MAIN PAGE /
HLAVNÍ STRANA:


English versionGerman version

       

Japhila ww philatelic e-zine . Japhila filatelistický on line magazín
ON LINE MAGAZÍN O FILATELII A SBĚRATELSTVÍ ...
http://www.japhila.cz/


KATALOG ZNÁMEK A CELIN
ČESKÁ REPUBLIKA 1993-2004

 

Reklama:

Filatelie . Dům filatelie Profil . POFIS

Svaz českých filatelistů 

 

   Nový mírně specializovaný katalog zahrnuje všechny vydané ceniny od ledna roku 1993 do dubna roku 2004. U poštovních známek výplatních a příležitostných oceňuje veškeré vydané známky a aršíky, přepážkové listy, přepážkové listy pro sešitková vydání, kupony a spojky, soutisky známek, nálepní listy, obálky prvního dne vydání (FDC), analogické pohlednice (CM), známkové sešitky (ZS) a zvláštní - příležitostné - tisky (ZVL). Jeho autory jsou Jiří Neumann a Jiří Václavovič.


klikněte na náhled

V další části jsou hodnoceny automatové známky obou vydaných emisí: Hrad Veveří (2000-1) a Hrad Zvíkov (2002-3). Výplatní známky jsou uváděny průběžně podle data vydání v příslušných letech společně s příležitostnými známkami, dále jsou ještě popsány podle jednotlivých emisí ve zvláštní samostatné části katalogu.

U poštovních celin - dopisnic s natištěnou známkou (CDV) oceňuje všechny doposud vydané: dopisnice pro běžné použití, dopisnice určené pro obchodní a propagační využití, dopisnice příležitostné či propagační a dopisnice obrazové. Řazeny jsou vždy podle data vydání, číslování je zvoleno průběžné, a to včetně číslování obrazových dopisnic. I zbývající celiny jsou řazeny do samostatných kapitol: obálky s natištěnou známkou (COB), aerogramy (CAE), mezinárodní odpovědky (CRI) a služební obálky s natištěnou známkou (CSO). Mezinárodní odpovědky jsou v tomto katalogu hodnoceny vůbec poprvé od vzniku České republiky.

Samostatně jsou hodnoceny ročníkové sady známek vydávané ve speciální úpravě Českou poštou s.p., a to jak v kompletech s černotiskem nebo bez něj. Závěrečná část je věnována tabulkám známek a celin. Každý rok má samostatnou tabulku, která hodnotí varianty základních známek, přepážkových listů, soutisků, sešitkových vydání, obálek prvního dne vydání, nálepních listů, dále varianty vydaných celin. To vše v provedení nominál, čisté a ražené. Zároveň jsou provedeny příslušné součty cen.

Z polygrafického hlediska je katalog vyveden černobíle s barevnou obálkou a jeho vnitřní úprava je vcelku přehledná. Co bych mu vytkl především, je nepříliš nápaditá a "potrhaná" grafika titulní strany, ať už kvůli výběru známek, barevnému sladění známek, pozadí a písma, tak kvůli použitému fontu a zcela určitě mi vadí práce s písmem - tedy nelogické umístění a zalomení názvu katalogu. Naopak sympatické je pro katalog zařazení mezinárodních odpovědek České republiky a přehledné tabulky a sumáře; novinkou je také ocenění soutisků známek a kuponů, které je v tomto rozsahu uvedeno asi poprvé.

Katalog formátu A5 vyšel v květnu 2004 (uzávěrka v dubnu 2004), obsahuje 550 vyobrazení na 158 stránkách, více než 5400 cenových záznamů. Publikace má přiděleno číslo ISBN 80-903236-5-0. Cena pro konečného spotřebitele činí 195 Kč. Lze jej objednat i v zásilkové službě (+ 70 Kč poštovné a balné) na adrese PRESSFIL Plzeň s.r.o., Těšínská 8, P.O.Box 21, 312 71 Plzeň 12 nebo faxem na čísle: 377 455 634.

Břetislav Janík
 

 

      

 

 

PROFILY:

LADISLAV DVOŘÁČEK - František Beneš
NEDOCEŇOVANÉ ZNÁMKY ČESKOSLOVENSKA - Jan Karásek

LADISLAV FISCHMEISTER - František Beneš
ENRICO STANKO VRÁZ & JOSEF KOŘENSKÝ, Břetislav Janík
FRANCOIS FOURNIER - geniální padělatel ke škodě sběratelů, Břetislav Janík
ARŠÍK "KDE DOMOV MůJ?", Peter Hoffmann, Švédsko
JOSEF HERČÍK A 1. grafická společnost
ONDRÁČEK Miloš, český grafik a rytec
MISTŘI PERA: Pierre MAHÉ & Jean Baptista Phillip Constant MOENS
DÍLA NĚMECKÝCH tvůrců na československých poštovních známkách
LEXIKON českých a slovenských autorů a rytců poštovních známek
KDO JE DĚVČÁTKO Z POŠTOVNÍ ZNÁMKY?, Karel Černý
NĚMECKÉ MĚSTEČKO NA SLOVENSKÉM ARŠÍKU? Gerhard Batz
MISTR JOSEF HERČÍK, IN MEMORIAM
DÍKY, PANE MOENSI
BOHUMIL HEINZ
FILIP DE FERRARI - Pan Filatelista - Pan Ferrari

 


KONTAKT:

Since 17.5.1999
Inet since 17.05.1999 
Last edit: 26.07.2004
ISSN 1212-8945
© 1999-2004 BRETISLAV JANIK
EDITOR & BOARD / VYDAVATEL & REDAKČNÍ RADA

 

 

NAVRCHOLU.cz