MAIN PAGE /
HLAVNÍ STRANA:


English versionGerman version

       

Japhila ww philatelic e-zine . Japhila filatelistický on line magazín
ON LINE MAGAZÍN O FILATELII A SBĚRATELSTVÍ ...
http://www.japhila.cz/


JILEMNICE - LYŽOVÁNÍ A FILATELIE

 

Reklama:

Filatelie . Dům filatelie Profil . POFIS

Svaz českých filatelistů 

 

   V roce 2003 oslavilo organizované lyžování v Čechách své sté výročí. Jedním ze tří zakládajících lyžařských klubů „Svazu českých lyžníků“ byl Český krkonošský spolek Ski Jilemnice, který zahájil svoji činnost v sezóně 1903-1904.

Dne 21.5.2004 proběhne v Jilemnici vyhlášení nejlepšího lyžaře ČR sezóny 2003-2004, tzv. „Krále bílé stopy“. V Jilemnici by se měla sejít kompletní špička českého lyžování, ať už jde o závodníky, trenéry či funkcionáře.

Agilní KF 05-41 v Jilemnici obě dvě tyto události připomene jednak uspořádáním filatelistické výstavky v Krkonošském muzeu v Jilemnici, jejímž základem bude známý a mnohokrát oceněný exponát člena KF Jiřího Honců „Lyžování – sport miliónů“, jednak zhotovením přítisku na dopisnici se známkou 6.50 Kč s textem „“110. sezóna Českého krkonošského spolku Ski Jilemnice“ a vyobrazením dobové fotografie Hynka Bedrníka, vítěze prvního mistrovství Krkonoš v jízdě na lyžích konaného 16.2.1896 na trati Žalý-Jilemnice. Česká pošta s.p. obvod Jičín bude v přízemí Krkonošského muzea v Jilemnici dne 21.05.2004 používat příležitostné razítko s textem stejným jako je text na dopisnici, doplněným o jméno osoby na razítku vyobrazené, tedy Jana Nepomuka Františka hraběte Harracha. Pošta Jilemnice pak bude ve dnech 21.-28.05.2004 používat příležitostný APOST s textem  Jilemnice, 110let SKI.

Jan Nepomuk František hrabě Harrach (1828 – 1909) se zasloužil o to, že do Čech byly koncem roku 1892 objednány a následně dovezeny z Norska a z Vídně první dva páry lyží. Lyže nejprve vyzkoušeli lesní dělníci a v podstatě současně s praktickým využitím lyží se začalo rozvíjet i lyžování sportovní. Logickým následkem rozšíření lyžování byla domácí výroba lyží a jejich doplňků. To jsou počátky lyžování v Čechách.....

Portrét Jana Nepomuka Františka hraběte Harracha vytvořil známý český malíř František Ženíšek (1849 – 1916), originál tohoto obrazu se nachází ve sbírkách Národního technického muzea v Praze. Jilemnickému muzeu bylo přislíbeno, že NTM originál obrazu do Jilemnice zapůjčí, a to právě v květnu 2004 u příležitosti výše uvedených událostí. Na své si tak přijdou i příznivci umění.

Veškeré filatelistické materiály je možno objednat u předsedy KF 05-41 Jilemnice na adrese Mgr. Slavomil Strnad, Jižní 466/20, P.O. Box 55, 513 01 Semily. Cena dopisnice neupotřebené je 25.- Kč, cena dopisnice s příležitostným razítkem 30.- Kč. U každé objednávky dopisnic s příležitostným razítkem je nutno uvést, zda dopisnice mají být zaslány v obálce, nebo přímo prošlé poštou, zda objednatel má zájem, aby dopisnice byly opatřeny i příležitostným APOSTem a to buď obyčejně (33.- Kč) nebo doporučeně (45.- Kč). Náklad dopisnice s přítiskem zhotoveným Českou poštou -  Postfilou – DOS Praha je jen 1000 ks a z tohoto počtu je třetina nákladu předobjednána. Na vyhlášení „Krále bílé stopy“ bylo do Jilemnice pozváno přibližně 600 hostů, takže lze předpokládat, že dopisnice bude ihned vyprodána.

Mgr. Slavomil Strnad, za KF 05-41 Jilemnice
 

  

      

 

 

PROFILY:

LADISLAV DVOŘÁČEK - František Beneš
NEDOCEŇOVANÉ ZNÁMKY ČESKOSLOVENSKA - Jan Karásek

LADISLAV FISCHMEISTER - František Beneš
ENRICO STANKO VRÁZ & JOSEF KOŘENSKÝ, Břetislav Janík
FRANCOIS FOURNIER - geniální padělatel ke škodě sběratelů, Břetislav Janík
ARŠÍK "KDE DOMOV MůJ?", Peter Hoffmann, Švédsko
JOSEF HERČÍK A 1. grafická společnost
ONDRÁČEK Miloš, český grafik a rytec
MISTŘI PERA: Pierre MAHÉ & Jean Baptista Phillip Constant MOENS
DÍLA NĚMECKÝCH tvůrců na československých poštovních známkách
LEXIKON českých a slovenských autorů a rytců poštovních známek
KDO JE DĚVČÁTKO Z POŠTOVNÍ ZNÁMKY?, Karel Černý
NĚMECKÉ MĚSTEČKO NA SLOVENSKÉM ARŠÍKU? Gerhard Batz
MISTR JOSEF HERČÍK, IN MEMORIAM
DÍKY, PANE MOENSI
BOHUMIL HEINZ
FILIP DE FERRARI - Pan Filatelista - Pan Ferrari

 


KONTAKT:

Since 17.5.1999
Inet since 17.05.1999 
Last edit: 24.05.2004
ISSN 1212-8945
© 1999-2004 BRETISLAV JANIK
EDITOR & BOARD / VYDAVATEL & REDAKČNÍ RADA

 

 

NAVRCHOLU.cz