MAIN PAGE /
HLAVNÍ STRANA:


English versionGerman version

       

Japhila ww philatelic e-zine . Japhila filatelistický on line magazín
ON LINE MAGAZÍN O FILATELII A SBĚRATELSTVÍ ...
http://www.japhila.cz/


MEDAILE Z OLYMPHILEXU 2004

Reklama:

Filatelie . Dům filatelie Profil . POFIS

 

Svaz českých filatelistů  

 

   Právě ukončených olympijských her v Aténách se aktivně zúčastnili nejen sportovci, ale kupodivu i filatelisté. Součástí olympijských her jsou totiž i akce kulturního rázu, výstavy, divadelní představení a koncerty. Navazují tak nejen na staré antické tradice ale i na období začátků novodobého olympijského hnutí, kdy zařazení soutěží v hudbě, umění a architektuře bylo obvyklé. Potom nastala v pořádání těchto akcí víceletá odmlka a od roku 1984 mají opět kulturní akce na olympijských hrách své místo.

A díky existenci Mezinárodní komise pro olympijskou filatelii FIPO při Mezinárodním olympijském výboru a bývalému předsedovi MOV, Juanu A. Samaranchovi se dostala filatelie do programu Olympiada Cultural, tedy kulturní části olympijských her. Zařazena byla do programu jako světová filatelistická výstava pod patronátem FIP a Mezinárodního olympijského výboru pod tradičním názvem OLYMPHILEX. Čestnými předsedy organizačního výboru byli J. A. Samaranche a předseda MOV J. Rogge. Samotná výstava se konala v European Exhibition and Promotion Center (EKEP), což je moderní objekt, situovaný asi 12 km na severozápad od centra Atén.


klikněte na náhled

Pořadatelům se podařilo shromáždit řadu vynikajících exponátů a při prohlídce výstavy se bylo skutečně na co dívat. Dvě velké zlaté medaile obdržely řecké exponáty pánů Mavridese a Sparise, věnované první řecké sérii z roku 1896. Zlatých medailí bylo uděleno celkem dvanáct a z nich, kromě známých exponátů Petra Osuského mě nejvíce zaujaly 100 let basketbalu Itala L. Calendy, Olympijské hry 1936 Američana J. A. Bowmana a Amsterodamská olympiáda 1928 Holanďana Laurence Jonkera, který obdržel i věcnou cenu, věnovanou naším SČF.

PŘEHLED OCENĚNÍ ČESKÝCH EXPONÁTů NA OLYMPHILEX 2004 ATÉNY


klikněte na náhled

Na výstavě byl otevřen stánek řecké pošty a jeho činnost bych hodnotil velice lapidárně slovy „Zlatá Česká pošta“. O emisní politice ELTA, což je zkratka řecké pošty, už raději nemluvím vůbec. Ta sáhla filatelistům do kapsy hodně hluboko, dokladem toho je ukázka doporučeného dopisu s aršíkem k výstavě OLYMPHILEX 2004. Tak si jen představte, že by naše pošta v jednom roce, k jedné události, vydala podobných lahůdek deset. Jedna každá by vyšla bratru na dvě stovky...

Ing. JAROSLAV PETRÁSEK
Národní komisař ČR
OLYMPHILEX 2004
 
 

      

 

PROFILY:

  LADISLAV DVOŘÁČEK - František Beneš
 
NEDOCEŇOVANÉ ZNÁMKY ČESKOSLOVENSKA - Jan Karásek

  LADISLAV FISCHMEISTER - František Beneš
  ENRICO STANKO VRÁZ & JOSEF KOŘENSKÝ, Břetislav Janík
  FRANCOIS FOURNIER - geniální padělatel ke škodě sběratelů, Břetislav Janík
  ARŠÍK "KDE DOMOV MůJ?", Peter Hoffmann, Švédsko
  JOSEF HERČÍK A 1. grafická společnost
  ONDRÁČEK Miloš, český grafik a rytec
 
MISTŘI PERA: Pierre MAHÉ & Jean Baptista Phillip Constant MOENS
  DÍLA NĚMECKÝCH tvůrců na československých poštovních známkách
 
LEXIKON českých a slovenských autorů a rytců poštovních známek
 
KDO JE DĚVČÁTKO Z POŠTOVNÍ ZNÁMKY?, Karel Černý
 
NĚMECKÉ MĚSTEČKO NA SLOVENSKÉM ARŠÍKU? Gerhard Batz
 
MISTR JOSEF HERČÍK, IN MEMORIAM
  DÍKY, PANE MOENSI
 
BOHUMIL HEINZ
  FILIP DE FERRARI - Pan Filatelista - Pan Ferrari

 


KONTAKT:

Since 17.5.1999
Inet since 17.05.1999 
Last edit: 30.08.2004
ISSN 1212-8945
© 1999-2004 BRETISLAV JANIK
EDITOR & BOARD / VYDAVATEL & REDAKČNÍ RADA