MAIN PAGE /
HLAVNÍ STRANA:

English versionGerman version

       

Japhila ww philatelic e-zine . Japhila filatelistický on line magazín
ON LINE MAGAZÍN O FILATELII A SBĚRATELSTVÍ ...
http://www.japhila.cz/


I POŠTOVSKÝ PANÁČEK CHYBUJE

 

Reklama:

Filatelie . Dům filatelie Profil . POFIS

Welcome

Svaz českých filatelistů 

 

  Dohadujete se s vedoucí pošty pevně přesvědčení o tom, že právo je na vaší straně. Úřednice ale vinu odmítá. Kam se obrátíte, když vaše zásilka nedojde nebo vám předají poničený balík? Jaká máte práva a kdy se náhrady škody prostě nedovoláte? Zástupce Českého telekomunikačního úřadu (ČTÚ) a zástupce České pošty reagovali na několik problémů, které mohou při využívání poštovních služeb nastat.

Příklad č. 1: Otevřený balík ze zahraničí

Nedávno jsem si na poště vyzvedla balík od známého ze Švýcarska. Zásilka ale nesla evidentní známky toho, že se ji někdo pokoušel otevřít; byla potištěná různými nápisy celních služeb apod. Protože to byl už několikátý balík, který mi přišel v takovém stavu, rozhodla jsem si promluvit s vedoucí pošty. Ta mně vyzvala, abych balík v její přítomnosti otevřela a zjistila, zda v něm něco chybí. Nemohla jsem samozřejmě vědět, co všechno má balík obsahovat. Musela bych zavolat do Švýcarska, ale bylo mi řečeno, že jakmile poštu opustím, nemohu už zásilku reklamovat. Není mi jasné, proč bych měla pokaždé dopředu vědět, co v balíku je, a teprve na základě toho jej reklamovat.

Odpověď Ladislava Vančury (LV), mluvčího České pošty: Vedoucí podala nepřesné informace, obsah lze totiž reklamovat buď hned při dodání zásilky, nebo do dvou dnů, přičemž reklamující musí předložit poštovní zásilku v tom stavu, v jakém byla dodána, nebo, není-li to možné, tento stav hodnověrně doložit.

Eduard Prandstetter (EP), ředitel odboru regulace poštovních služeb ČTÚ problém dále rozvinul: Zda je obsah balíku ze Švýcarska kompletní, to lze posoudit v první řadě podle jeho hmotnosti, která byla zjištěna při podání ve Švýcarsku. Odesílatelé navíc zpravidla uvádějí do celních dokladů, které jsou připojeny k poštovní zásilce, bližší popis obsahu. Vznikne-li nějaká nejasnost ohledně obsahu, lze tedy vycházet i z těchto údajů.

Pokud se domníváte, že obsah poštovní zásilky není úplný, můžete požadovat u příslušné pošty sepsání zápisu, kde se uvedou všechny podstatné informace týkající se zjištěného stavu poštovní zásilky. Jednu kopii tohoto zápisu si ponechá Česká pošta, aby mohla reklamaci blíže přešetřit. Sepsání zápisu byste měla ve vlastním zájmu požadovat už ve chvíli, kdy poštovní zásilku přebíráte. Pokud je reklamace uplatněna po uplynutí více než dvou pracovních dnů a závada byla přitom patrná již při dodání, nemá Česká pošta povinnost dodatečnou reklamaci přijmout. Další problém je, že v takovém případě již není zcela průkazné, jaký byl stav v okamžiku, kdy poštovní zásilku adresát od pošty převzal. Chybí-li část zásilky, máte právo na náhradu škody (ovšem jen v rámci limitu, který byl sjednán mezi odesílatelem a švýcarskou poštou). Nárok uplatňujte u České pošty.

Příklad č. 2: "Křehká" zásilka byla doručena rozbitá

Zásilka, která byla označena jako křehká a byl za ní tedy zaplacen příplatek za opatrné zacházení, mi byla doručena rozbitá. Poničenou zásilku jsem reklamovala, ale reklamace byla zamítnuta. Má na to pošta právo?

