Inet since 17.05.1999
Last edit:  18.01.2009

ISSN 1212-8945
©
Břetislav Janík
1999-2009


E-ZINE CONCERNING PHILATELY AND OTHER COLLECTING INTERESTS ...
ON LINE MAGAZÍN O FILATELII A SBĚRATELSTVÍ ...
http://www.japhila.cz/

   

    
        

 

       

MIMOŘÁDNÉ JEDNOZNÁMKOVÉ FRANKATURY

       

Miroslav Štefek a Jan Kypast

 

EXPONET FORUM

Zajímavosti a vzácnosti československých celistvostí
z let 1918 – 1939 (23)

         
 

VYZKOUŠEJTE:
DOMOVSKÁ STRÁNKA

     

Když před léty pánové J. Kypast společně s V. Schödelbauerem a dnes již zesnulým O. Tovačovským připravovali rozsáhlý seriál o jednoznámkových a násobných frankaturách československých prvorepublikových známek, který vycházel na pokračování ve Filatelii v letech 2000 až 2002, stanovili, které jednoznámkové frankatury byly v té době z pohledu četnosti výskytu tak málo zastoupené, že je označili za mimořádně vzácné či nedoložené. Uvažovali při tom teoreticky možné frankatury na základních druzích zásilek vyjma cenná psaní, dobírky, peněžní poukázky a balíkové průvodky.

Podívali jsme se na stejnou problematiku s odstupem několika let a do níže uvedené tabulky provedli soupis mimořádných a nedoložených jednoznámkových frankatur dle seriálu článků viz výše a doplnili sloupec, ve kterém je uvedeno, zda jsou tyto frankatury zastoupeny v E-katalogu celistvostí Československo 1918 – 1939
         
       

         
       

Klikněte na náhled

           
       

Z tabulky je dobře patrné, že i dnes je možno většinu uvedených frankatur na celkem běžných druzích zásilek považovat za mimořádně vzácné, v mnoha případech za nedoložené.

Přinášíme ukázku několika vybraných mimořádných celistvostí:

         
       

       

Klikněte na náhled

       

Úřední dopis osvobozený od základního poštovného odeslaný z pošty Pohoří
21. 9. 1919 odeslaný do Horní Veristce. Frankovaný československou známkou 60h Hradčany. Uhrazen pouze doporučný příplatek.

         
       

       

Klikněte na náhled

         

Dopis expresně odeslaný z pošty Praha (příležitostné razítko Mezinárodní kongres olympijský) 31. 5. 1925 do Přerova. Frankovaný československou výplatní známkou 200h Olympijský kongres v Praze.

         
       

       

Klikněte na náhled

       

Doporučená pohlednice odeslaná z pošty Sloup v Čechách 24. 1. 1933 do Švýcarska. Frankovaná československou výplatní známkou 4 Kč Hrady. Sazba za dopisnici do ciziny v V. TO činila 150h, doporučný příplatek 250h, tj. celkem 400h, správně vyplaceno.

         
       

       

Klikněte na náhled

       

Firemní doporučený dopis do ciziny odeslaný z pošty Domažlice 24. 11. 1931 do Nizozemí. Frankovaný československou výplatní známkou 10 Kč 80. narozeniny T. G. Masaryka. Sazba za obyčejný dopis do 20g do ciziny v V. TO činila 250h, doporučný příplatek 250h, spěšnostní příplatek 500h, tj. celkem 1000h, správně vyplaceno.

         
       

Použitá literatura:

1.  Jan Klim, Vladimír Schödelbauer – Československo 1918-1939, Specializovaný katalog známek a celistvostí, Merkur-revue, Brno 2002

2.  Časopis Filatelie 6, 7, 8, 11 a 12/2001, 3, 4, 6, 8, 9, 10/2002

4.  E-katalog celistvostí Československo 1918 – 1939, uveřejněný na internetu na stránkách http://www.japhila.cz/hof/0064/index0064a.htm jako jeden z exponátů virtuální výstavy EXPONET

         
       
        Podobné materiály:
          ::    Zasílání peněz telegraficky 
        ::    Náhradní doklady za ztracené či zničení průvodky a poukázky
        ::    Zapsané zásilky
        ::    Poplatek za poštovní poukázku převedenou na šekový účet
        ::    Rádiová služba Československé pošty
        ::    Poštovní zásilky s dobírkou
        ::    Neobvyklé letecky přepravené zásilky
        ::    Poštovní poplatky na balíkových průvodkách
        ::   Provizorní používání československých poštovních známek změnou funkce, dělením a vyplácením v hotovosti
        ::   Celistvosti prvního dne
        ::   Poplatek 2f Uherské královské pošty
        ::   Dosílané poštovní zásilky
        ::   Celinové dopisnice Hradčany 15h s přetiskem SO 1920
        ::   Doplatné zúčtované v hotovosti
        ::   Poštovní korespondence osvobozená od poštovného
        ::   Uherské doplatní známky použité jako čs. předběžné nebo souběžné
        ::   Rakouské doplatní známky použití jako čs. předběžné nebo souběžné
        ::   Neznámá československá mezinárodní balíková průvodka
        ::   Nouzové použití čs. doplatní známky emise I. výpotřební vydání jako známky výplatní
        ::   Trojjazyčné poštovní formuláře použité na našem území po 28. říjnu 1918
        ::    Kdy vyšla první československá balíková průvodka?
        ::    Mimořádný doklad poštovního provozu - tiskopis č. 435A (I-1929)
        ::    Miroslav Štefek a Jan Kypast: E-Katalog celistvostí Československo 1918 - 1939
        ::    Exponet forum

 
       
Japhila since 17.5.1999