Inet since 17.05.1999
Last edit:  15.04.2008

ISSN 1212-8945
©
Břetislav Janík
1999-2008


E-ZINE CONCERNING PHILATELY AND OTHER COLLECTING INTERESTS ...
ON LINE MAGAZÍN O FILATELII A SBĚRATELSTVÍ ...
http://www.japhila.cz/

   

    
          
       

Náhradní doklady
za ztracené či zničené průvodky a poukázky

       

Miroslav Štefek a Jan Kypast

 

EXPONET FORUM

Zajímavosti a vzácnosti československých celistvostí
z let 1918 – 1939 (21)

         
 

VYZKOUŠEJTE:
DOMOVSKÁ STRÁNKA

     

Během poštovní přepravy mohlo dojít ke ztrátě nebo ke zničení průvodních dokladů – balíkových průvodek nebo peněžních poukázek. Tuto situaci pošta řešila vydáním náhradních dokladů.

Náhradní balíková průvodka

Náhradní balíkové průvodky bylo možno vystavit jak k obyčejným balíkovým zásilkám, tak i k zásilkám s dobírkou. Provedení náhradních dokladů bylo obdobné jako u dokladů prvotních, k dispozici byly jednodílné tiskopisy a dvojdílné s dobírkou. Náhradní doklady vystavovala vždy dodací pošta.

Jednodílné náhradní balíkové průvodky byly vytištěny na tuhém papíru o rozměru cca 180x125 mm hnědé barvy (platí pro předběžné rakouské formuláře), nebo bílé či hnědé barvy (platí pro definitivní čs. formuláře). Přední strana měla tři části. Do střední části zapisovala dodací pošta údaje o podacím poštovním úřadu, číslo a hmotnost zásilky a adresu adresáta. V pravé části byl prostor pro zapsání případných poštovních poplatků a pro otisk denního razítka poštovního úřadu vystavujícího náhradní doklad. V levé části byly zapsány údaje o podací poště a parametrech zásilky a byl zde otisk razítka dodací pošty. Levá část sloužila jako ústřižek pro adresáta. Na přední stranu nebyly opětovně vylepovány výplatní známky, poplatky splatné při podání zásilky již byly jednou zaplaceny. (Ve sbírkách existují i náhradní balíkové průvodky s vylepenými výplatními známkami, v tomto případě se však jedná o nouzové použití náhradního dokladu místo prvotního dokladu, známé balíkové průvodky.) Zadní strana byla vyhrazena pro údaje pošty související s doručením zásilky a pro potvrzení převzetí zásilky adresátem. Na zadní stranu byly také vylepovány doplatní známky za poplatky související s doručením.

Dvoudílné náhradní balíkové dobírkové průvodky byly vytištěny na tuhém papíru o rozměru cca 180x250 mm hnědé barvy. Dolní díl tvořila náhradní balíková průvodka, horní díl náhradní poštovní dobírková poukázka. Oba díly byly odděleny perforací. Kompletní formulář je nám neznámý, předpokládáme, že dolní díl byl proveden analogicky s jednodílnou náhradní balíkovou průvodkou, horní díl je shodný s prvotním dokladem, horním dílem balíkové dobírkové průvodky. Na horní díl jsou také vylepovány výplatní známky jako poplatek za zaslání peněz za dobírku.

         
       

         
       

       

Klikněte na náhledy

        Rakouská náhradní balíková průvodka vystavená za ztracenou průvodku vystavenou v Praze, zaslaná do Lomu u Mostu, nefrankovaná. Na zadní straně příchozí razítko Lom u Mostu (Bruch in Böhmen) 23. 12. 1919 a doplatní známka 10h Ornamenty jako návěstné.
         
       

         
       

       

Klikněte na náhledy

        Československá náhradní poštovní průvodka vystavená na poště Praha 17. 1. 1936 k balíkové zásilce z USA do Děčína. Na zadní straně příchozí razítko Děčín 17. 1. 1936 a razítko Celního úřadu Děčín 20. 1. 1936. Poplatek za vyclení zúčtován československými doplatními známkami 10h a 1 Kč Doplatní – definitivní vydání.
         
       

         
       

       

Klikněte na náhledy

        Československá náhradní poštovní průvodka, tiskopis č. 340(I-1938) dle Seznamu všeobecných tiskopisů poštovní, telegrafní a telefonní služby – nepoužitý formulář.
         
       

         
       

       

Klikněte na náhledy

        Horní díl rakouské náhradní dobírkové průvodky – poštovní poukázka odeslaná z Jablunkova (Jablunkau Schl. Jablunkow), pod polskou správou 28. 12. 1918 do Králíků. Frankováno rakouskými známkami 1K Znak, 20h Karel a 5h Koruna. Na zadní straně příchozí razítko Králíky (Grulich) 31. 12. 1918.
         
