MAIN PAGE /
HLAVNÍ STRANA:


English versionGerman version

       

Japhila ww philatelic e-zine . Japhila filatelistický on line magazín
ON LINE MAGAZÍN O FILATELII A SBĚRATELSTVÍ ...
http://www.japhila.cz/


EVROPSKÁ VÝSTAVA POŠTOVNÍCH ZNÁMEK
BRNO 2005

 

 

BRNO 2005:

 

 

 

 

Svaz českých filatelistů

   Vážení přátelé,

Evropská výstava poštovních známek Brno 2005 Vás zve k návštěvě.

Po úspěchu Celostátní výstavy poštovních známek BRNO 2000 se hlavní pořadatelé následující velké výstavy - Česká pošta s.p. a Svaz českých filatelistů - rozhodli, že i tato výstava bude uspořádána v Brně. Touto výstavou je Evropská výstava poštovních známek Brno 2005.

Výstava Brno 2005, která bude první evropskou výstavou v České republice, se bude konat 10. až 15. května 2005. Místem konání bude brněnské výstaviště. Soutěžní exponáty budou rozmístěny především v pavilonu D. Pavilony Morava a Brno jsou určeny pro výstavní poštu a případné nesoutěžní expozice. Neoddělitelnou součástí filatelistických výstav je i výstavní burza. Stejně jako v r. 2000 se bude každodenní burza konat v pavilonu A3. Pro doprovodné akce (semináře, setkání, práce jury apod.) budou vyhrazeny prostory v Kongresovém centru.

Již od r. 2003 pracuje prezidium výstavy. Česká pošta s.p. je při podílu na výstavě zastoupena svým odštěpným závodem Jižní Morava a SČF pověřil organizováním výstavy KF 06-22 Alfonse Muchy v Brně.

Spolupracujícími organizacemi jsou: Veletrhy Brno, a.s., Kongresové centrum Brno, a.s., Kulturní a informační centrum města a další.

Vysoké požadavky na úroveň vystavovaných exponátů budou jistě zárukou, že se naše i mezinárodní veřejnost seznámí s nejlepšími exponáty evropského kontinentu.

Magnetem pro návštěvníky budou jistě i vystavené filatelistické rarity. Předběžný souhlas s vystavením některých filatelistických „klenotů“ ze své sbírky vyslovila britská královna Alžběta 2. Mimo to jsou vedena další  jednání.

Byly vydány první dva bulletiny se základními údaji o výstavě, které byly zaslány všem filatelistickým svazům v Evropě, jmenovaným národním komisařům i všem klubům filatelistů v České republice.

Evropská výstava poštovních známek Brno 2005 je výstavou pod plným patronátem Federace evropských filatelistických svazů (FEPA) a s uznáním Mezinárodní filatelistické federace (FIP).

Výstava je připravována jako všeobecná soutěžní výstava, na které budou ustaveny všechny soutěžní třídy a která se bude řídit mezinárodními výstavními řády a podmínkami.

Přehled států, jejichž filatelistické svazy
jmenovaly své národní komisaře:

Albánie

Izrael

Řecko

Arménie

Kypr

Slovensko

Belgie

Libye

Slovinsko

Bulharsko

Litva

Spolk. Rep. Německo

Česká republika

Lucembursko

Srbsko a Černá hora

Dánsko

Maďarsko

Španělsko

Egypt

Nizozemí

Svédsko

Finsko

Norsko

Švýcarsko

Francie

Polsko

Ukrajina

Chorvatsko

Portugalsko

USA

Irsko

Rakousko

Turecko

Island

Rumunsko

Velká Británie

Itálie

Rusko

 

Veškeré informace lze získat na adrese:

Evropská výstava poštovních známek BRNO 2005
Organiza
ční výbor
P.O.Box. 3
601 03 Brno 1

E-mail:    brno2005@seznam.cz

Internet: http://home.tiscali.cz/brno2005/

Ing. Jaroslav Punčochář

 

PROFILY:

LADISLAV DVOŘÁČEK - František Beneš
NEDOCEŇOVANÉ ZNÁMKY ČESKOSLOVENSKA - Jan Karásek

LADISLAV FISCHMEISTER - František Beneš
ENRICO STANKO VRÁZ & JOSEF KOŘENSKÝ, Břetislav Janík
FRANCOIS FOURNIER - geniální padělatel ke škodě sběratelů, Břetislav Janík
ARŠÍK "KDE DOMOV MůJ?", Peter Hoffmann, Švédsko
JOSEF HERČÍK A 1. grafická společnost
ONDRÁČEK Miloš, český grafik a rytec
MISTŘI PERA: Pierre MAHÉ & Jean Baptista Phillip Constant MOENS
DÍLA NĚMECKÝCH tvůrců na československých poštovních známkách
LEXIKON českých a slovenských autorů a rytců poštovních známek
KDO JE DĚVČÁTKO Z POŠTOVNÍ ZNÁMKY?, Karel Černý
NĚMECKÉ MĚSTEČKO NA SLOVENSKÉM ARŠÍKU? Gerhard Batz
MISTR JOSEF HERČÍK, IN MEMORIAM
DÍKY, PANE MOENSI
BOHUMIL HEINZ
FILIP DE FERRARI - Pan Filatelista - Pan Ferrari

 


KONTAKT:

Since 17.5.1999
Inet since 17.05.1999 
Last edit: 06.06.2004
ISSN 1212-8945
© 1999-2004 BRETISLAV JANIK
EDITOR & BOARD / VYDAVATEL & REDAKČNÍ RADA
 

 

 

NAVRCHOLU.cz