MAIN PAGE /
HLAVNÍ STRANA:


English versionGerman version

       

Japhila ww philatelic e-zine . Japhila filatelistický on line magazín
ON LINE MAGAZÍN O FILATELII A SBĚRATELSTVÍ ...
http://www.japhila.cz/


PLATFORMA CD-ROM ?

 

Reklama:

Filatelie . Dům filatelie Profil . POFIS

Svaz českých filatelistů 

 

   Úvod:

Nejprve bychom touto cestou chtěli poděkovat časopisu Merkur Revue a panu šéfredaktorovi, za to, že nám umožňuje prezentaci našich CD–ROM titulů tímto způsobem. 

Nebylo vůbec jednoduché sestavit tento článek tak, aby vystihoval přesně vše co naše CD–ROM dokáží – doufáme, že tento článek Vám osvětlí a pomůže při případném rozhodování při koupi našich titulů.

Naše CD–ROM katalogy nechtějí konkurovat svým obsahem , ani formou obsahu katalogům tištěným. Zatím byly vždy bohužel chápány jako konkurence. Naším přáním je, aby se staly v budoucnu součástí knižní produkce, tak jako tomu je například v Německu, kde vydavatelství Schwaneberger Verlag GMBH vydává katalogy MICHEL tištěné a současně produkuje katalogy na nosičích CD–ROM. Sběratel tak dostává do ruky veškerý komfort dnešní doby. Tímto jsme oslovili vydavatelství Merkur Revue, které jako jediné reflektovalo na naší nabídku spolupráce, myslíme si, že se jim tato spolupráce s námi vyplatí. Vše ale ukáže čas a zájem Vás – potencionálních zákazníků.

Popis vývoje, přípravy a výroby :

Při výrobě programu dbáme na kvalitu materiálu. Jedná se především o známky jako takové – ty potřebujeme a používáme výhradně svěží. Je to kvůli tomu, že při zobrazení známek v počítači by byl obraz známek překryt razítkem a to nebudí dobrý dojem – v katalozích jsou známky též výhradně použity svěží. Známky skenujeme ve dvojím rozlišení a barvě – přesnými parametry Vás nehodlám zatěžovat. Je to proto, že v základním náhledu, kdy je známka zobrazena spolu se známkami dalšími není nutné, aby vynikly detaily. Detaily se zviditelní až při kliknutí na známku v tabulce s popisem.

Informace pro známky čerpáme z dostupných katalogů, monografií, časopisů a vlastních informací – ty pak předáme spolu s nasnímanými reprodukcemi známek programátorovi ke konečnému zpracování.

Funkce:

Po zakoupení katalogu – CD–ROM je nutné CD nainstalovat. To je jednoduché. Prostě se CD  rozbalí z obalu a vloží do Traye – CD ROM mechaniky, zavřete mechaniku a počkáte, až CD–ROM „najede“ – spustí se příkaz AUTORUN (tento prvek neobsahuje jen program Československé známky 1945–1992). Po té se Vám spustí průvodce instalací – SETUP -, kterým docílíte úspěšnou instalaci programu. Pokud se tak nestane, máte možnost nalézt všechny potřebné informace na našich www stránkách – http://www.tomfijala.cz  - kde je vše popsáno, včetně DEMOVERZÍCH programů.

Vzhledem k přechodu k jinému provozovateli jsou články momentálně nefunkční - doufám, že snad opravdu na velmi krátkou dobu. Prosím o strpení !!! Tom Fijala

Vzhledem k tomu,že jsou vyrobeny 3 programy, zabývající se třemi známkovými zeměmi –  Československé známky 1945 – 1992, ČR 1993 – 2002, Protektorát Čechy a Morava 1939 – 1945, je jasné, že se programy a jejich softwerové vybavení vyvíjelo postupně.

Úplně první byl vyroben Československé známky 1945 – 1992:

Tento program je postaven tak, že v něm naleznete prohlížení známek dle ročníků – tak, jak byly známky vydávány. Další funkcí je tu možnost psaní poznámek a to do výše 99 znaků (počítány jsou samozřejmě háčky, čárky a mezery). Program se instaluje ve velikosti zhruba  20 MB na pevný disk, k práci s program je nutné mít v CD vložené v mechanice. Spustit se dá s ikony programu nainstalované na ploše, nebo z ikony v nabídce START. Po té se Vám zobrazí rozdělovník – ten Vám nabídne dvě varianty. To je zmiňované prohlížení ročníků známek a Editování poznámek.

