MAIN PAGE /
HLAVNÍ STRANA:

English versionGerman version

       

Japhila ww philatelic e-zine . Japhila filatelistický on line magazín
ON LINE MAGAZÍN O FILATELII A SBĚRATELSTVÍ ...
http://www.japhila.cz/


DOPIS SESTRY PETRA GINZE
KE SLAVNOSTNÍMU VYDÁNÍ ARŠÍKU

 

Reklama:

Filatelie . Dům filatelie Profil . POFIS

Welcome

Svaz českých filatelistů 

 

   Vážení přítomní,

dovolte, abych k této velmi zvláštní příležitosti vyslovila několik upřímných slov.

Když jsem se dověděla o vydání známky na památku mého bratra, byla jsem velmi dojata. Byl to můj jediný sourozenec, bratr, se kterým jsem vyrůstala a skoro všechny vzpomínky z dětství se pojí k němu.

A ještě další stránka této události se mě dotkla citově. Češství je ve mně hluboko zakořeněné. Ještě za Rakouska-Uherska obchod se starožitnostmi mého dědečka Ginze na Jungmannově náměstí v Praze byl jedním z míst, kde se čeští umělci, básníci a spisovatelé scházeli, aby si pohovořili mezi sebou a s dědečkem a vybrali něco z jeho bohaté sbírky vzácných starých knih. Z matčiny strany, pocházející z Královéhradecka, mám rozsáhlé české příbuzenstvo v Čechách.

Ale dnes patřím na jiné místo. V posledních 50ti letech jsem nezažila to, čím prošel český národ, všechna utrpení, chvíle povznesení a chvíle zklamání. Moje radosti a smutky byly spojené s vývojem jinde, v mém novém domově v Izraeli. Vydání známky ve mně vyvolává pocity, které mohu těžko popsat anebo definovat. Jakoby se objevil dávný příbuzný a vyslovoval svoji účast.

Vydání známky předcházela petice, jejímž iniciátorem byl pan Břetislav Janík a kterou podepsaly stovky českých občanů. Podpořil ji z plného srdce dr. Leo Pavlát, ředitel Židovského muzea v Praze, a jak ukazuje výsledek, vydání známky bylo přijato s pochopením a souhlasem. Proto vidím v této události určitou výpověď o českém národu.

Vím a jsem si vědoma, že Petrův osud, osud nadaného chlapce, který kreslil, psal články, romány a deník, jehož život byl přeťat ještě dřív, než dospěl, představuje osudy tisíců mladých židovských českých dětí, které byly vyvražděny bez toho, aby po nich zůstala stopa.

Jsem vděčná a pyšná na to, že je mnoho dobrých Čechů, kteří litují a jsou smutní z toho, co se stalo.

Chava Pressburger

 

      

 

 

PROFILY:

LADISLAV DVOŘÁČEK - František Beneš
NEDOCEŇOVANÉ ZNÁMKY ČESKOSLOVENSKA - Jan Karásek

LADISLAV FISCHMEISTER - František Beneš
ENRICO STANKO VRÁZ & JOSEF KOŘENSKÝ, Břetislav Janík
FRANCOIS FOURNIER - geniální padělatel ke škodě sběratelů, Břetislav Janík
ARŠÍK "KDE DOMOV MůJ?", Peter Hoffmann, Švédsko
JOSEF HERČÍK A 1. grafická společnost
ONDRÁČEK Miloš, český grafik a rytec
MISTŘI PERA: Pierre MAHÉ & Jean Baptista Phillip Constant MOENS
DÍLA NĚMECKÝCH tvůrců na československých poštovních známkách
LEXIKON českých a slovenských autorů a rytců poštovních známek
KDO JE DĚVČÁTKO Z POŠTOVNÍ ZNÁMKY?, Karel Černý
NĚMECKÉ MĚSTEČKO NA SLOVENSKÉM ARŠÍKU? Gerhard Batz
MISTR JOSEF HERČÍK, IN MEMORIAM
DÍKY, PANE MOENSI
BOHUMIL HEINZ
FILIP DE FERRARI - Pan Filatelista - Pan Ferrari

 


KONTAKT:

Since 17.5.1999
 
Inet since 17.05.1999 
 Last edit: 24.01.2008
 ISSN 1212-8945
 © 1999-2008 BRETISLAV JANIK
 
EDITOR & BOARD / VYDAVATEL & REDAKČNÍ RADA

 

 

NAVRCHOLU.cz