MAIN PAGE /
HLAVNÍ STRANA:


English versionGerman version

       

Japhila ww philatelic e-zine . Japhila filatelistický on line magazín
ON LINE MAGAZÍN O FILATELII A SBĚRATELSTVÍ ...
http://www.japhila.cz/


ZAVEDENÍ POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZKY
V NAŠICH ZEMÍCH - 1774

 

Reklama:

Filatelie . Dům filatelie Profil . POFIS

Svaz českých filatelistů 

 

   Příležitostné poštovní známky

 


klikněte na náhled

Katalogové číslo: 0413
Datum vydání: 29. 9. 2004
Nominále: 6,50 Kč
Rozměr obrazů známek: 23 x 30 mm á 50 ks známek
Výtvarný návrh: Jan Kavan
Rytina: Bohumil Šneider
Způsob tisku aršíku: rotační ocelotisk v barvě černé kombinovaný tříbarevným hlubotiskem v barvě okrové, černé a hnědočervené
Námět známky:

230. výročí zavedení povinné školní docházky v našich zemích. Známka vychází několik dní před Světovým dnem učitelů, který byl vyhlášen UNESCO v r. 1994 a od té doby se slaví každý rok 5. října ve více než 100 členských zemích.
Císařovna Marie Terezie zavedla povinnou školní docházku pro děti ve věku od 6 do 12 let, aby se zvýšila obecná vzdělanost obyvatelstva. Všeobecný řád školní, oficiálně vydaný 6. prosince 1774, upravoval mimo jiné i síť škol. V obcích, kde byla fara, byly zřízeny farní čili triviální školy, v nichž hlavními předměty bylo čtení, psaní a počítání. V krajských městech to byly školy hlavní, kde byla výuka rozšířena i o předměty poskytujících praktické dovednosti pro povolání. V hlavních městech pak byly školy normální, které měly ještě širší učební osnovu a zabezpečovaly i prvotní přípravu učitelů. K zavedení povinné školní docházky došlo u nás se značným časovým předstihem před většinou zemí. Na známce je v černé siluetě kresba učitele v dobovém oblečení s houslemi pod paží a jeho malého žáka. Známka je doplněna textem 1774 Povinná školní docházka.

Způsob tisku FDC: jednobarevný ocelotisk z ploché desky v barvě černé
Námět FDC: tři portréty - Marie Terezie, J. B. Basedowa a J. I. Felbigera v kompozici s ukázkou české abecedy z r. 1767 a úvodní věty z Všeobecného řádu školního. J. B. Basedow byl německý pedagog, z jehož myšlenek a výchovných metod vycházel J. I. Felbiger, autor Všeobecného řádu školního.
Kat. č. Nominále  /  *  /  O  /  FDC  /  NL
0413 6,50 Kč / 6,50 / 3,50 / 16,50 / 8,50

Česká pošta, s.p., OZ DOS, POSTFILA 
 

 

      

 

 

PROFILY:

LADISLAV DVOŘÁČEK - František Beneš
NEDOCEŇOVANÉ ZNÁMKY ČESKOSLOVENSKA - Jan Karásek

LADISLAV FISCHMEISTER - František Beneš
ENRICO STANKO VRÁZ & JOSEF KOŘENSKÝ, Břetislav Janík
FRANCOIS FOURNIER - geniální padělatel ke škodě sběratelů, Břetislav Janík
ARŠÍK "KDE DOMOV MůJ?", Peter Hoffmann, Švédsko
JOSEF HERČÍK A 1. grafická společnost
ONDRÁČEK Miloš, český grafik a rytec
MISTŘI PERA: Pierre MAHÉ & Jean Baptista Phillip Constant MOENS
DÍLA NĚMECKÝCH tvůrců na československých poštovních známkách
LEXIKON českých a slovenských autorů a rytců poštovních známek
KDO JE DĚVČÁTKO Z POŠTOVNÍ ZNÁMKY?, Karel Černý
NĚMECKÉ MĚSTEČKO NA SLOVENSKÉM ARŠÍKU? Gerhard Batz
MISTR JOSEF HERČÍK, IN MEMORIAM
DÍKY, PANE MOENSI
BOHUMIL HEINZ
FILIP DE FERRARI - Pan Filatelista - Pan Ferrari

 


KONTAKT:

Since 17.5.1999
Inet since 17.05.1999 
Last edit: 23.09.2004
ISSN 1212-8945
© 1999-2004 BRETISLAV JANIK
EDITOR & BOARD / VYDAVATEL & REDAKČNÍ RADA
 

 

 

NAVRCHOLU.cz