 

Obr. 1 – rozdělovník
(start programu, prohlížení, editování)

  

Obr. 2 – editování poznámek
(u programu Československé známky 1945–1992)

Jak přesně editovat a ukládat své poznámky naleznete opět na internetových stránkách – http://www.tomfijala.cz. Rozepisovat tyto podrobnosti by bylo určitě dobré, ale vzhledem k omezenému prostoru, který nám redakce MR vyhradila se Vám  vyplatí spíše návštěva našich www stránek, nebo v nápovědě každého programu.

 

Česká Republika 1993–1998 a Česká Republika 1993–2002:

Obě verze, novější 1993–2002 a starší 1993–1998 byly připraveny s účastí České pošty, s. p. OZ DOS Postfila. Tento program je vybaven i anglickou jazykovou verzí a šanci dozvědět se informace o našich známkách mají tak i případní zahraniční zákazníci. Po spuštění instalace je totiž tuto anglickou jazykovou verzi programu také možnost nainstalovat.

Program se instaluje ve velikosti zhruba 20 MB na pevný disk, k práci s programem je nutné mít v CD vložené v mechanice.

Co se týče funkcí jsou obdobné jako u programu Československé známky 1945–1992. V programu je ale nová funkce chyběnka, kterou může využít široká sběratelská veřejnost i obchodníci. Kliknutím na kartu „Výběr“ se zobrazí nabídka.

Na kartě jsou tyto údaje o známkách – rok, katalogové číslo (POFIS, eventuelně MR, MICHEL), název emise, název a kolonka pro poznámku uživatele.

Toto vylepšení obsahuje program Česká Republika 1993–2002.

Obr.  3 – funkce chyběnka

Obr. 4 – ukázka anglické verze

Protektorát Čechy a Morava 1939–1945:

Tento CD–ROM je předposledním dílem filatelie Zelený Koníček. V programu jsme zařadili jako první i známky Česko – Slovenska a to Portréty T. G. Masaryk – karmínově červená 1 K a Letecká – L15 – 30h - fialová.  Obě známky zařazovaly doposud vydavatelé katalogů mezi známky Československé. Byla to nepřesnost, kterou jsme se snažily takto napravit. Známky jsme zařadily před Přetiskové provizorium, katalogová čísla jsme ale ponechaly stávající – Portrét T. G. Masaryka – kat. č. 352 a Letecká – kat. č. L 15.

Oproti tomu v protektorátním vydání z roku 1943 jsme u známky č. 112 – Německý červený kříž – IV. emise zavedli dva typy. A tím jsou myšleny úzký kříž – I. typ a široký kříž – II. typ. Je to opodstatněno výraznou kresbou známky, která je patrná právě u detailu kříže – kde je bílý HT podklad bílé barvy buď úzký, nebo široký. Katalogy se tímto rozdělením doposud nezabývaly, myslím si, že je to škoda, neboť v poválečných sběratelských albech jsem si všiml, že vydavatelé s typologií u této známky již počítaly a proto ji zařadily. Je to způsobeno tím, že více jak 40 let se zkoumáním známek tohoto období nikdo podrobněji nezabýval – období Protektorátu bylo zkrátka tabu. Tímto i zároveň apeluji na vydavatele katalogu, aby změnu v nejbližším vydání katalogu provedl.

Program je softwerově vybaven velmi dokonale – viz náhled obr. 5:

Po spuštění programu z plochy – pomocí ikony – tou je známka kat. č. 71 – W. A. Mozart (1756–1791) ze série W. A. Mozart - 150. výročí narození  - se zobrazí známý rozdělovník, který Vám nabídne možnost práce v Prohlížecí části, nebo části Editovací. Pokud si vyberete část Prohlížecí, překvapí Vás nové, ale i standardní programové funkce, které jsou přehledně uspořádány.  Je zde prohlížení známek dle ročníků – viz obr. 6 - zde jsou zakomponovány československé známky předběžné a souběžné, platné v době vzniku protektorátu, samozřejmě ročníky protektorátních známek a aršíků 1939–1945, seřazené chronologicky dle roku vydání. Novinkou v tomto programu je procházení jednotlivými známkami – to je funkce Jednotlivé známky. Známky jsou seřazeny od první do poslední a to včetně známek předběžných – viz. obr. 6:

Další programovou novinkou je zařazení Výběru známek – filtr i do Prohlížení. V této části programu si můžeme navolit vyhledávání známek dle různých kritérií.

-   Rok

-   Číslo (dle katalogu POFIS – zde je chybně uvedeno číslování dle České Pošty)

-   Číslo dle katalogu MICHEL

-   Emise – dle jejího názvu

-   Návrh – dle autora výtvarného návrhu známky

-   Grafická úprava – dle autora grafického návrhu

-   Rytec – dle jména rytce známky

-   Druh zoubkování – dle typu zoubkování (např. ŘZ, HZ apod.)