EP: Aby byla Česká pošta oprávněna výplatu požadované náhrady škody odmítnout, musela by prokázat, že nastal některý z případů, kdy je podle zákona o poštovních službách své odpovědnosti zproštěna. V dané situaci přichází v úvahu možnost, že by škodu zavinil odesílatel, a to tím, že balík nevhodně zabalil. Otázka, zda balík byl či nebyl podán jako křehký, je druhotná - rozdíl je jen v tom, že s křehkým balíkem musí Česká pošta zacházet se zvláštní opatrností tak, aby bylo omezeno nebezpečí poškození v důsledku běžných manipulací s ním. Podání balíku jako křehký tedy odesílatele nezbavuje povinnosti obsah řádně zabalit.

LV: Vnější i vnitřní obal musí odpovídat charakteru zásilky a ochránit její obsah při pádu zásilky z výšky 120 cm. Pokud tyto požadavky nesplňuje, může pošta reklamaci zásilky uznat za neoprávněnou.

Příklad č. 3: Bezdůvodně vrácená pošta

Odeslala jsem letecky balík do Anglie. Nedošel. Po čtrnácti dnech jsem se ptala, kdy balík dorazí, a bylo mi sděleno, že reklamaci smím podat až po měsíci. Poté mi vedoucí pošty potvrdila, že je zahájeno poptávací řízení. Po nějaké době mi balík vrátili s tím, že přišel zpět z Anglie bez udání důvodu. Já jsem si ale ověřovala, že adresa byla správná. Chtěla jsem vrátit poštovné ve výši několika set korun, ale vedoucí pošty mi oznámila, že Česká pošta není na vině, neboť balík deslala. Je to skutečně tak, nebo mám právo žádat vrácení peněz?

EP: Pokud někdo zasílá balík do Velké Británie, uzavírá s Českou poštou smlouvu o tom, že v této zemi zajistí jeho dodání. Právní zodpovědnost za řádné splnění odesílatelem požadované a zaplacené poštovní služby má tedy vždy Česká pošta. Po věcné stránce zajišťuje ovšem tuto činnost její zahraniční partner - britská pošta. Pokud by se britská pošta dopustila nějaké chyby, máte právo, aby vám Česká pošta vrátila zpět zaplacenou cenu.

To, že adresa byla napsána správně, ještě automaticky nezaručuje, že poštovní zásilka bude dodána adresátovi - například proto, že adresát může být v době pokusu o dodání na uvedené adrese nepřítomen. Vždy je tedy zapotřebí, aby celou záležitost přešetřil ten, kdo měl dodání zajistit - britská pošta. Reklamovat dodání poštovní zásilky můžete v zásadě kdykoliv; pokud je však reklamace uplatněna příliš brzo po podání, může dojít k tomu, že bude zbytečně reklamována poštovní zásilka, která mezitím bude řádně dodána. Lhůta reklamace do zahraničí může být o dost delší než je 15 dnů, které jinak platí pro vyřízení reklamace Českou poštou v případě vnitrostátních poštovních zásilek.

LV: Chyba je na straně britské pošty, která měla povinnost udat důvod vrácení zásilky.

Příklad č. 4: Peníze vybrané na falešnou občanku

Peníze, které mi byly poukázány poštou, vybral neznámý pachatel na falešný občanský průkaz a v jiné pobočce, než ke které normálně přísluším. Když jsem se dožadovala uhrazení škody, byla jsem poštou odkázána na policii - pošta prý toto neřeší. Jak mám peníze získat zpět?

EP: Vydání poukázané částky neoprávněné, cizí osobě je interním problémem České pošty. Za jakých okolností k tomu došlo, zda byl či nebyl předložen falešný občanský průkaz a zda Česká pošta mohla nebo nemohla padělek odhalit, to se práv adresáta a odesílatele nijak nedotýká. Ať už se stalo v tomto směru cokoliv, právo adresáta na řádnou výplatu resp. právo odesílatele na vrácení trvá. Řešit věc s policií musí sama Česká pošta.

