Inet since 17.05.1999
Last edit:  15.02.2008

ISSN 1212-8945
©
Břetislav Janík
1999-2008


E-ZINE CONCERNING PHILATELY AND OTHER COLLECTING INTERESTS ...
ON LINE MAGAZÍN O FILATELII A SBĚRATELSTVÍ ...
http://www.japhila.cz/

   

    
          
       

POPLATEK ZA POŠTOVNÍ POUKÁZKU
PŘEVEDENOU NA ŠEKOVÝ ÚČET

       

Miroslav Štefek a Jan Kypast

 

EXPONET FORUM

Zajímavosti a vzácnosti československých celistvostí
z let 1918 – 1939 (19)

         
 

VYZKOUŠEJTE:
DOMOVSKÁ STRÁNKA

     

Studiem právních předpisů z období československé první republiky jsme zjistili, že na základě Nařízení vlády republiky československé č.638/1919 Sb., ze dne 19. prosince 1919 o zvýšení některých poplatků vybíraných Poštovním úřadem šekovým v Praze byl dle § 1, článek 2 zvýšen poplatek za poštovní poukázky převedené poštovními úřady na šekové účty na základě plných mocí ze 2 h na 5 h.

Z výše uvedeného logicky vyplývá, že až do nabytí účinnosti citovaného vládního nařízení byl poplatek za převod peněz z poštovní poukázky na šekový účet zpoplatněn dvěma haléři. Nepodařilo se nám v předpisech dohledat způsob zúčtování těchto 2h, ale na základě existence dvou velmi vzácných filatelistických dokladů předpokládáme, že tento poplatek byl přímo na poštovní poukázce zúčtován doplatní známkou a to minimálně do konce platnosti předběžných a souběžných rakouských či uherských známek, tedy do 28. 2. 1919. Po ukončení platnosti těchto známek již není československá doplatní známka vhodného nominálu k dispozici. Poplatek za převedení poukázky na šekový účet mohl být nadále placen buď nouzově za použití čs. spěšné známky 2h nebo čs. novinové známky 2h Sokol v letu, takové doklady však nejsou známé, proto je pravděpodobnější úhrada poplatku v hotovosti.

Předkládáme ukázku dvou poštovních poukázek s uhrazeným poplatkem ve výši dvou haléřů doplatní známkou:

         
       

         
       

       

Klikněte na náhledy

        Rakouská poštovní peněžní poukázka odeslaná z Dolní Rokytnice (Nieder Rochlitz) 7. 12. 1918 do Ústí nad Labem. Frankováno rakouskými známkami použitými jako československé předběžné 20h Karel a 2x 5h Koruna. Na zadní straně příchozí razítko Ústí (Aussig 8) 9. 12. 1918. Poplatek 2h pravděpodobně za připsání zaslané částky na šekový účet je uhrazen rakouskou doplatní známkou 2h hnědé číslo emise 1899 stříhaná.
         
       

         
       

       

Klikněte na náhledy

        Uherská poštovní peněžní poukázka odeslaná z Gelnica (Gölnicbánya) 28. 2. 1919 do Košic. Frankováno uherskou známkou použitou jako československá souběžná 35f Ženci Na zadní straně příchozí razítko Košice (Kassa) 5. 3. 1919 a pravděpodobně poplatek za připsání na šekový účet vyplacený uherskou doplatní známkou 2f Červené číslice.
         
         
       

Použitá literatura:
1.
   Jan Klim, Vladimír Schödelbauer – Československo 1918-1939, Specializovaný katalog známek a celistvostí, Merkur-revue, Brno 2002
2.
   Nařízení vlády republiky československé č. 638/1919 Sb., ze dne 19. prosince 1919 o zvýšení některých poplatků vybíraných Poštovním úřadem šekovým v Praze
3.
   E-katalog celistvostí Československo 1918 – 1939, uveřejněný na internetu na stránkách http://www.japhila.cz/hof/0064/index0064a.htm jako jeden z exponátů virtuální výstavy EXPONET

         
       
        Podobné materiály:
        ::    Rádiová služba Československé pošty
        ::    Poštovní zásilky s dobírkou
        ::    Neobvyklé letecky přepravené zásilky
        ::    Poštovní poplatky na balíkových průvodkách
        ::   Provizorní používání československých poštovních známek změnou funkce, dělením a vyplácením v hotovosti
        ::   Celistvosti prvního dne
        ::   Poplatek 2f Uherské královské pošty
        ::   Dosílané poštovní zásilky
        ::   Celinové dopisnice Hradčany 15h s přetiskem SO 1920
        ::   Doplatné zúčtované v hotovosti
        ::   Poštovní korespondence osvobozená od poštovného
        ::   Uherské doplatní známky použité jako čs. předběžné nebo souběžné
        ::   Rakouské doplatní známky použití jako čs. předběžné nebo souběžné
        ::   Neznámá československá mezinárodní balíková průvodka
        ::   Nouzové použití čs. doplatní známky emise I. výpotřební vydání jako známky výplatní
        ::   Trojjazyčné poštovní formuláře použité na našem území po 28. říjnu 1918
        ::    Kdy vyšla první československá balíková průvodka?
        ::    Mimořádný doklad poštovního provozu - tiskopis č. 435A (I-1929)
        ::    Miroslav Štefek a Jan Kypast: E-Katalog celistvostí Československo 1918 - 1939
        ::    Exponet forum

 
       

    


 

 

   Since 17.5.1999