MAIN PAGE /
HLAVNÍ STRANA:


English versionGerman version

       

Japhila ww philatelic e-zine . Japhila filatelistický on line magazín
ON LINE MAGAZÍN O FILATELII A SBĚRATELSTVÍ ...
http://www.japhila.cz/


USTAVUJÍCÍ SCHůZE SČSF 1965 TROCHU JINAK

 

Reklama:

Filatelie . Dům filatelie Profil . POFIS

Svaz českých filatelistů 

 

   Příští rok v květnu tomu bude již 40 let, co vznikl Svaz československých filatelistů. O této pro nás významné události bylo napsáno hodně a jistě ještě napsáno bude. Bylo o ní publikováno v dobové Filatelii i příležitostně při každém větším či kulatějším výročí SČSF, respektive nástupnického Svazu českých filatelistů. Jistě tomu nebude jinak letos a napřesrok.

Budeme-li se držet faktografie, pak filatelistické doklady o této významné akci, které byly publikovány postrádají jedno jediné ... jméno: SLAVOMÍR KAISER.

Slavomír Kaiser začal svoji filatelistickou kariéru velmi slibně. Zdálo se, že stane i na funkci nejvyšší. Nemusíme pro tato fakta chodit jinam, můžeme zacitovat přímo z filatelistického internetového magazínu Japhila, z vynikající biografie "Ladislav Dvořáček pětasemdmdesátiletý", kterou napsal, původně pro časopis Filatelie, Ing. František Beneš:

"...Tajemníkem svazu (zpočátku na půl úvazku, později na plný) byl však Slavomír Kaiser, dobrý organizátor a ještě lepší byrokrat, který se spolu s předsedou a dalšími dobrovolnými spolupracovníky s elánem pustil do budování nové organizační struktury. Denně si přál mít na stole přesný aktuální stav členské základny (v té době nedokonalé spojové techniky v podstatě naprosto nereálný požadavek), neúnavně organizoval krajské výbory, podporoval vznik nových klubů, napomáhal vzniku nových odborných komisí. Kaiser svou funkcí doslova žil. Navrhoval různé kolosální filatelistické projekty - například chtěl vydat monografii známek celého světa. Mezi pamětníky koluje i jeho okřídlený výrok, který ve svatém vytržení pronesl při noční cestě po smíchovském nábřeží k L. Dvořáčkovi; podíval se tehdy do nebe a pateticky prohlásil: „Uvědom si, že my dva jsme teď bohové československé filatelie!"...".  

O pár řádků níže pak ještě František Beneš píše, bohužel pro Slavomíra Kaisera již slova neradostná:

"...Na zasedání ústředního výboru SČSF, prakticky v předvečer výstavy PRAGA 1968, vystoupil totiž tajemník SČSF S. Kaiser s nečekanou kritikou předsedy L. Dvořáčka, kterého (podobně jako o dvacet let později další filatelisté, ale k tomu se ještě dostaneme) označil za zdroj všeho špatného v naší filatelii, a vyzval, aby byl Dvořáček na místě odvolán z funkce s tím, že někomu takovému přece nikdo ani nemůže podat ruku. Puč však nebyl asi dobře načasován, z pléna se ozvaly hlasy, že měnit předsedu těsně před výstavou PRAGA, když je navíc jmenován do všech vrcholných funkcí výstavy, je čirý nerozum, a vzpoura zhasla. S. Kaiser pak krátce na to emigroval do Dánska, kde se živil jako obchodník se známkami, za několik let však zemřel.".  

A nyní k věci. Je jasné, že emigrant Slavomír Kaiser se stal personou non grata v tehdejším SČSF a to i vzdor tomu, že byl raketově rostoucí funkcionářskou špičkou SČSF, který se velmi výrazně angažoval za vznik klubů po celém Československu, že měl vynikající nápady a tak dále. Nic vymyšleného, stačí si znovu pozorně přečíst citované odstavce psané kurzívou.