-   Rozměr zoubkování

-   Tisková technika – dle způsobu tisku  (např. Otr, Otp, KT, HT)

-   Odchylky

-   Deskové vady

Dále jsou v programu zakomponovány ukázky tehdejších celistvostí. Novinkou jsou i Tarify pošty a Slovníček filatelistických pojmů.

K hypertextovým odkazům v tabulkách s popisy známek. Hypertextový odkaz slouží zpravidla k nasměrování na další text, nebo na nasměrování pro názorný obrázek. Tím jsme v tomto katalogu vyřešily otázku zobrazení detailu vybraných deskových vad, deskových čísel, meziarší, úprav přepážkových archů. Je tu i zajímavá ukázka kupónových variant – kliknutím na hypertextový odkaz – kupony, meziarší, které naleznete u známky ze série Krajinky, hrady, města – II. z roku 1940, kat. č. 46 – 6K fialová České Budějovice. – viz. obr. 8:

U editovací části programu je vše rozvrženo tak, aby bylo editování přehledné a uživatel se tak mohl jednoduše orientovat. Po spuštění Editování se zobrazí tabulka se známkou. V tabulce jsou tyto karty: Editování, Listování, výběr, třídění, Filtrování záznamů, Tisk sestavy a karta Ostatní.

Začnu kartou Ostatní. Tato karta umožňuje uživateli zapisovat cenové záznamy a ty jsou pro známky svěží, použitá, nepoužitá, cenové kolonky jsou opatřeny stejnými symboly jaké známe z tištěných katalogů. Žádný cenový údaj zde není předepsán, kolonky si vyplní uživatel sám.

Ukládání zapsaného údaje provedeme tak, že na horní liště máme k dispozici dvě tlačítka ve tvaru známek. Ta první – s portrétem  Petra Parléře červená slouží pro zobrazení aktuální známky, další  - s portrétem Edvarda Beneše slouží pro ukládání zapsané informace, ta se zapíše do registru na pevném disku.

Karta Tisk sestavy se zabývá možnosti tisku informací o známkách, včetně známky jako takové. Známku vytiskne tento program v barvě, včetně informací doplněné a uložené uživatelem.

Karta Filtrování záznamu umožňuje uživateli  filtrovat – vyhledávat informace o známkách dle kritérií jako je rok vydání známky, název emise, popis, návrh apod.

Karta Listování, výběr, třídění se zabývá možností třídění a prohlížení známek dle vybraných informací. Třídit můžeme vzestupně – od spodu nahoru, nebo sestupně – od shora dolu. 

Karta Editování Vám umožňuje zapsání Vašich poznámek a jejich uložení na pevný disk Vašeho počítače. Informace je možno zapsat neomezeně – je to novinka oproti předchozích programů, kde byla kapacita záznamu uživatele omezena velikostí maximálně 99 znakovou poznámkou. Poznámku uložíte opět zmáčknutím zeleného tlačítka s portrétem Edvarda Beneše. Zapsaný text se zobrazí v tabulce se známkou pod řádkem nazvaným „Moje poznámka“. Tento text je taktéž červeně podbarven a má hypertextovou funkci.

Známky vyhledáváme pomocí tlačítek umístněných v levé části lišty. Jsou to tlačítka ve tvarech šipek. Blíže viz. nápověda programu, nebo na www.tomfijala.cz.

Obr. 5 – celkový náhled na INDEX (startovací část) programu

Obr. 6 – základní uspořádání známek v ročnících – náhled
(část z CD–ROM Protektorátu Čechy a Morava 1939–1945)

Obr. 7 – tabulka se známkou a s údaji

– známku můžete zvětšit na celou plochu obrazovky, nebo nastavit jako tapetu Vaší  pracovní plochy.

     

 

Výstavy a ocenění:

Programy byly vystavovány na různých filatelistických výstavách a podobných akcí. Např.: program Československé známky 1945 – 1992 byl vystaven na výstavě PRAGA 1998, kde získal  postříbřenou medaili.

V případě programu Protektorát Čechy a Morava byl tento produkt vystaven na výstavách HUNFILA 2002 v Maďarsku, kde získal stříbrnou medaili a diplom. Na výstavě NITRAFLEX 2003 na Slovensku získal taktéž stříbrnou medaili a diplom.

Vzhledem k těmto úspěchům na vystavovatelském poli nás utvrzuje naše činnost v názoru, že díla které produkujeme jsou kvalitní, a že by i širší veřejnost mohla projevit o ně zájem.

