůJ?", Peter Hoffmann, Švédsko
JOSEF HERČÍK A 1. grafická společnost
ONDRÁČEK Miloš, český grafik a rytec
MISTŘI PERA: Pierre MAHÉ & Jean Baptista Phillip Constant MOENS
DÍLA NĚMECKÝCH tvůrců na československých poštovních známkách
LEXIKON českých a slovenských autorů a rytců poštovních známek
KDO JE DĚVČÁTKO Z POŠTOVNÍ ZNÁMKY?, Karel Černý
NĚMECKÉ MĚSTEČKO NA SLOVENSKÉM ARŠÍKU? Gerhard Batz
MISTR JOSEF HERČÍK, IN MEMORIAM
DÍKY, PANE MOENSI
BOHUMIL HEINZ
FILIP DE FERRARI - Pan Filatelista - Pan Ferrari

 


KONTAKT:

Since 17.5.1999
 
Inet since 17.05.1999 
 Last edit: 24.01.2008
 ISSN 1212-8945
 © 1999-2008 BRETISLAV JANIK
 
EDITOR & BOARD / VYDAVATEL & REDAKČNÍ RADA

 

 

NAVRCHOLU.cz