Svůj nárok můžete vy coby adresát nebo odesílatel uplatňovat soudní žalobou proti České poště. Pokud ho uplatňuje adresát, je nezbytné podat žalobu nejpozději do jednoho roku od podání; odesílatel má ovšem na svou žalobu deset let. Právní poměry v této oblasti jsou však dosti složité. Doporučoval bych vám se obrátit na ČTÚ, kterému zákon ukládá vydat k případu své oficiální stanovisko. V něm Českou poštu vyzve, aby respektovala své právní povinnosti. Pokud tak neučiní, ČTÚ jí uloží pokutu. Jestliže ani to nepřiměje Českou poštu ke správnému jednání, poškozeným přece jen nezbude, než se obrátit na soud se soudní žalobou. Stanovisko lze potom použít k tomu, aby byla soudní žaloba formulována správně a jeho obsahem lze případně argumentovat i v průběhu soudního řízení.

LV: Česká pošta a její zaměstnanci nejsou oprávněni posuzovat pravost průkazů totožnosti a ani k tomu nejsou kvalifikováni. Ale pokud je falzifikát očividně nezdařilý, pak to samozřejmě poznají.

***

Rady a tipy

* Pokud se nemůžete domoci svých práv na poště, můžete se obrátit na Český telekomunikační úřad (viz http://www.ctu.cz)

* Pro legislativní úpravu poštovních služeb si vyhledejte zákon č. 29/2000 Sb. O poštovních službách, o reklamacích a konkrétnějších právech a povinnostech pošty i zákazníků se informujte v Poštovních podmínkách - jsou k nahlédnutí v pobočkách pošty i na webových stránkách ČTÚ.

* S reklamací se neunáhlujte! Pokud totiž Česká pošta reklamaci vyhodnotí jako neoprávněnou, tzn. že chyba nebyla na její straně, zaplatíte 50 korun.

* Reklamovat je možné pouze zásilky, ke kterým máte podací lístek - tedy doporučené zásilky, balíky apod. Pošta má na vyřízení reklamace standardně 15 dní a o výsledku budete písemně informováni.

* Pečlivě zabalte křehké věci! Nepočítejte s tím, že příplatek za "křehkou" zásilku ji od rozbití zachrání.

LADA KIČMEROVÁ, Lidové noviny (další informace) 16.6.2006
 

 

      

 

 

PROFILY:

LADISLAV DVOŘÁČEK - František Beneš
NEDOCEŇOVANÉ ZNÁMKY ČESKOSLOVENSKA - Jan Karásek

LADISLAV FISCHMEISTER - František Beneš
ENRICO STANKO VRÁZ & JOSEF KOŘENSKÝ, Břetislav Janík
FRANCOIS FOURNIER - geniální padělatel ke škodě sběratelů, Břetislav Janík
ARŠÍK "KDE DOMOV MůJ?", Peter Hoffmann, Švédsko
JOSEF HERČÍK A 1. grafická společnost
ONDRÁČEK Miloš, český grafik a rytec
MISTŘI PERA: Pierre MAHÉ & Jean Baptista Phillip Constant MOENS
DÍLA NĚMECKÝCH tvůrců na československých poštovních známkách
LEXIKON českých a slovenských autorů a rytců poštovních známek
KDO JE DĚVČÁTKO Z POŠTOVNÍ ZNÁMKY?, Karel Černý
NĚMECKÉ MĚSTEČKO NA SLOVENSKÉM ARŠÍKU? Gerhard Batz
MISTR JOSEF HERČÍK, IN MEMORIAM
DÍKY, PANE MOENSI
BOHUMIL HEINZ
FILIP DE FERRARI - Pan Filatelista - Pan Ferrari

 


KONTAKT:

Since 17.5.1999
 
Inet since 17.05.1999 
 Last edit: 24.01.2008
 ISSN 1212-8945
 © 1999-2008 BRETISLAV JANIK
 
EDITOR & BOARD / VYDAVATEL & REDAKČNÍ RADA

 

 

NAVRCHOLU.cz