MAIN PAGE /
HLAVNÍ STRANA:


English versionGerman version

       

Japhila ww philatelic e-zine . Japhila filatelistický on line magazín
ON LINE MAGAZÍN O FILATELII A SBĚRATELSTVÍ ...
http://www.japhila.cz/


MEDZINÁRODNÉ ZBERATEĽSKÉ STRETNUTIE
V ŽILINE

 

Reklama:

Filatelie . Dům filatelie Profil . POFIS

Svaz českých filatelistů 

 

   Zberateľov  p o z ý v a m e  na Medzinárodne zberateľské stretnutie spojené s XVII. Aukciou filatelistických známok, celistvosti a pohľadníc.

Poriadateľ: TEMAFILA a PAMEL-ARTÉS a.s. Žilina

Dňa: 16. máj 2004

Miesto konania: INGEO a.s., Bytčická 16 Žilina

Začiatok zberateľského stretnutia je od 7,00 - 13,00 hod.

Počas stretnutia bude prebiehať a u k c i a  od 8,30 hod - 13,00 hod.

Prehliadka aukčných položiek bude v predajni TEMAFILA, Hviezdoslavova 16, Žilina od 10. - 15. 5. 12004 od 9,00 - 17,00 hod. a pred aukciou priamo v sále od 7,00 - 8,30 hod.

Draží sa priamo v sále, písomnou alebo elektronickou poštou. Vážnym záujemcom o aukciu pošleme katalóg za symbolickú cenu 30.- Sk.

Kontakt: tel. 041/ 5 626 597, 5 624 958, e - mail:  temafila1@stonline.sk

Tešíme sa na spoločné stretnutie a dúfame, že prispejeme k obohateniu a doplneniu Vašich zbierok.

V  XVII. aukcii sme pripravili pre zberateľov 1 250 zaujímavých položiek v 16-tich kategóriach.

1/  380 ks historických pohľadníc od najstarších litografii z r. 1897-1950 - miestopis Slovenska. Žánrové pohľadnice - 20 položiek a 35 položiek miestopis ČR, 15 položiek - Poľsko, 40 zaujímavých pohľadníc z celého sveta napr. Z Belgického Konga, Tahiti apod.

2/   Celistvosti poľných pôšt a obsadených území. Celkom 40 položiek prevažne korešpondencia zo zajateckých táborov a pohybu armád za 1.svetovej vojny.

3/   V poštovej histórii - 40 položiek dokumentujúcich poštovú prepravu na územi Rak. Uhorska od predznámkového obdobia. Najstarší list je z r. 1836.

4/    Celistvosti - Rakúsko – Uhorsko. 50 položiek poštových dokumentov známkového obdobia r. 1860 - 1918. Za zmienku stojí dokumentácia poštových pečiatok cca 200 rôznych poštových úradov z územia Slovenska.

5/    Celistvosti ČSR I - 45 položiek, rôznych zaujímavých dokumentov poštovej prepravy z r. 1918 - 1939

6/    Známky ČSR I  - 55 položiek, medzi najzaujímavejšie patria aršíky "Kde domov múj" vyvolávacia cena 19 000.- Sk.

7/    Známky SŠ 1939 - 45 - 30 položiek rôznych zaujímavosti, odchýlok, nevydaných známok apod.

8/   Celistvosti SŠ - 40 položiek rôznych zaujímavosti poštovej prepravy z tohoto pohnutého obdobia. Listy väčšinou do zahraničia s rôznymi cenzúrami a pod.

9/   Známky a celistvosti z Protektorátu Čechy a Morava - 20 položiek

10/  Známky ČSR II  r. 1945 - 1992 - 60 položiek, rôzne zaujímavosti a odchýlky, tlačové listy a iné

11/ Celistvosti ČSR II - 90 položiek zaujímavých dokumentov poštovej prepravy z toho obdobia.

12/  Známky - celý svet - 170 zaujímavých položiek napr. prvé zn. Grónska, aj zn. č. 5 za vyvolávaciu cenu 7 200.- Sk.

13/  Celistvosti - celý svet - 20 položiek z nich vyberáme: výstrižok z novín r. 1859 s Rakúskou známkou č. 17 za 4 500.- Sk a iné.

14/  Známky a celistvosti - Slovenská republika a Česká republika - 32 položiek už novodobej filatélie.

15/  Zbierky a partie - 8 položiek, napr. špecializovaná zbierka ČSR I zn.Hradčany vyvolávacia cena 4 500.- Sk.

16/  Ostatné zaujímavosti - 40 položiek napr. grafické listy návrhov na známky od akademických maliarov a rytcov Jindru, Schmidta, J. Herčíka, ale aj akad. maliara M. Čapku zo Žiliny. Ďalej plagát, ktorý navrhol akad. maliar Ľ. Fulla k národopisnej výstave r. 1938. Ďalej rôzne historické noviny, úradné kolkované listiny, faktúry a iné historické formuláre z rokov  1857 - 1945.

FRANEK KAROL
poriadateľ
 

 

      

 

 

PROFILY:

LADISLAV DVOŘÁČEK - František Beneš
NEDOCEŇOVANÉ ZNÁMKY ČESKOSLOVENSKA - Jan Karásek

LADISLAV FISCHMEISTER - František Beneš
ENRICO STANKO VRÁZ & JOSEF KOŘENSKÝ, Břetislav Janík
FRANCOIS FOURNIER - geniální padělatel ke škodě sběratelů, Břetislav Janík
ARŠÍK "KDE DOMOV MůJ?", Peter Hoffmann, Švédsko
JOSEF HERČÍK A 1. grafická společnost
ONDRÁČEK Miloš, český grafik a rytec
MISTŘI PERA: Pierre MAHÉ & Jean Baptista Phillip Constant MOENS
DÍLA NĚMECKÝCH tvůrců na československých poštovních známkách
LEXIKON českých a slovenských autorů a rytců poštovních známek
KDO JE DĚVČÁTKO Z POŠTOVNÍ ZNÁMKY?, Karel Černý
NĚMECKÉ MĚSTEČKO NA SLOVENSKÉM ARŠÍKU? Gerhard Batz
MISTR JOSEF HERČÍK, IN MEMORIAM
DÍKY, PANE MOENSI
BOHUMIL HEINZ
FILIP DE FERRARI - Pan Filatelista - Pan Ferrari

 


KONTAKT:

Since 17.5.1999
Inet since 17.05.1999 
Last edit: 24.05.2004
ISSN 1212-8945
© 1999-2004 BRETISLAV JANIK
EDITOR & BOARD / VYDAVATEL & REDAKČNÍ RADA

 

 

NAVRCHOLU.cz