       

Výplatní zmocnění

Výplatní zmocnění mělo funkci „náhradní peněžní poukázky“ za ztracenou nebo zničenou obyčejnou, dobírkovou nebo příkaznou peněžní poukázku. Vystavovala je dodací pošta pravděpodobně na základě reklamace odesílatele peněžní zásilky a zasílala ke kontrole na Poštovní poukázkovou ústřednu v ministerstvu pošt a telegrafů, která provedla kontrolu vplacení poukázané částky dle své evidence poštovních poukázek.

Výplatní zmocnění byly jednodílné formuláře o rozměru cca 180x125 mm, vytištěné na tuhém papíru bílé barvy. V levé části byly uvedeny údaje o odesílateli a poukázaném peněžním obnosu. V pravé větší části jsou opětovně uvedeny údaje o poukázaném obnosu, o podací poště, adresátovi a pokyn k vyplacení částky adresátovi. Dále jsou zde otištěna razítka Poštovní poukázkové ústředny včetně záznamu o provedené kontrole a razítko poštovního úřadu vyhotovujícího výplatní zmocnění. Zadní strana byla vyhrazena pro údaje pošty související s doručením peněz a pro potvrzení převzetí peněz adresátem. Na zadní stranu byly také vylepovány doplatní známky za poplatky související s doručením.

         
       

         
       

       

Klikněte na náhledy

        Rakouské výplatní zmocnění (náhradní poukázka) vystavené v Peci (Petzer) 19. 7. 1919 za obyčejnou poštovní poukázku ze dne 26. 11. 1918. Výplatní zmocnění bylo vyřízeno Poštovní poukázkovou ústřednou v Ministerstvu pošt a telegrafů a dne 25. 7. 1919 bylo doručeno zpět k výplatě do Pece (Petzer), kde bylo dne 29. 7. 1919 proplaceno. Doručné je uhrazeno doplatní známkou 20h Ornamenty.
         
       

         
       

       

Klikněte na náhledy

        Československé výplatní zmocnění (náhradní poukázka), tiskopis č.165(I-1919), vystavené v Sabinově (Kisszeben) 25. 2. 1920 za obyčejnou poštovní poukázku podanou na poště v Plavči dne 1. 3. 1919. Výplatní zmocnění bylo vyřízeno Poštovní poukázkovou ústřednou v Ministerstvu pošt a telegrafů a dne 23. 3. 1920 bylo doručeno zpět k výplatě do Sabinova (Kisszeben), kde bylo dne 27. 3. 1920 proplaceno.
         
         
       

Použitá literatura:
1.      Jan Klim, Vladimír Schödelbauer – Československo 1918-1939, Specializovaný
      katalog známek a celistvostí, Merkur-revue, Brno 2002
2.      Jaroslav Pšenička – Poštovní služba výkonná, Praha 1910
3.      Seznam všeobecných tiskopisů poštovní, telegrafní a telefonní služby,
      ministerstvo pošt a telegrafů, Praha 1931
4.      E-katalog celistvostí Československo 1918 – 1939, uveřejněný na internetu
      na stránkách http://www.japhila.cz/hof/0064/index0064a.htm
jako jeden
      z exponátů virtuální výstavy EXPONET

         
       
        Podobné materiály:
        ::    Zapsané zásilky
        ::    Poplatek za poštovní poukázku převedenou na šekový účet
        ::    Rádiová služba Československé pošty
        ::    Poštovní zásilky s dobírkou
        ::    Neobvyklé letecky přepravené zásilky
        ::    Poštovní poplatky na balíkových průvodkách
        ::   Provizorní používání československých poštovních známek změnou funkce, dělením a vyplácením v hotovosti
        ::   Celistvosti prvního dne
        ::   Poplatek 2f Uherské královské pošty
        ::   Dosílané poštovní zásilky
        ::   Celinové dopisnice Hradčany 15h s přetiskem SO 1920
        ::   Doplatné zúčtované v hotovosti
        ::   Poštovní korespondence osvobozená od poštovného
        ::   Uherské doplatní známky použité jako čs. předběžné nebo souběžné
        ::   Rakouské doplatní známky použití jako čs. předběžné nebo souběžné
        ::   Neznámá československá mezinárodní balíková průvodka
        ::   Nouzové použití čs. doplatní známky emise I. výpotřební vydání jako známky výplatní
        ::   Trojjazyčné poštovní formuláře použité na našem území po 28. říjnu 1918
        ::    Kdy vyšla první československá balíková průvodka?
        ::    Mimořádný doklad poštovního provozu - tiskopis č. 435A (I-1929)
        ::    Miroslav Štefek a Jan Kypast: E-Katalog celistvostí Československo 1918 - 1939
        ::    Exponet forum

 
       

    


 

 

   Since 17.5.1999