Inet since 17.05.1999
Last edit:  27.02.2008

ISSN 1212-8945
©
Břetislav Janík
1999-2008


E-ZINE CONCERNING PHILATELY AND OTHER COLLECTING INTERESTS ...
ON LINE MAGAZÍN O FILATELII A SBĚRATELSTVÍ ...
http://www.japhila.cz/

   

    
          
       

ZAPSANÉ ZÁSILKY

       

Miroslav Štefek a Jan Kypast

 

EXPONET FORUM

Zajímavosti a vzácnosti československých celistvostí
z let 1918 – 1939 (20)

         
 

VYZKOUŠEJTE:
DOMOVSKÁ STRÁNKA

     

Zapsané, také doporučené zásilky jsou ty poštovní zásilky, které jsou na základě požadavku odesílatele a za poplatek poštou zaevidovány. Může se jednat zejména o listovní zásilky (psaní, dopisnice, tiskopisy, obchodní papíry, vzorky zboží), balíkové a peněžní zásilky včetně cenných psaní jsou vždy zásilkami zapsanými, stejně jako příkazová psaní.

Doporučeně podané zásilce je přiděleno číslo, pod kterým je na poště zapsána v Přijímací knize doporučených zásilek, na zásilku je vylepena nálepka, tiskopis č.2 dle Seznamu všeobecných tiskopisů poštovní, telegrafní a telefonní služby, na které je uvedena podací pošta a číslo, pod kterým je zásilka zapsána. Odesílatel obdrží potvrzení o podaní zásilky formou podacího lístku, tiskopis č. 5.

         
       

       

Klikněte na náhled

        Podací lístek vystavený na poště Jablůnkov 19. 8. 1919 (pod polskou správou) k doporučené zásilce do Krakova zapsané pod číslem 114
         
       

Doručení zapsané zásilky musí adresát potvrdit svým podpisem v doručovací knize, či na formuláři průvodky nebo poukázky. Jak vyplývá z výše uvedeného, doporučeně podanou zásilku je možno v průběhu přepravy i po doručení dohledat, neboť o podání  i doručení zásilky je proveden záznam.

Doporučených listovních zásilek je známo řádově tisíce, ale nám je známá pouze jedna zapsaná listovní zásilka, na které je použita rekomandační nálepka z levého dolního rohu tiskového archu. Tato nálepka je použita včetně okraje, na kterém je vytištěno číslo tiskopisu a rok vydání:

         
       

       

Klikněte na náhled

       

Těžší (do 60g) doporučený úřední dopis (porto hradí adresát) odeslaný z pošty Čáslav 11. 5. 1938 do Prahy. Jednoduché porto ve výši 1,60 Kč je uhrazeno československými doplatními známkami 1 Kč a 60h Doplatní – definitivní vydání. Známky znehodnoceny razítkem poštovního úřadu Praha 7, 12. 5. 1938.
Použita rekomandační nálepka z levého dolního rohu tiskového archu. Tato nálepka je použita včetně okraje, na kterém je vytištěno číslo tiskopisu 2 a rok vydání 1933.

         
       

Pokud odesílatel potřeboval potvrzení o doručení zásilky, mohl si vyžádat k zapsané zásilce doručenku (též návratka, zpáteční lístek, Rückschein), která se vracela odesílateli jako potvrzení o převzetí adresátem. O doručenku žádal odesílatel zpravidla při podání zapsané zásilky a poplatek za doručenku byl uhrazen výplatními známkami přímo na obálce zásilky. Obálka také musela být zřetelně označena nápisem „návratka“, „zpáteční lístek“, „R.S.“, apod.

         
       

       

Klikněte na náhled

        Firemní doporučený dopis s návratkou odeslaný v místě poštovního úřadu Praha 21. 2. 1936. Snížená sazba za obyčejný dopis do 20g v místě  činila v V. TO 60h, doporučný příplatek 200h, příplatek za doručenku 250h, tj. celkem 510h, správně vyplaceno.
         
       

O vystavení doručenky mohl odesílatel žádat i dodatečně po odeslání zásilky, ale před jejím doručením adresátovi. V tomto případě byl poplatek za doručenku zúčtován výplatní známkou na formuláři doručenky, tiskopis č.13 dle Seznamu všeobecných tiskopisů poštovní, telegrafní a telefonní služby. Takovéto doklady jsou však ojedinělé.

