MAIN PAGE /
HLAVNÍ STRANA:


English versionGerman version

       

Japhila ww philatelic e-zine . Japhila filatelistický on line magazín
ON LINE MAGAZÍN O FILATELII A SBĚRATELSTVÍ ...
http://www.japhila.cz/


BRNO 2005

 

Reklama:

Filatelie . Dům filatelie Profil . POFIS

Svaz českých filatelistů  

 

   Ve dnech 10. - 15. května 2005 se uskuteční "Evropská výstava poštovních známek BRNO 2005" pod patronátem Federace evropských filatelistických svazů FEPA a s uznáním Mezinárodní filatelistické federace FIP.

Její uspořádání reaguje na významná evropská výročí, jakým je 200. výročí napoleonské bitvy "Tří císařů", dále pak 60. výročí ukončení II. světové války a v neposlední řadě výročí vzniku Organizace spojených národů.

Výstava umožní vystavit kvalitní exponáty vystavovatelů z celé Evropy a představí je veřejnosti. Výstava bude dbát i na prezentaci špičkových exponátů Československa a České republiky. Na výstavě budou vystaveny i exponáty ve dvou moderních soutěžních třídách: jednorámové exponáty a exponáty otevřené třídy.

Pořadatelem výstavy je Svaz českých filatelistů spolu s Českou poštou. Organizací byl za SČF pověřen Klub filatelistů Alfonse Muchy 06-22 v Brně. Spolupracujícími organizacemi jsou rovněž Veletrhy Brno, a.s., Kongresové centrum Brno, a.s., Kulturní a informační centrum města Brna a další organizace. Výstava se bude konat na brněnském výstavišti.

Oficiální kontakty na výstavu jsou:
Poštovní adresa: Evropská výstava poštovních známek Brno 2005, Organizační výbor a sekretariát výstavy, P.O.Box 3, 601 03 Brno 1
Internetové stránky: http://home.tiscali.cz/brno2005/
E-mailové adresy vybraných odborů organizačního výboru:
filatelistický odbor: okacz@mosilana.cz - RNDr. Zdeněk Okáč;
propagační odbor: jpuncochar@fides.cz - Ing. Jaroslav Punčochář;
zahraniční odbor: vladimirsvehla@volny.cz - Ing. Vladimír Švehla.

Podmínky účasti pro vystavovatele jsou obsaženy ve Výstavních propozicích IREX. Na výstavu mohou být přijaty exponáty mající příslušnou kvalifikaci. Vystavení exponátů v nesoutěžních třídách je v pravomoci organizačního výboru výstavy. Vystavovatelé z České republiky musí zaslat přihlášky národnímu komisaři nejpozději do 30.6.2004.

Národním komisařem pro ČR je RNDr. Zdeněk Okáč, Slámova 39, 618 00 Brno, telefony: 548 531 559, 548 136 123, e-mailová adresa: okacz@mosilana.cz

Gestorem výstavy za SČF je Ing. Vít Vaníček.

Organizační zajištění výstavy a řadu technických úkolů bude plnit firma Kongresové centrum Brno, a.s., rovněž v oblasti zajištění nejrůznějších obchodních aktivit. Například jde o pronájmy prodejních míst a stánků pro prodejce v prostorách poblíž výstavních expozic. V této souvislosti uvádíme příslušné kontakty:

Poštovní adresa: Kongresové centrum Brno, a.s., Ing. Eliška Ondráčková, Výstaviště 1, 647 00 Brno.
Telefon: 541 158 612, Fax: 543 211 221
E-mail: ondrackova@kcbrno.cz

U jednatele Klubu filatelistů 00-15 je stále k dispozici jeden kompletní výtisk přihlášky vystavovatele, včetně pokynů k vyplnění přihlášky. Současně máme k dispozici formulář přihlášky k účasti vystavovatele, resp. zájemce o prodejní plochu či stánek, včetně přehledu typů stánků (nabídková dokumentace).

Ing. Pravoslav Kukačka
jednatel Klubu filatelistů 00-15

 

      

 

 

PROFILY:

LADISLAV DVOŘÁČEK - František Beneš
NEDOCEŇOVANÉ ZNÁMKY ČESKOSLOVENSKA - Jan Karásek

LADISLAV FISCHMEISTER - František Beneš
ENRICO STANKO VRÁZ & JOSEF KOŘENSKÝ, Břetislav Janík
FRANCOIS FOURNIER - geniální padělatel ke škodě sběratelů, Břetislav Janík
ARŠÍK "KDE DOMOV MůJ?", Peter Hoffmann, Švédsko
JOSEF HERČÍK A 1. grafická společnost
ONDRÁČEK Miloš, český grafik a rytec
MISTŘI PERA: Pierre MAHÉ & Jean Baptista Phillip Constant MOENS
DÍLA NĚMECKÝCH tvůrců na československých poštovních známkách
LEXIKON českých a slovenských autorů a rytců poštovních známek
KDO JE DĚVČÁTKO Z POŠTOVNÍ ZNÁMKY?, Karel Černý
NĚMECKÉ MĚSTEČKO NA SLOVENSKÉM ARŠÍKU? Gerhard Batz
MISTR JOSEF HERČÍK, IN MEMORIAM
DÍKY, PANE MOENSI
BOHUMIL HEINZ
FILIP DE FERRARI - Pan Filatelista - Pan Ferrari

 


KONTAKT:

Since 17.5.1999
Inet since 17.05.1999 
Last edit: 24.05.2004
ISSN 1212-8945
© 1999-2004 BRETISLAV JANIK
EDITOR & BOARD / VYDAVATEL & REDAKČNÍ RADA
 

 

 

NAVRCHOLU.cz