MAIN PAGE /
HLAVNÍ STRANA:


English versionGerman version

       

Japhila ww philatelic e-zine . Japhila filatelistický on line magazín
ON LINE MAGAZÍN O FILATELII A SBĚRATELSTVÍ ...
http://www.japhila.cz/


PŘIHLÁŠKA DO
SPOLEČNOSTI SBĚRATELů
NEOFICIÁLNÍCH PŘÍLEŽITOSTNÝCH CELIN

 

Reklama:

Filatelie . Dům filatelie Profil . POFIS

Svaz českých filatelistů 

 

   Vážení kolegové, sběratelé filatelisté,

staňte se zakládajícími členy „Společnosti sběratelů neoficiálních příležitostných celin (celin s přítisky)“, ve zkratce SSNPC. Důvod pro ustavení nové odborné společnosti v rámci SČF naleznete v připojeném Prohlášení přípravného výboru. Současně připojujeme návrh Organizačního řádu  SSNPC a prosíme o připomínky. Přihlášku s případnými připomínkami odešlete, pokud možno co nejdříve zpět na adresu: Karel Macháček, Škroupovo náměstí 3, 130 00 Praha 3. Omluvte, prosím, že není připojena známka na zpětnou zásilku, zatím nedisponujeme žádnými finančními prostředky. Ustavující schůzi společnosti svolává přípravný výbor na 24. dubna 2004 v 10 hodin do malé zasedací síně v Domě odborových svazů, Praha 3, nám. W. Churchilla. Jednání bude probíhat souběžně s přednáškou na setkání členů Společnosti sběratelů celin (SSC), které se koná ve velké zasedací místnosti. Se SSC chceme nadále úzce spolupracovat, rozdělena však bude kompetence a tedy i odborná odpovědnost za oficiální celiny na straně SSC a neoficiální celiny na straně SSNPC. K ustavení odborné společnosti SČF dle Stanov SČF § 26 je potřebný počet minimálně třiceti zakládajících členů. Prosíme, nebuďte v otázce ustavení SSNPC pasivní a také nepřehlédněte v 11. bodě přihlášky nabídku „ANO“.

Za podporu a urychleně zpětné zaslání přihlášek děkuje přípravný výbor pro ustavení SSNPC ve složení: Karel Macháček, Ing. Volfgang Macourek a doc. Ing. Jaroslav Špaček, CSc.

 

-----------------    vytiskněte a odešlete     ------------------

Přihláška
do Společnosti sběratelů neoficiálních příležitostných celin
 
  (registrační list)

 

1. Příjmení, jméno, tituly:   

 

2. Ulice , číslo:

 

3. PSČ, město (obec):

 

4. E-mail:

 

5. Telefon byt / mobil:

 

6. Hlavní sběratelský obor:

 

7. Další sběratelské obory:

 

8. Datum narození:

 

9. Telefon do zaměstnání

 

10. Souhlasím s uveřejněním v adresáři SSNPC:
ANO  -  NE  -  ANO s tímto omezením:

 

11. Jsem ochoten přijmout kandidaturu do výboru SSNPC:
ANO  -  NE

 

12. Jsem členem KF SČF (číslo, místo):

 

13. Jsem členem jiných odborných společností SČF:

 

14. Poznámky a připomínky:

 

Datum :                                                                                    

Podpis :

 

Poznámka:
Pokud člen neomezí zveřejnění svého kontaktu, budou v adresáři zveřejněny body 1 až 6.

Za přípravný výbor Společnosti sběratelů neoficiálních příležitostných celin:
KAREL MACHÁČEK, člen SSC a KF 00-01,
ING. VOLFGANG MACOUREK, člen SSC a člen výboru KF 06-10,
Doc. Ing. JAROSLAV ŠPAČEK, CSc., zakládající člen SSC a člen KF 06-22.

 

Příloha:
ORGANIZAČNÍ ŘÁD
SPOLEČNOSTI SBĚRATELů NEOFICIÁLNÍCH PŘÍLEŽITOSTNÝCH CELIN

Další informace:
DISKUSE - PŘÍTISKY

 

      

 

 

PROFILY:

LADISLAV DVOŘÁČEK - František Beneš
NEDOCEŇOVANÉ ZNÁMKY ČESKOSLOVENSKA - Jan Karásek

LADISLAV FISCHMEISTER - František Beneš
ENRICO STANKO VRÁZ & JOSEF KOŘENSKÝ, Břetislav Janík
FRANCOIS FOURNIER - geniální padělatel ke škodě sběratelů, Břetislav Janík
ARŠÍK "KDE DOMOV MůJ?", Peter Hoffmann, Švédsko
JOSEF HERČÍK A 1. grafická společnost
ONDRÁČEK Miloš, český grafik a rytec
MISTŘI PERA: Pierre MAHÉ & Jean Baptista Phillip Constant MOENS
DÍLA NĚMECKÝCH tvůrců na československých poštovních známkách
LEXIKON českých a slovenských autorů a rytců poštovních známek
KDO JE DĚVČÁTKO Z POŠTOVNÍ ZNÁMKY?, Karel Černý
NĚMECKÉ MĚSTEČKO NA SLOVENSKÉM ARŠÍKU? Gerhard Batz
MISTR JOSEF HERČÍK, IN MEMORIAM
DÍKY, PANE MOENSI
BOHUMIL HEINZ
FILIP DE FERRARI - Pan Filatelista - Pan Ferrari

 


KONTAKT:

Since 17.5.1999
Inet since 17.05.1999 
Last edit: 24.05.2004
ISSN 1212-8945
© 1999-2004 BRETISLAV JANIK
EDITOR & BOARD / VYDAVATEL & REDAKČNÍ RADA

 

 

NAVRCHOLU.cz