Při přípravě světové výstavy poštovních známek PRAGA 1988 jsem byl jako tajemník organizačního výboru automaticky zván na redakční rady publikací vydaných k výstavě. Proto mohu s čistým svědomím říci, že si pamatuji, kdy na redakční radu přišel její předseda - Alois Dušek a oznámil, že z rozhodnutí Jiřího Brejhy (předseda prezídia výstavy) je nutné, aby doprovodná ilustrace k článku Františka Švarce "Poslání Svazu československých filatelistů" byla retušována. Šlo i tehdy jen sice o drobný zásah, ale retuše musela být tehdy provedena fotograficky, tehdy v předtiskové přípravě (ve fotoreprodukčním oddělení agentury PZO RAPID Praha), následně se publikace tiskly ve Východočeských tiskárnách Pardubice ve Smilově ulici. Dnes by retuše na podobné dopisnice byla velmi rychlou operací několika málo vteřin na každém počítači. Nalistujete-li Bulletin Světové výstavy poštovních známek PRAGA 1988, číslo 4, stranu 4, můžete spatřit zhruba toto (promiňte kvalitu scanu - jde o reprodukci přímo z bulletinu a ta sama o sobě příliš kvalitní není):

klikněte na náhled

Takto byla památná dopisnice se všemi účastníky ustavující schůze v roce 1988 prezentována, s výjimkou již v té době zemřelého emigranta Slavomíra Kaisera, který však ani po své smrti "nebyl v kurzu". Bohužel ani z důvodů historických.

Při nedávném dílčím úklidu jsem narazil na korekturní obtahy pragováckých publikací a zaujala mně "xeroxová" reprodukce obálky právě s tuto korektorskou značkou. Rukopis poznámky je od Oldřicha Pošmurného, který všechny publikace graficky zpracovával, příkaz k odstranění však přišel z redakční rady, resp. z prezídia výstavy.

klikněte na náhled

Ve skutečnosti má dopisnice, kterou pro reprodukci dodal Alois Dušek (kde asi dnes tato dopisnice je dnes?), i podpis Kaisera. Nahoře vpravo vidíte u poštovní známky ono problematické jméno Čechodána Slavomíra Kaisera.

Jde jen o drobnou episodku, nad kterou se málokdo pozastaví, je však dobré přiznat, že zásluhy o československou filatelii mají i lidé, kteří sami odešli nebo "byli odejiti". Slavomír Kaiser - velmi úspěšný filatelista, organizátor a filatelistický autor mnoha statí i knih mezi ně rozhodně patří. Za práci pro SČSF jistě bezezbytku patří - komu čest, tomu čest.

BŘETISLAV JANÍK
 

 

      

 

 

PROFILY:

LADISLAV DVOŘÁČEK - František Beneš
NEDOCEŇOVANÉ ZNÁMKY ČESKOSLOVENSKA - Jan Karásek

LADISLAV FISCHMEISTER - František Beneš
ENRICO STANKO VRÁZ & JOSEF KOŘENSKÝ, Břetislav Janík
FRANCOIS FOURNIER - geniální padělatel ke škodě sběratelů, Břetislav Janík
ARŠÍK "KDE DOMOV MůJ?", Peter Hoffmann, Švédsko
JOSEF HERČÍK A 1. grafická společnost
ONDRÁČEK Miloš, český grafik a rytec
MISTŘI PERA: Pierre MAHÉ & Jean Baptista Phillip Constant MOENS
DÍLA NĚMECKÝCH tvůrců na československých poštovních známkách
LEXIKON českých a slovenských autorů a rytců poštovních známek
KDO JE DĚVČÁTKO Z POŠTOVNÍ ZNÁMKY?, Karel Černý
NĚMECKÉ MĚSTEČKO NA SLOVENSKÉM ARŠÍKU? Gerhard Batz
MISTR JOSEF HERČÍK, IN MEMORIAM
DÍKY, PANE MOENSI
BOHUMIL HEINZ
FILIP DE FERRARI - Pan Filatelista - Pan Ferrari

 


KONTAKT:

Since 17.5.1999
Inet since 17.05.1999 
Last edit: 24.05.2004
ISSN 1212-8945
© 1999-2004 BRETISLAV JANIK
EDITOR & BOARD / VYDAVATEL & REDAKČNÍ RADA

 

 

NAVRCHOLU.cz