MAIN PAGE /
HLAVNÍ STRANA:

English versionGerman version

       

Japhila ww philatelic e-zine . Japhila filatelistický on line magazín
ON LINE MAGAZÍN O FILATELII A SBĚRATELSTVÍ ...
http://www.japhila.cz/


PODMÍNKY PRO PROVOZOVÁNÍ
POŠTOVNÍCH SLUŽEB

 

Reklama:

Filatelie . Dům filatelie Profil . POFIS

Welcome

Svaz českých filatelistů 

 

  Základní normou je zákon o poštovních službách č. 29/2000 Sb., ve znění zákona č. 517/2002 Sb., zákona č. 225/2003 Sb. a zákona č. 95/2005 Sb. (úplné znění vyhlášeno pod č. 141/2005 Sb.).
S účinností od 1. 4. 2005 je provozování poštovních služeb a zahraničních poštovních služeb samostatnou volnou živností (viz nařízení vlády č. 100/2005 Sb.). "Zahraniční poštovní službou" se přitom podle zákona o poštovních službách rozumí služba, jejímž účelem je dodání v České republice, která se od běžné poštovní služby liší pouze tím, že její poskytnutí bylo sjednáno v zahraničí.

Možnost podnikání je omezena tím, že některé poštovní služby smí poskytovat výhradně jen jediný provozovatel - ten, který zajišťuje dostupnost nejdůležitějších poštovních služeb na celém území ČR (v současnosti je takovým provozovatelem Česká pošta, s.p.).

Výše uvedený monopol se vztahuje jen na vnitrostátní poštovní zásilky obsahující písemnosti, a to jen tehdy, jestliže je hmotnost poštovní zásilky nižší než do 100 g a současně cena nižší než 19 Kč (viz nařízení vlády č. 305/2003 Sb.). Monopol se tedy nevztahuje na zásilky s hmotností alespoň 100 g, nebo na služby s cenou nejméně 19 Kč, a to i tehdy, jsou-li obsahem poštovních zásilek písemné zprávy. Monopol se nevztahuje ani na jakékoliv poštovní zásilky do zahraničí nebo ze zahraničí.

Další podrobnosti vyplývají ze zákona o poštovních službách.

Podněty týkající se činnosti České pošty, žádosti o informace aj. je možno předat osobně nebo zaslat písemně na adresu:

Český telekomunikační úřad
se sídlem Sokolovská 190, Praha 9
poštovní adresa:
Poštovní přihrádka 02
225 02 Praha 025

Telefon.: 224 004 111
Fax: 224 004 830

Elektronická adresa: podatelna@ctu.cz

Internet: http://www.ctu.cz

Ing. Eduard Prandstetter
ředitel odboru regulace poštovních služeb
Český telekomunikační úřad

 

      

 

 

PROFILY:

LADISLAV DVOŘÁČEK - František Beneš
NEDOCEŇOVANÉ ZNÁMKY ČESKOSLOVENSKA - Jan Karásek

LADISLAV FISCHMEISTER - František Beneš
ENRICO STANKO VRÁZ & JOSEF KOŘENSKÝ, Břetislav Janík
FRANCOIS FOURNIER - geniální padělatel ke škodě sběratelů, Břetislav Janík
ARŠÍK "KDE DOMOV MůJ?", Peter Hoffmann, Švédsko
JOSEF HERČÍK A 1. grafická společnost
ONDRÁČEK Miloš, český grafik a rytec
MISTŘI PERA: Pierre MAHÉ & Jean Baptista Phillip Constant MOENS
DÍLA NĚMECKÝCH tvůrců na československých poštovních známkách
LEXIKON českých a slovenských autorů a rytců poštovních známek
KDO JE DĚVČÁTKO Z POŠTOVNÍ ZNÁMKY?, Karel Černý
NĚMECKÉ MĚSTEČKO NA SLOVENSKÉM ARŠÍKU? Gerhard Batz
MISTR JOSEF HERČÍK, IN MEMORIAM
DÍKY, PANE MOENSI
BOHUMIL HEINZ
FILIP DE FERRARI - Pan Filatelista - Pan Ferrari

 


KONTAKT:

Since 17.5.1999
 
Inet since 17.05.1999 
 Last edit: 24.01.2008
 ISSN 1212-8945
 © 1999-2008 BRETISLAV JANIK
 
EDITOR & BOARD / VYDAVATEL & REDAKČNÍ RADA

 

 

NAVRCHOLU.cz