         
       

       

Klikněte na náhled

        Tiskopis č. 13  „Rückschein – Zpáteční lístek“ vystavený na poště Hradec Králové 23. 4. 1919, zaslaný do Prahy. Potvrzený razítkem doručovací pošty Praha 26. 4. 1919 a razítkem adresáta Vojenské velitelství v Praze.
         
       

Odesílatel mohl také žádat o doručení zapsané zásilky do vlastních rukou adresáta. Tuto službu upravil nový poštovní řád z 2. ledna 1937, kdy nově upravil doručování zásilek do vlastních rukou, tzn. v případech, kdy zásilku musel převzít osobně adresát. Původně se do vlastních rukou doručovaly pouze doporučené, balíkové, peněžní či cenné zásilky se zpátečním lístkem (návratkou, doručenkou) a poštovní příkazy. U ostatních druhů zásilek bylo povoleno náhradní doručení jiné osobě (např. rodinnému příslušníku apod.). Úprava předpisů umožnila vyloučit toto náhradní doručení (tzn. požadovat předání zásilky do vlastních rukou adresáta) i u zapsaných zásilek bez zpátečního lístku. Za tuto službu pošta vyžadovala poplatek 50h, zúčtovaný přímo na zásilce speciální doruční známkou.

         
       

       

Klikněte na náhled

       

Československá poštovní peněžní poukázka do vlastních rukou odeslaná z pošty Bratislava 12. 8. 1937 do Břeclavi. Frankovaná československými známkami 2x 1 Kč a 50h Portréty a 50h Doruční.

         
       

Pro úplnost dodáváme, že doručení do vlastních rukou si mohl vyžádat nejen odesílatel, ale i adresát zásilek. Ten si mohl na své poště na základě zvláštní žádosti vymínit, aby např. všechny peněžní zásilky adresované na jeho jméno byly předány jen jemu osobně a nemohl je přebírat nikdo jiný. Adresát si mohl vymínit doručení do vlastních rukou i obyčejných, tj. nezapsaných zásilek.

         
       

       

Klikněte na náhled

        Obyčejný dopis odeslaný z pošty Moravská Ostrava 22. 7. 1937 do Drahotuší. Frankovaný československými známkami 1 Kč 20. výročí bitvy u Zborova a 50h Doruční. Doručení výhradně do vlastních rukou si vyžádal příjemce (adresát). Doruční známka znehodnocena razítkem dodací pošty Drahotuše 23. 7. 1937.
         
         
       

Použitá literatura:
1.
      Jan Klim, Vladimír Schödelbauer – Československo 1918-1939, Specializovaný katalog známek a celistvostí, Merkur-revue, Brno 2002
2.
      Jaroslav Pšenička – Poštovní služba výkonná, Praha 1910
3.
      Seznam všeobecných tiskopisů poštovní, telegrafní a telefonní služby, ministerstvo pošt a telegrafů, Praha 1931
4.
      E-katalog celistvostí Československo 1918 – 1939, uveřejněný na internetu na stránkách
http://www.japhila.cz/hof/0064/index0064a.htm jako jeden z exponátů virtuální výstavy EXPONET

         
       
        Podobné materiály:
        ::    Poplatek za poštovní poukázku převedenou na šekový účet
        ::    Rádiová služba Československé pošty
        ::    Poštovní zásilky s dobírkou
        ::    Neobvyklé letecky přepravené zásilky
        ::    Poštovní poplatky na balíkových průvodkách
        ::   Provizorní používání československých poštovních známek změnou funkce, dělením a vyplácením v hotovosti
        ::   Celistvosti prvního dne
        ::   Poplatek 2f Uherské královské pošty
        ::   Dosílané poštovní zásilky
        ::   Celinové dopisnice Hradčany 15h s přetiskem SO 1920
        ::   Doplatné zúčtované v hotovosti
        ::   Poštovní korespondence osvobozená od poštovného
        ::   Uherské doplatní známky použité jako čs. předběžné nebo souběžné
        ::   Rakouské doplatní známky použití jako čs. předběžné nebo souběžné
        ::   Neznámá československá mezinárodní balíková průvodka
        ::   Nouzové použití čs. doplatní známky emise I. výpotřební vydání jako známky výplatní
        ::   Trojjazyčné poštovní formuláře použité na našem území po 28. říjnu 1918
        ::    Kdy vyšla první československá balíková průvodka?
        ::    Mimořádný doklad poštovního provozu - tiskopis č. 435A (I-1929)
        ::    Miroslav Štefek a Jan Kypast: E-Katalog celistvostí Československo 1918 - 1939
        ::    Exponet forum

 
       

    


 

 

   Since 17.5.1999