MAIN PAGE /
HLAVNÍ STRANA:

English versionGerman version

       

Japhila ww philatelic e-zine . Japhila filatelistický on line magazín
ON LINE MAGAZÍN O FILATELII A SBĚRATELSTVÍ ...
http://www.japhila.cz/


VÍT VANÍČEK - "MINISTR ZAHRANIČÍ" SČF

 

Reklama:

Filatelie . Dům filatelie Profil . POFIS

Welcome

Svaz českých filatelistů 

 

   Letošního 21. dubna oslaví 60. narozeniny místopředseda SČF pro mezinárodní činnost Ing. Vít Vaníček - mezinárodně úspěšný vystavovatel, mezinárodní juryman poštovní historie, člen vedení komise FIP pro poštovní historii a delegát SČF na kongresech FIP a FEPA. Jeho životní jubileum jsme si vzali jako "záminku" k následujícímu rozhovoru.

Úvodem téměř obligátní otázka: Jak jste se dostal k filatelii a jaký byl Váš dosavadní "filatelistický život"?

S filatelií jsem začínal, asi jako stovky mých kolegů, v hodně ranném dětství. Můj otec byl vesnický učitel a k této profesi vedle obligátní hry na housle a klavír patřila povětšinou i záliba ve filatelii. Přesně si pamatuji, jak otec kupoval balíky skartu a celá rodina mu po večerech pomáhala v namáčení výstřižků v umyvadle s vlažnou vodou a smývání jednotlivých známeček.

Když v roce 1971 umřel, zbyla po něm knihovna plná alb, zásobníků a krabic s filatelistickým materiálem. Bohužel moje matka, pod dojmem představy jakéhosi obrovského bohatství a piety, po řadu let k této pozůstalosti nikoho nepustila. A tak, když jsem se k oněm pokladům dostal, byla značná část materiálu díky vlhkosti vesnického domku značně poškozena. Nicméně i to co zbylo stačilo na můj nový filatelistický start.

Učarovaly mi celistvosti starého Rakouska a poštovní historie vůbec. Koneckonců jsem pro tuto oblast našel i výborného učitele - Mirka Formana. Ten mě přivedl i do komise poštovní historie SČF. Vzpomínám, jak se mě jednou zeptal. „Chceš jenom sbírat, nebo i vystavovat?“ A bylo rozhodnuto! Jako cíl mi vytýčil Pragu 88 a já jsem se usilovně pustil do práce. V té době jsem byl zamilovaný do feldpostek K.u.k.Kriegsmarine a z nich byl také můj první exponát.

Postupně, jak přibývaly medaile (mj. čtyři zlaté ze světových výstav FIP), přibývaly i funkce. Nikdy jsem nedokázal nečinně přihlížet, a tak jsem se čím dál tím hlouběji dostával do organizační oblasti SČF. Zpočátku na domácí úrovni a později, když jsem si po letech osvěžil svoji angličtinu, i na úrovni mezinárodní. Především jsem splnil podmínky pro akreditaci mezinárodního jurymana pro oblast poštovní historie a závěrečné zkoušky jsem vykonal v rámci světové filatelistické výstavy Indepex 97 v Indii. Od té doby jsem působil v řadě jury domácích i zahraničních výstav. Byl jsem zvolen do komise FIP pro poštovní historii a poslední dvě funkční období pracuji v jejím řídícím výboru. Také zastupuji SČF na kongresech FEPA a FIP.

Co všechno obnáší funkce "ministra zahraničí" Svazu českých filatelistů?

Filatelie je náš koníček a děláme ji pro potěšení. Takže tady srovnání s „ministrem zahraničí“, který má k dispozici štáby profesionálů a na základě jejich práce může už jen reprezentovat, trošku pokulhává. Býti „ministrem zahraničí“ v rámci SČF znamená především si většinu práce udělat sám nebo s minimálním okruhem stejných nadšenců – a rovnou je třeba říci, že v převážné míře zadarmo. Než vyjedete například jako národní komisař na světovou výstavu, předchází minimálně rok docela perné práce s přípravou exponátů, desítky korespondencí s tamními organizátory, e-maily, telefonáty, celní náležitosti, osobní přeprava exponátů s osobní zodpovědností za jejich bezpečnost a pochopitelně totéž při návratu zpět. Když jste členem jury, tak zhruba pět dní pracujete od rána do večera, mnohdy do noci a z výstavy vidíte převážně jen tu část, kterou máte vymezenu k hodnocení. Na všechny zahraniční cesty, tedy i na účast na kongresech a pracovních zasedáních, se musíte předem připravit. To znamená nastudovat celou řadu materiálů v angličtině, projednat stanoviska v rámci svazu, být v korespondenčním styku (dnes zejména přes e-mail) s centrálami FEPA a FIP včetně osobního styku s vedoucími funkcionáři. Některým lidem je zbytečné vykládat, že na všechny zahraniční cesty si musím vzít řádnou dovolenou a že si celou řadu nákladů hradím sám. Ale aby to nevypadlo jako ztěžování - mne tato práce baví.