 

Kolektiv autorů:

Je složen z pěti osob. Jedná se o tři filatelisty, jedné výtvarné pracovnice a jednoho programátora.

Autorský kolektiv je vždy vypsán na přebalech CD–ROM.

Prezentace a prodejní místa:

Prezentace = informovanost. Když se málo inzeruje, prezentuje, je jasné, že se zboží málo prodává. K tomuto závěru jsme došli ihned. Vzhledem k tomu, že bychom se rádi v budoucnu stali úspěšnou firmou, rozhodli jsme se pro několik kroků. Tím byl i vznik internetových stránek, kde je jsou vysvětleny všechny informace.

Většina lidí nemá internet a většina lidí s ním neumí ani pracovat. Z tohoto důvodu jsme se s časopisem Merkur Revue rozhodli vypracovat tento článek, který má za úkol osvětlit případným zájemcům o naše tituly a vysvětlit jim, k čemu by naše produkty mohli používat.

Naše tituly si neváhejte objednat tedy na těchto adresách:

Korespondenční adresa redakce a administrace:
Vedoucí redaktor:
Vladimír Schoedelbauer
Fráni Šrámka 26
Praha 5 150 00
e-mail: vladasch@mymail.cz
tel.: 251 560 484 

Filatelie Zelený Koníček
Vršovců 21
430 01  Chomutov
tel.: 474 620 053
otevřeno: út - pá 9 - 12 a 14 - 17 h, ve středu jen do 16 h

Filatelie KLIM                                                
Česká 19/21 - vchod z ulice Veselé             
602 00  Brno 2 
tel: 542 211 931                                              
fax: 542 211 931                                           
otevřeno:  po - ne 9 - 11, 13 - 17 h                                    
e-mail: martin@filatelie-klim.com
www.filatelie-klim.com

Poštovní Muzeum
Nové Mlýny - 2
110 00  Praha 1
tel: 222 312 006, 222 311 930
otevřeno:  út - ne 9 - 17 h
e-mail: museumcp@pha.pvtnet.cz
www.cpost.cz/muzeum

V Poštovním Muzeu máte jedinou možnost si program vyzkoušet – je tu totiž po dohodě s vedením muzea instalovaná projekční místnost, kde si případní zájemci mohou vyzkoušet naše programy a případě je zakoupit.

Závěr:

Možná se pro sběratele známek blíží nová doba způsobu práce s daty, týkající se filatelie.

CD–ROM je pro to nejvhodnější forma, co se týče obsahu, pestrosti, barevnosti a přehlednosti dat, jak po stránce jejich vyhledávání, tak i po stránce zapisování. Jde o to, aby si uživatelé osvojili návyky pro práci jednak s těmito programy, tak i návyky pro práci s PC, jako takovým, neboť nevědomost ochuzuje.

Běžné tištěné katalogy nechceme tímto nijak odsouvat do pozadí – kniha vždy byla přítelem člověka, doufáme, že se tak stane i v případě CD–ROM.

TOM FIJALA
 

 

      

 

 

PROFILY:

LADISLAV DVOŘÁČEK - František Beneš
NEDOCEŇOVANÉ ZNÁMKY ČESKOSLOVENSKA - Jan Karásek

LADISLAV FISCHMEISTER - František Beneš
ENRICO STANKO VRÁZ & JOSEF KOŘENSKÝ, Břetislav Janík
FRANCOIS FOURNIER - geniální padělatel ke škodě sběratelů, Břetislav Janík
ARŠÍK "KDE DOMOV MůJ?", Peter Hoffmann, Švédsko
JOSEF HERČÍK A 1. grafická společnost
ONDRÁČEK Miloš, český grafik a rytec
MISTŘI PERA: Pierre MAHÉ & Jean Baptista Phillip Constant MOENS
DÍLA NĚMECKÝCH tvůrců na československých poštovních známkách
LEXIKON českých a slovenských autorů a rytců poštovních známek
KDO JE DĚVČÁTKO Z POŠTOVNÍ ZNÁMKY?, Karel Černý
NĚMECKÉ MĚSTEČKO NA SLOVENSKÉM ARŠÍKU? Gerhard Batz
MISTR JOSEF HERČÍK, IN MEMORIAM
DÍKY, PANE MOENSI
BOHUMIL HEINZ
FILIP DE FERRARI - Pan Filatelista - Pan Ferrari

 


KONTAKT:

Since 17.5.1999
Inet since 17.05.1999 
Last edit: 11.07.2004
ISSN 1212-8945
© 1999-2004 BRETISLAV JANIK
EDITOR & BOARD / VYDAVATEL & REDAKČNÍ RADA

 

 

NAVRCHOLU.cz