MAIN PAGE /
HLAVNÍ STRANA:

English versionGerman version

       

Japhila ww philatelic e-zine . Japhila filatelistický on line magazín
ON LINE MAGAZÍN O FILATELII A SBĚRATELSTVÍ ...
http://www.japhila.cz/


INFORMACE PRO ZÁKAZNÍKY
ČESKÉ POŠTY

 

Reklama:

Filatelie . Dům filatelie Profil . POFIS

Welcome

Svaz českých filatelistů 

 

  S účinností od 1. 4. 2005 zastává Český telekomunikační úřad (dále jen ČTÚ) funkci poštovního regulačního úřadu (viz § 37 zákona o poštovních službách č. 29/2000 Sb., ve znění zákona č. 95/2005 Sb., úplné znění zveřejněno pod č. 141/2005 Sb.).

Úkolem poštovního regulačního úřadu je zajištění všeobecné dostupnosti kvalitních základních služeb. Základními službami se přitom rozumí nejdůležitější poštovní a zahraniční poštovní služby, které jsou pro veřejnost nezbytné (obyčejné zásilky, doporučené zásilky, balíky, poštovní poukázky).

Účelem regulace je pomoc zákazníkům České pošty, a to ve třech oblastech:

ČTÚ v prvé řadě stanoví, jaké služby bude Česká pošta ve veřejném zájmu povinna poskytovat (jaké služby budou považovány za základní služby). ČTÚ také rozhoduje o podmínkách základních služeb, a to včetně kvalitativních požadavků.

ČTÚ dále dohlíží na způsob, jakým Česká pošta své úkoly plní, a to formou různých kontrolních akcí a šetření.

ČTÚ rovněž pomáhá zákazníkům při řešení jejich sporů s Českou poštou (tato činnost se v některých zemích označuje jako „poštovní ombudsman“). Jde zejména o případy, v nichž jednání zákazníků s Českou poštou nevede k uspokojivému vyřešení záležitosti, nebo o případy, v nichž zákazníkům zůstává pocit újmy na jejich právech. Podle zákona o poštovních službách ČTÚ zaujímá k takovým sporům své odborné stanovisko; jestliže je nespokojenost zákazníků oprávněná, ČTÚ navíc zajistí u České pošty patřičnou nápravu.

Vztahy mezi odesílatelem, adresátem a Českou poštou při poskytování základních služeb upravují (kromě ustanovení zákona o poštovních službách) jednak poštovní podmínky, jednak základní kvalitativní požadavky.

Poštovní podmínky upravují především práva a povinnosti zákazníků a České pošty při poskytování služeb. Poštovní služby jsou poskytovány na základě smlouvy uzavřené mezi odesílatelem a Českou poštou; obsahem smlouvy je ta část poštovních podmínek, kterou si odesílatel z mnoha nabízených možností vybral.

Základní kvalitativní požadavky uplatňované vůči České poště se týkají například hustoty obslužných míst, otevírací doby provozoven, způsobu dodávání adresátům, rychlosti přepravy, vyřizování reklamací aj.

Zákon o poštovních službách, poštovní podmínky a základní kvalitativní požadavky jsou komukoliv k dispozici v každé provozovně České pošty. Protože jde o značně rozsáhlé dokumenty, každý zájemce se může obrátit se žádostí o příslušné informace, se žádostí o bližší vysvětlení apod. také na ČTÚ, odbor regulace poštovních služeb.

Podněty týkající se činnosti České pošty, žádosti o informace aj. je možno předat osobně nebo zaslat písemně na adresu:

Český telekomunikační úřad
se sídlem Sokolovská 190, Praha 9
poštovní adresa:
Poštovní přihrádka 02
225 02 Praha 025

Telefon.: 224 004 111
Fax: 224 004 830

Elektronická adresa: podatelna@ctu.cz

Internet: http://www.ctu.cz

Ing. Eduard Prandstetter
ředitel odboru regulace poštovních služeb
Český telekomunikační úřad

 

      

 

 

PROFILY:

LADISLAV DVOŘÁČEK - František Beneš
NEDOCEŇOVANÉ ZNÁMKY ČESKOSLOVENSKA - Jan Karásek

LADISLAV FISCHMEISTER - František Beneš
ENRICO STANKO VRÁZ & JOSEF KOŘENSKÝ, Břetislav Janík
FRANCOIS FOURNIER - geniální padělatel ke škodě sběratelů, Břetislav Janík
ARŠÍK "KDE DOMOV MůJ?", Peter Hoffmann, Švédsko
JOSEF HERČÍK A 1. grafická společnost
ONDRÁČEK Miloš, český grafik a rytec
MISTŘI PERA: Pierre MAHÉ & Jean Baptista Phillip Constant MOENS
DÍLA NĚMECKÝCH tvůrců na československých poštovních známkách
LEXIKON českých a slovenských autorů a rytců poštovních známek
KDO JE DĚVČÁTKO Z POŠTOVNÍ ZNÁMKY?, Karel Černý
NĚMECKÉ MĚSTEČKO NA SLOVENSKÉM ARŠÍKU? Gerhard Batz
MISTR JOSEF HERČÍK, IN MEMORIAM
DÍKY, PANE MOENSI
BOHUMIL HEINZ
FILIP DE FERRARI - Pan Filatelista - Pan Ferrari

 


KONTAKT:

Since 17.5.1999
 
Inet since 17.05.1999 
 Last edit: 24.01.2008
 ISSN 1212-8945
 © 1999-2008 BRETISLAV JANIK
 
EDITOR & BOARD / VYDAVATEL & REDAKČNÍ RADA

 

 

NAVRCHOLU.cz