VIRTUAL INTERNATIONAL PHILATELIC EXHIBITION
 
EXHIBIT:  E-KATALOG CELISTVOSTÍ ČESKOSLOVENSKO 1918 - 1939
EXHIBITOR:  MIROSLAV ŠTEFEK A JAN KYPAST, OSTRAVA, ČESKO

Na těchto stránkách budeme postupně uveřejňovat články a galerie, tématicky vztažené k problematice celistvostí, z období Československa 1918 – 1939. Postupně budou vystaveny ukázky celistvostí, členěné do sekcí tak, aby vznikla přehledná virtuální příručka československých celistvostí v období první republiky. Vlastní obrázky celistvostí jsou doplněny krátkým popisem a oceněním dle katalogu Československo 1918 – 1939, Specializovaný katalog známek a celistvostí, vydaném v nakladatelství  Merkur Revue.

 
Československé formuláře 1918 – 1939

1.    Předběžné, souběžné a československé definitivní poštovní ceniny a tiskopisy (formuláře)

Čs. známky na celistvostech 1918 – 1939

2.    Předběžné a souběžné známky na celistvostech

3.    Revoluční přetisky 1918 – celistvosti

4.    Hradčanské známky na celistvostech

5.    Legionářské známky na celistvostech

6.    Pošta československá 1919 na celistvostech

7.    Známky TGM 1920 na celistvostech

8.    Známky Holubice na celistvostech

9.    Známky Osvobozená republika na celistvostech

10.  Známky Husita na celistvostech

11.     Známky Hospodářství a věda 1920 a 1923 na celistvostech

12.     Známky Červený kříž na celistvostech

13.     Známky Masaryk 1923-26 na celistvostech

14.     Ostatní vydání známek 1926 – 39 na celistvostech

15.     Letecké známky na celistvostech

16.     Spěšné známky na celistvostech

17.     Novinové známky na celistvostech

18.     Známky pro O.T. na celistvostech

19.     Doruční známky na celistvostech

20.     Doplatní známky na celistvostech

21.     Plebiscitní známky SO 1920 na celistvostech

22.     Známky cizích států použité na území ČSR

DEMO ON-LINE KATALOG - AKTUALIZACE 08. 07. 2011  / DEMO ON-LINE CATALOGUE - ACTUALISED 2011 07 07
 
NOTES:

POUZE V ČEŠTINĚ - KATALOG JE VE FORMÁTU *.DOC MS WORD, VYBERTE Z NABÍDKY OTEVŘÍT
/  ONLY IN CZECH - CATALOGUE IN *.DOC FILES FOR MS WORD, SELECT OPEN FILE

 
|     SERIÁL: ZAJÍMAVOSTI A VZÁCNOSTI ČESKOSLOVENSKÝCH CELISTVOSTÍ Z LET 1918 – 1939     |
 

Děkujeme Milanu Černíkovi a Břetislavu Janíkovi za možnost poskytnutí prostoru „E-katalogu celistvostí Československa 1918 – 1939” prostřednictvím virtuální mezinárodní filatelistické výstavy EXPONET (www.japhila.cz). Zároveň také děkujeme všem sběratelům, kteří poskytli obrazový materiál ke zveřejnění. Věříme, že do tvorby těchto stránek se zapojí i další sběratelé a odborníci a vznikne postupně ucelená specializovaná příručka československých celistvostí, která může být neustále doplňovaná a zpřesňovaná. Autoři.

 
EXPONET Code Nr.: 0064/2005 - Copyright © FROM 2005 MIROSLAV ŠTEFEK AND JAN KYPAST, OSTRAVA, CZECHIA
|  MAIN MENU   |  ORGANISATION COMMITTEE  |  TECHNICAL SPECIFICATIONS FOR NEW EXHIBITS  |  GUESTBOOK  |  HOME  |
 

EXPONET FORUM

 
 

Japhila since 17.5.1999