MAIN PAGE /
HLAVNÍ STRANA:

       

Japhila ww philatelic e-zine . Japhila filatelistický on line magazín
ON LINE MAGAZÍN O FILATELII A SBĚRATELSTVÍ ...
http://www.japhila.cz/

         


Reklama:

English version


German version

       

ZPRÁVA O PLNĚNÍ POVINNOSTÍ ČESKÉ POŠTY
ZA ROK 2006

 

Filatelie . Dům filatelie Profil . POFIS

 

Svaz českých filatelistů 

 

   Tisková zpráva Českého telekomunikačního úřadu - ze dne
30. července 2007:

Český telekomunikační úřad
zveřejnil Zprávu o plnění povinností České pošty za rok 2006

 Český telekomunikační úřad zpracoval a na svých webových stránkách zveřejnil Zprávu o plnění povinnosti České pošty, s.p. v oblasti základních služeb za rok 2006. Úřad podle zákona o poštovních službách dohlíží na to, zda Česká pošta, s.p. plní své právní povinnosti v oblasti základních služeb. Zprávu o zjištěném stavu  pak následně jednou ročně zveřejňuje.

Podle zákona o poštovních službách je povinností České pošty poskytovat základní služby způsobem, který je v souladu s potřebami veřejnosti, a to včetně soustavného poskytování informací o těchto službách a způsobu jejich užití. Stejný požadavek na způsob, jakým mají být poskytovány základní služby a informace o nich, obsahuje i předpisový rámec Evropské unie (Směrnice 97/67/ES).

Na tuto obecnou právní povinnost pak navazuje velký počet dílčích právních povinností, jež se týkají jednotlivých detailů poskytovaných služeb; uvedeny jsou jednak v poštovních podmínkách, jednak v základních kvalitativních požadavcích. Některé další právní povinnosti pak vyplývají přímo ze zákona o poštovních službách.

O kontrolních zjištěních, která jsou dokumentována ve Zprávě, byla Česká pošta průběžně v rámci jednotlivých kontrolních akcí informována. Závěry této Zprávy Český telekomunikační úřad projednal s Českou poštou a následně se Úřad v rámci své další kontrolní činnosti zaměří i na kontrolu plnění opatření přijatých Českou poštou.

Ing. Dana Makrlíková v. r.     
tisková mluvčí              
Českého telekomunikačního úřadu


Čtenářům Japhila e-zinu přinášíme i plné znění této výroční zprávy o činnosti České pošty. Velikost pdf souboru je 264 kB.

Břetislav Janík, 31.7.2007

 

Reakce na tento článek najdete také na Filatelistickém foru:
 

 

      

PROFILY:

LADISLAV DVOŘÁČEK - František Beneš
NEDOCEŇOVANÉ ZNÁMKY ČESKOSLOVENSKA - Jan Karásek

LADISLAV FISCHMEISTER - František Beneš
ENRICO STANKO VRÁZ & JOSEF KOŘENSKÝ, Břetislav Janík
FRANCOIS FOURNIER - geniální padělatel ke škodě sběratelů, Břetislav Janík
ARŠÍK "KDE DOMOV MůJ?", Peter Hoffmann, Švédsko
JOSEF HERČÍK A 1. grafická společnost
ONDRÁČEK Miloš, český grafik a rytec
MISTŘI PERA: Pierre MAHÉ & Jean Baptista Phillip Constant MOENS
DÍLA NĚMECKÝCH tvůrců na československých poštovních známkách
LEXIKON českých a slovenských autorů a rytců poštovních známek
KDO JE DĚVČÁTKO Z POŠTOVNÍ ZNÁMKY?, Karel Černý
NĚMECKÉ MĚSTEČKO NA SLOVENSKÉM ARŠÍKU? Gerhard Batz
MISTR JOSEF HERČÍK, IN MEMORIAM
DÍKY, PANE MOENSI
BOHUMIL HEINZ
FILIP DE FERRARI - Pan Filatelista - Pan Ferrari

 


KONTAKT:

Since 17.5.1999
Inet since 17.05.1999 
Last edit: 31.07.2007
ISSN 1212-8945
© 1999-2007 BRETISLAV JANIK
EDITOR & BOARD / VYDAVATEL & REDAKČNÍ RADA