Jaké je dnes postavení české filatelie v evropském a světovém kontextu?

SČF má letitou tradici v čelném postavení na mezinárodní úrovni. Naše republika je vnímána jako vysoce kulturní země s mnoha vzdělanými lidmi. Naše historické kořeny počínající první republikou mají ve světě dobrý zvuk, stejně jako nadprůměrná kvalita vydávaných známek. Ty sbírá bezpočet sběratelů po celém světě, kteří se tak bezděky stávají našimi vyslanci a propagátory. Nezapomeňme také na řadu našich významných filatelistických osobností.

V Brně proběhne letošní kongres Evropské federace filatelistických svazů FEPA. Co bude mít na programu a co od něj očekáváte?

Brněnský kongres FEPA se bude konat v pátek 13.května 2005 a bude velmi významný pro další činnost FEPA. Na programu má mj. také úpravy stanov, volby nového předsednictva a návrh evropského kandidáta na příštího presidenta FIP, který bude volen v roce 2006. Z této agendy vyplývá mimořádná odpovědnost delegátů kongresu. Výkonný výbor SČF se podrobně zabýval jeho přípravou a nominoval své kandidáty do předsednictva FEPA - MUDr. B. Helma a Mgr. M. Langhammera. Já budu z pověření SČF zastupovat náš svaz coby delegát s právem hlasovacím. Mimo personálních a organizačních záležitosti leží na brněnském kongresu FEPA také tíha odpovědnosti za další strategii a prezentaci evropské filatelie. Evropa zaznamenala v několika uplynulých letech opakovanou ztrátu "bodů" a já jsem osobně přesvědčen, že se jednalo o záležitost dočasnou, neboť Evropa disponuje značným potenciálem filatelistických aktivit, které nám ostatní kontinenty mohou jen tiše závidět.

Přejeme jubilantovi pevné zdraví, dobrou pohodu a mnoho úspěchů ve filatelii i v osobním životě.

Za redakci Filatelie s V. Vaníčkem rozmlouval M. Langhammer. Převzato z časopisu Filatelie č. 4/2005

Mgr. Miroslav Langhammer
 

 

      

 

 

PROFILY:

LADISLAV DVOŘÁČEK - František Beneš
NEDOCEŇOVANÉ ZNÁMKY ČESKOSLOVENSKA - Jan Karásek

LADISLAV FISCHMEISTER - František Beneš
ENRICO STANKO VRÁZ & JOSEF KOŘENSKÝ, Břetislav Janík
FRANCOIS FOURNIER - geniální padělatel ke škodě sběratelů, Břetislav Janík
ARŠÍK "KDE DOMOV MůJ?", Peter Hoffmann, Švédsko
JOSEF HERČÍK A 1. grafická společnost
ONDRÁČEK Miloš, český grafik a rytec
MISTŘI PERA: Pierre MAHÉ & Jean Baptista Phillip Constant MOENS
DÍLA NĚMECKÝCH tvůrců na československých poštovních známkách
LEXIKON českých a slovenských autorů a rytců poštovních známek
KDO JE DĚVČÁTKO Z POŠTOVNÍ ZNÁMKY?, Karel Černý
NĚMECKÉ MĚSTEČKO NA SLOVENSKÉM ARŠÍKU? Gerhard Batz
MISTR JOSEF HERČÍK, IN MEMORIAM
DÍKY, PANE MOENSI
BOHUMIL HEINZ
FILIP DE FERRARI - Pan Filatelista - Pan Ferrari

 


KONTAKT:

Since 17.5.1999
 
Inet since 17.05.1999 
 Last edit: 24.01.2008
 ISSN 1212-8945
 © 1999-2008 BRETISLAV JANIK
 
EDITOR & BOARD / VYDAVATEL & REDAKČNÍ RADA

 

 

NAVRCHOLU.cz